วิธีการสร้างแผนภูมิ SYSVOL และเนื้อหาของที่อยู่ในโดเมน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 315457 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้รายการรีจิสทรี Burflags เพื่อที่สร้างสำเนาของตัวควบคุมโดเมนแต่ละแผนภูมิ (SYSVOL) ของไดรฟ์ข้อมูลระบบบนตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในโดทั่ว Active Directory ไดเรกทอรีบริการเมน

คำ SYSVOL อ้างอิงถึงชุดของแฟ้มและโฟลเดอร์ที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ภายในของแต่ละตัวควบคุมโดเมนในโดเมน และที่จำลองแบบ โดยบริการการจำลองแบบแฟ้ม (FRS) ไคลเอ็นต์ของเครือข่ายเข้าถึงเนื้อหาของแผนภูมิ SYSVOL โดยใช้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันดังต่อไปนี้:
 • netlogon
 • sysvol
เราขอแนะนำขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้เป็นวิธีสุดท้ายเพื่อเรียกคืนแผนภูมิ SYSVOL ของโดเมนและเนื้อหา ใช้ขั้นตอนนี้ถ้าคุณไม่สามารถทำ FRS ทำงานบนตัวควบคุมโดเมนแต่ละในโดเมน ใช้กระบวนการนี้เฉพาะเมื่อรีสตาร์ทครั้งขนาดใหญ่สามารถทำได้เร็วกว่าการแก้ไขปัญหา และการแก้ไขการจำลองแบบไม่ที่สอดคล้องกัน และเวลาในการแก้ปัญหาเป็นปัจจัยที่สำคัญ

สิ่งสำคัญตัวควบคุมโดเมนจะไม่บริการการร้องขอการรับรองความถูกต้องในระหว่างกระบวนการนี้ รับรองความถูกเมื่อโฟลเดอร์ SYSVOL และ NETLOGON ใช้ร่วมกัน อีกครั้งจะตัวควบคุมโดเมนต้องร้องขอ ไม่ควรทำตามขั้นตอนนี้ในระหว่างการชั่วโมงสูงสุด

หมายเหตุ:ดูส่วน "วิธีการที่เป็นการชั่วคราว stabilize ทรี SYSVOL โดเมน" ของบทความนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ stabilize ทรี SYSVOL โดเมนชั่วคราวจนกว่าคุณสามารถทำตามขั้นตอนทั้งหมดในส่วน "วิธีการสร้างการจำลองไดรฟ์ข้อมูลระบบโดเมนที่กำหนดไปยังสภาพแวดล้อมขององค์กร"

เราขอแนะนำให้ คุณตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ FRS และสุขภาพ โดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบ โดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบ คุณอาจป้องกันไม่ให้จำเป็นสำหรับแบบจำลองที่มีสิทธิ์การตั้งค่า และไม่มีสิทธิ์คืน และคุณอาจมี insight เป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลว FRS เครื่องมือการตรวจสอบดังต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด:
 • ultrasound
  ultrasound คือ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ประเมินการทำงานแบบจำลอง FRS ตั้งค่า โดยมีการจัดอันดับสุขภาพและข้อมูลประวัติของการตั้งค่าเหล่านี้ เครื่องมือ Ultrasound เป็นระบบการตรวจสอบการ sophisticated ที่ใช้ตัวให้บริการ Windows จัดการ Instrumentation (WMI) บริการเก็บรวบรวมข้อมูล ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) และอินเทอร์เฟซของผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=61acb9b9-c354-4f98-a823-24cc0da73b50&DisplayLang=en

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำ

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


ใช้แนวทางต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่ารายการรีจิสทรี Burflags:
 • ถ้าคุณเริ่ม FRS ที่ มีรายการรีจิสทรี Burflags ที่กำหนดเป็น D4, FRS เริ่มต้นใช้แฟ้มและโฟลเดอร์บนแผนภูมิ SYSVOL ของสำเนาที่เป็นที่มีสิทธิ์สำหรับชุดแบบจำลอง สมาชิกเพียงหนึ่งของชุดแบบจำลองการ FRS ข้อควรสามารถเตรียมใช้งานกับการตั้งค่า D4
 • ถ้าคุณเริ่ม FRS ที่ มีรายการรีจิสทรี Burflags ที่กำหนดเป็น D2, FRS ทำข้อมูลให้ตรงกันทั้งหมดของแฟ้มและโฟลเดอร์จากหุ้นส่วนทางตรง หรือ transitive จำลองแบบที่ถูกจัดการโฮสต์สำหรับสำเนาของแฟ้มและโฟลเดอร์ในชุดแบบจำลองมีสิทธิ์
 • เมื่อคุณเริ่ม FRS ที่ มีรายการรีจิสทรี Burflags ที่กำหนดเป็น D4 การกำหนดค่าคือโดยทั่วไปจะเรียกว่าคืนมี “มีสิทธิ์ค่า ” สำหรับเนื้อหาของชุดแบบจำลองมี FRS ถึงแม้ว่าไม่มีการคืนค่าที่แท้จริงขององค์ประกอบของระบบเกิดขึ้น คิดของการตั้งค่า D4 เป็น rebuilding ส่วน FRS ของตัวควบคุมโดเมนแรกในโดเมนใหม่
 • เมื่อคุณเริ่ม FRS ที่ มีรายการรีจิสทรี Burflags ที่กำหนดเป็น D2 การกำหนดค่าจะมักเรียกว่าคืนค่าที่ไม่มีสิทธิ์ ถึงแม้ว่าไม่มีการคืนค่าขององค์ประกอบของระบบเกิดขึ้น คิดของการตั้งค่า D2 เป็น rebuilding ส่วน FRS ของตัวควบคุมโดเมนแบบจำลองว่าตัวควบคุมโดเมนได้ใหม่
 • หลังจากที่มีสิทธิ์ หรือไม่มีสิทธิ์คืนค่าคอมพิวเตอร์แต่ละการเตรียมใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว FRS multi-master จะทราบ
 • ถ้าคุณตั้งค่า Burflags D4 บนตัวควบคุมโดเมนเดียว และกำหนด Burflags D2 ตัวทั้งหมดอื่นควบคุมโดเมนในโดเมนนั้น คุณสามารถสร้างแผนภูมิ SYSVOL ในโดเมนนั้น กระบวนการ rebuild ขนาดใหญ่นี้เรียกว่าฮับ สาขา หรือขนาดใหญ่ FRS ใหม่
ต่อไปนี้คือ รายการใช้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เป็นกลุ่มของชุดแบบจำลอง SYSVOL ถูกต้อง:
 • สมาชิกของชุดแบบจำลองการ FRS มีที่อยู่ในขณะนี้ไม่สอดคล้องกันสามารถทำข้อมูลให้ตรงกันทั้งหมดของแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดในแผนภูมิ SYSVOL เร็วกว่าสมาชิกสามารถประมวลผล backlog ของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในบันทึกเหตุการณ์ขาออกของคู่ค้า upstream การจำลองแบบ
 • สมาชิกในการตั้งค่าการจำลอง FRS ส่วนใหญ่มีข้อผิดพลาด เช่นข้อผิดพลาด journal_wrapสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด journal_wrap คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  292438การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด journal_wrap บนชุดแบบจำลอง SYSVOL และ DFS
 • ตาราง ID บนสมาชิกของชุดแบบจำลองส่วนใหญ่ประกอบด้วยคำอธิบายที่สมบูรณ์ของแฟ้มที่ควรมีโฮสต์ในชุดแบบจำลอง
 • แฟ้มฐานข้อมูลการ FRS มีความเสียหายเนื่องจากการลบโดยไม่ตั้งใจ ข้อผิดพลาดของระบบแฟ้ม หรือข้อผิดพลาดฐานข้อมูลแฟ้ม ข้อ รวมทั้งความเสียหายจะถูกระบุ ด้วยเครื่องมือการตรวจสอบฐานข้อมูล JET
 • สมาชิกในการตั้งค่าการจำลอง FRS ส่วนใหญ่ไม่สามารถทำซ้ำแฟ้มและโฟลเดอร์ และขนาดใหญ่ D4 หรือตั้งค่าคอนฟิก D2 คือ วิธีการ reinitialize สมาชิกทั้งหมดที่เป็นสมาชิกใหม่
หมายเหตุ
 • ถ้า FRS อยู่ในสภาวะข้อผิดพลาดในการเป็นสมาชิกเดียว คุณสามารถกำหนด BurFlags ไป D2 บนสมาชิกนั้นเดียวเท่านั้น
 • ถ้าคุณสร้างแผนภูมิ SYSVOL เนื่องจากความปัญหา environmental หรือ ถ้าโทโพโลยีปัญหาได้รับผลกระทบความสอดคล้องของแฟ้มและโฟลเดอร์ในการตั้งค่าการจำลอง FRS คุณอาจเห็นประโยชน์ที่ชั่วคราวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น สถานการณ์สมมตินี้เกิดขึ้นเมื่อมีคู่ downstream มากเกินไป หรือการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปเกิดขึ้นในเนื้อหาที่มีการจำลองแบบแล้ว ในกรณีนี้ เราขอแนะนำให้ คุณเน้นรากสาเหตุของปัญหาใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ มิฉะนั้น ปัญหาที่เกิดคุณสามารถสร้างแผนภูมิ SYSVOL แรก อาจบ่อยอีกครั้ง
 • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิ SYSVOL เราขอแนะนำว่า ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows 2000 ทั้งหมดในโดเมนมี Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของไฟล์ NTFRS.exe ติดตั้ง ถ้ารุ่นของแฟ้ม NTFRS.exe เก่ากว่า Windows 2000 Service Pack 3 ติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Windows 2000

วิธีการสร้างแบบจำลอง SYSVOL โดเมนที่กำหนดไปยังสภาพแวดล้อมองค์กร

ส่วนนี้อธิบายวิธีการสร้างแบบจำลอง SYSVOL โดเมนที่กำหนดไปยังสภาพแวดล้อมองค์กร

ข้อมูลสรุปของขั้นตอน

ต่อไปนี้คือ รายการสรุปของขั้นตอนที่ดำเนินการในการรีสตาร์ทฮับหรือสาขาที่ใช้งาน:
 1. หยุดการ FRS ตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในโดเมน
 2. ย้ายแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ควรอยู่ในแผนภูมิ SYSVOL ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราวบนตัวควบคุมโดเมนที่อ้างอิง ทั้งหมด โฟลเดอร์ชั่วคราวที่ควรจะอยู่บนพาร์ติชันเดียว SYSVOL ใน แผนภูมิจะอยู่

  หมายเหตุ:เมื่อคุณย้ายแฟ้มภายในพาร์ติชันเป็น แฟ้มจะไม่เปลี่ยน ดังนั้น ผู้ใช้เดิมตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้น แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่มีพาร์ติชันที่ย้าย หรือคัดลอกภายใน หรือระ หว่างพาร์ติชัน สืบทอดการรักษาความปลอดภัยของไดเรกทอรีแม่ปลายทาง ดังนั้น delegations ใด ๆ ที่กำหนดเองของวัตถุนโยบายกลุ่มบริหารอาจสูญหายผล นอกจากนี้ การควบคุมรายการการเข้าถึง (ACL) บนส่วน SYSVOL ของวัตถุ'นโยบายกลุ่ม'ถูกตั้งค่าการสืบทอดสิทธิ์จากโฟลเดอร์หลัก ดังนั้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณเปิด GPO โดยใช้ GPMC:
  สิทธิ์สำหรับวัตถุนโยบายกลุ่มนี้ในโฟลเดอร์ SYSVOL จะไม่สอดคล้องกับเหล่านั้นใน Active Directory
  ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยใน GPO คลิกตกลงเมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ This action modifies the ACLs on the Sysvol part of the Group Policy object and makes them consistent with the ACLs on the Active Directory component. In this case, Group Policy removes the inheritance attribute in the Sysvol folder.
 3. Verify junction points and required folders on each domain controller in the domain.
 4. Restart the FRS on the reference domain controller with the D4 registry entry set.
 5. Restart the FRS on all other domain controllers in the domain with the D2 registry entry set.
 6. ในตัวควบคุมโดเมนอ้างอิง ย้ายแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์รากของชุดแบบจำลอง โดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์ C:\Windows\Sysvol\Domain
 7. การตรวจสอบความสอดคล้องของแฟ้มและโฟลเดอร์สำหรับตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในโดเมน
หมายเหตุ:ถ้าเป็นสมาชิกของชุดแบบจำลองใด ๆ ได้ถูกเริ่มใหม่จากรายการรีจิสทรี Burflags ที่กำหนดเป็น D4 สตาร์ FRS บนสมาชิกอื่น ๆ ทั้งหมดของชุดแบบจำลองการตั้งค่ารายการรีจิสทรี Burflags ที่กำหนดเป็น D2 การกำหนดค่านี้ทำให้โฟลเดอร์ morphed

เมื่อมีการตั้งค่าการให้รายการรีจิสทรี Burflags D2 หรือ D4 และเริ่มต้นใหม่ FRS ผู้เริ่ม GUID (OrigGUID) เปลี่ยนแปลง ถ้าคุณต้องการติดตามแหล่งที่มาของกิจกรรมที่เจาะจง คุณสามารถเรียกใช้เครื่องหมายแฟ้มจำลองแบบบริการมือวินิจฉัย (FRSDiag) เพื่อขอรับ GUID2Name ก่อนที่คุณตั้งค่ารายการรีจิสทรี Burflags

รายการโดยละเอียดของขั้นตอน

ต่อไปนี้คือ รายการโดยละเอียดของขั้นตอนที่ดำเนินการในการรีสตาร์ทฮับหรือสาขาที่ใช้งาน:
 1. ในทุกโดเมนคอนโทรลเลอร์ในโดเมน หยุด FRS และจากนั้น ตั้งค่าค่าชนิดการเริ่มต้นของบริการสำหรับ FRS ไปที่ปิดใช้งาน.
 2. ในตัวควบคุมโดเมนเดียว กำหนดค่าชุดแบบจำลอง SYSVOL มาเพื่อให้มีสิทธิ์ ตัวควบคุมโดเมนการอ้างอิงนี้จะประกอบด้วยสำเนาที่มีสิทธิ์ของแผนภูมิ SYSVOL สำหรับสมาชิกอื่น ๆ ทั้งหมดของชุดแบบจำลอง ทำตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมโดเมนอื่นในโดเมนจะตรง หรือ transitively ซ้ำจากตัวควบคุมโดเมนการอ้างอิงนี้

  เลือกตัวควบคุมโดเมนอ้างอิงที่ขึ้นอยู่กับทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่จริงและการเชื่อมต่อ ตัวควบคุมโดเมนนี้จะถูกรู้จักเป็นแบบ "อ้างอิงควบคุมโดเมน" ในขั้นตอนในลำดับต่อมาทั้งหมด

  การกำหนดค่าชุดแบบจำลอง SYSVOL มาเพื่อให้มีสิทธิ์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
  2. ค้นหา และจากนั้น คลิกการBurFlagsรายการภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   Sets\ แบบจำลอง HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Cumulativeguid
   guidถูกตั้ง GUID ของแบบจำลองการไดรฟ์ข้อมูลระบบโดเมนค่าที่แสดงอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   Sets\ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Replicaguid
  3. คลิกขวาBurFlagsแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
  4. ประเภท:d4ในการค่าฟิลด์ข้อมูล (HexaDecimal)แล้ว คลิกตกลง.
 3. ในทุกโดเมนคอนโทรลเลอร์ในโดเมน ตรวจสอบว่า แฟ้มโครงสร้างและการเชื่อมต่อคะแนนที่ถูกต้อง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ตรวจสอบว่า โฟลเดอร์ต่อไปนี้ที่มีอยู่ในแผนภูมิ SYSVOL:
   \sysvol
   \SYSVOL\domain
   \SYSVOL\staging\domain
   พื้นที่ \SYSVOL\staging
   \SYSVOL\domain\Policies
   \SYSVOL\domain\scripts
   \sysvol\sysvol
  2. ตรวจสอบว่า มีจุดแยกวิเคราะห์ใหม่ต่อไปนี้:
   \sysvol\sysvol\ชื่อโดเมน dns
   จุดแยกวิเคราะห์ใหม่นี้ต้องถูกลิงค์ไปยังโฟลเดอร์ \SYSVOL\domain

   \SYSVOL\staging areas\ชื่อโดเมน dns
   จุดแยกวิเคราะห์ใหม่นี้ต้องถูกลิงค์ไปยังโฟลเดอร์ \SYSVOL\staging\domain
   เส้นทางเริ่มต้นสำหรับแผนภูมิ SYSVOL อยู่ภายใต้การ \WINDOWS \WINNT โฟลเดอร์หรือพาร์ติชันที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม ทรี SYSVOL อาจได้รับการติดตั้งบนพาร์ติชันใด ๆ ที่มีการจัดรูปแบบ โดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS

   ตรวจสอบว่า แต่ละตัวควบคุมโดเมนในโดเมนมีโฟลเดอร์ที่จำเป็นทั้งหมด และที่ อยู่จุดแยกวิเคราะห์ใหม่ สร้างโฟลเดอร์ใด ๆ ที่ขาดหายไปใหม่อีกครั้งตามที่จำเป็น ไม่สามารถใช้ Windows Explorer เพื่อย้ายหรือคัดลอกเนื้อหาของแผนภูมิ SYSVOL หรือจุดแยกวิเคราะห์ใหม่อาจเสียหาย
แผนภูมิ SYSVOL ประกอบด้วยจุดแยกวิเคราะห์ใหม่ไปยังโฟลเดอร์อื่นในแผนภูมิ SYSVOL สิ่งเหล่านี้ reparse จุดอยู่ในระบบไฟล์ NTFS คิดของจุดแยกวิเคราะห์ใหม่เป็นโฟลเดอร์ต้นทางที่แมป หรือชี้ไปยังโฟลเดอร์ปลายทางเมื่อมีการเข้าถึงโฟลเดอร์ต้นทาง เนื้อหาของโฟลเดอร์ reparsed แสดงเป็นรูปภาพสะท้อนกัน

จุดแยกวิเคราะห์ใหม่สองที่ต่อไปนี้สำหรับแผนภูมิ SYSVOL มีการติดตั้งในโฟลเดอร์ C:\WINNT\SYSVOL:
 • c:\winnt\sysvol\sysvol\ชื่อโดเมน dns.
  จุดแยกวิเคราะห์ใหม่นี้ถูกลิงค์ไปยังโฟลเดอร์ C:\WINNT\SYSVOL\domain
 • C:\WINNT\SYSVOL\staging areas\ชื่อโดเมน dns
  จุดแยกวิเคราะห์ใหม่นี้ถูกลิงค์ไปยังโฟลเดอร์ C:\WINNT\SYSVOL\staging\domain
ในการควบคุมแต่ละโดเมนในโดเมน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ประเภท:เริ่มต้นสุทธิ ntfrsเมื่อต้องการเริ่มบริการการจำลองแบบแฟ้ม
 3. ประเภท:/i |findstr ds ntfrsutl "รากระยะ"แล้ว กด ENTER กระบวนการntfrsutilคำสั่งส่งคืนไดเรกทอรีรากปัจจุบันสำหรับชุดแบบจำลอง SYSVOL ที่ถูกอ้างอิงเป็นหมาย “จำลองเซ็ตหลัก ” และโฟลเดอร์ staging ตัวอย่างเช่น คำสั่งนี้กลับ:
  ราก: C:\WINNT\SYSVOL\domain
  ระยะ: C:\WINNT\SYSVOL\staging\domain
 4. ประเภท:linkd %systemroot%\SYSVOL\SYSVOL\ชื่อโดเมน dnsแล้ว กด ENTER กระบวนการlinkdคำสั่งส่งกลับค่าต่อไปนี้:
  แหล่ง:ชื่อโดเมน dnsเชื่อมโยงกับ %systemroot%\SYSVOL\domain
 5. ประเภท:linkd "%systemroot%\SYSVOL\staging areas\ชื่อโดเมน dns"แล้ว กด ENTER คำสั่งนี้ส่งกลับค่าต่อไปนี้:
  แหล่ง:ชื่อโดเมน dnsเชื่อมโยงกับ %systemroot%\SYSVOL\Staging\domain
  หมายเหตุ:เส้นทางที่มีรายงานโดยlinkdคำสั่งที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้ง SYSVOL\SYSVOL\ชื่อโดเมน dnsโฟลเดอร์ หากโฟลเดอร์ SYSVOL ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นในโฟลเดอร์ %systemroot%\SYSVOL ใช้คำสั่งที่ระบุไว้ มิฉะนั้น พิมพ์เส้นทางที่ถูกต้องแท้จริงของโฟลเดอร์ SYSVOL

  ตัวอย่างเช่น ถ้าการntfrsutlและlinkdคำสั่งที่กำลังเรียกใช้บนตัวควบคุมโดเมนในโดเมน contoso.com และโฟลเดอร์ SYSVOL อยู่ในโฟลเดอร์ C:\Windows\SYSVOL ไวยากรณ์คำสั่งและผลลัพธ์สำหรับการ SYSVOL และ Staging โฟลเดอร์จะปรากฏขึ้นเหมือนกับข้อความต่อไปนี้:
   
  C:\>ntfrsutl ds |findstr /i "root stage"
  	Root: C:\windows\sysvol\domain
   Stage: C:\windows\sysvol\staging\domain
  
  C:\>Linkd %systemroot%\SYSVOL\SYSVOL\Contoso.com
  Source domain.com is linked to
  C:\WINDOWS\SYSVOL\domain
  
  C:\>linkd “%systemroot%\SYSVOL\staging areas>\Contoso.com
  Source domain.com is linked to
  C:\WINDOWS\SYSVOL\staging\domain
  
  
  เมื่อต้องการสร้างจุดเชื่อมต่ออีกครั้งถ้าการlinkdคำสั่งรายงานจุดเชื่อมต่อขาดหายไป หรือไม่ถูกต้อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ประเภท:linkd C:\WINNT\SYSVOL\sysvol\DNS_Domain_Nameแหล่ง:โดย:แหล่ง:เป็นเส้นทางรากที่กำหนด โดยใช้การntfrsutlคำสั่ง
  2. ประเภท:C:\linkd "C:\WINNT\SYSVOL\staging areas\DNS_Domain_Name"แหล่ง:โดย:แหล่ง:เป็นเส้นทางของระยะที่กำหนด โดยใช้การntfrsutlคำสั่ง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างจุดเชื่อมต่อ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  205524วิธีการสร้าง และควบคุมจุดเชื่อมต่อระบบไฟล์ NTFS
 6. ในทุกโดเมนคอนโทรลเลอร์ในโดเมน ตรวจสอบว่า staging เพียงพอจะพร้อมใช้งาน อัตราส่วนของขนาดการจัดเตรียมกับขนาดของชุดข้อมูลขึ้นอยู่กับช่วงของตัวคูณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  329491พื้นที่การจัดเตรียมที่ถูกต้องสำหรับชุดแบบจำลองการตั้งค่าคอนฟิก
  การกำหนดขนาดของรากของชุดแบบจำลอง คลิกขวาที่รากของชุดแบบจำลองที่ใช้โฟลเดอร์ Winnt\SYSVOL\domain ใน Windows Explorer แล้ว คลิกคุณสมบัติ.

  เมื่อต้องการปรับขนาดโฟลเดอร์ staging ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
  2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters
  3. คลิกขวาการจัดเตรียมการจำกัดพื้นที่กิโลไบต์แล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
  4. คลิกฐานสิบพิมพ์ขนาดของโฟลเดอร์ staging กิโลไบต์ และจากนั้น คลิกตกลง.
  5. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 7. On the reference domain controller, build a good set of policies and scripts, and then put them in a temporary folder outside the SYSVOL replica set folders on the FRS reference domain controller.

  เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนนี้ Active Directory เพื่อกำหนดนโยบายกลุ่มที่ยังคงใช้การตรวจสอบ และที่ประกอบด้วยข้อมูล orphaned นโยบายข้อมูลจะอยู่ในคอนเทนเนอร์ของนโยบายกลุ่ม เมื่อต้องการดูคอนเทนเนอร์นี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เริ่มต้นผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์
  2. ในการมุมมองเมนู คลิกคุณลักษณะขั้นสูงถ้าคุณไม่ได้เลือกไว้
  3. ขยายคอนเทนเนอร์ของโดเมน ขยายระบบ:คอนเทนเนอร์ ขยายแล้ว นี้นโยบายคอนเทนเนอร์

   ในบานหน้าต่างด้านขวาของผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดวัตถุนโยบายกลุ่ม (GPOs) ใน Active Directory จะแสดง ควรมีการแมป one-to-one ระหว่าง gpo ที่ถูกต้องใน Active Directory กับโฟลเดอร์'นโยบายกลุ่ม'ในแผนภูมิ SYSVOL
   • หากโฟลเดอร์ SYSVOL ประกอบด้วยชื่อของโฟลเดอร์ที่มี GUID ที่ไม่มีอยู่ใน Active Directory ระบบไฟล์ประกอบด้วยการวัตถุนโยบายกลุ่ม orphaned และคุณสามารถลบออกในโฟลเดอร์ได้อย่างปลอดภัยจากระบบแฟ้ม
   • หาก Active Directory ประกอบด้วย GUID นโยบายกลุ่มที่ไม่ map กับ GUID ที่ในโฟลเดอร์ SYSVOL\domain\policies บนตัวควบคุมโดเมนใด ๆ ในโดเมน คุณสามารถลบการตั้งค่านโยบายที่จาก Active Directory ได้อย่างปลอดภัย
   หมายเหตุ:ถ้าตัวควบคุมโดเมนใด ๆ ที่มีส่วนร่วมในโดเมนมี Group Policy รุ่นที่ใหม่กว่าในทรี SYSVOL ของท้องถิ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการคัดลอกไปยังสถานที่เก็บชั่วคราวบนตัวควบคุมโดเมนที่อ้างอิง
  4. ในตัวควบคุมโดเมนอ้างอิง ลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่มีชุดแบบจำลอง FRS มาราก หรือในแบบจำลองการตั้งค่าระยะโฟลเดอร์ ใด ๆ

   สำหรับการเริ่มต้นชุดแบบจำลอง SYSVOL ลบแฟ้มและโฟลเดอร์ภายใต้โฟลเดอร์ที่สองต่อไปนี้:
   C:\WINNT\SYSVOL\domain
   C:\WINNT\SYSVOL\staging\domain


   หมายเหตุ:ไม่สามารถลบโฟลเดอร์เอง
  5. ในตัวควบคุมโดเมนอ้างอิง ย้ายโฟลเดอร์นโยบายและสคริปต์ และการตั้งค่าเนื้อหาของโฟลเดอร์จากตำแหน่งชั่วคราวที่คุณใช้ใน c ขั้นตอนการจำลอง FRS โฟลเดอร์ราก โฟลเดอร์ SYSVOL ที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับแบบจำลองการตั้งค่ารากที่มีโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
   C:\WINNT\SYSVOL\domain
  6. ในทุกโดเมนคอนโทรลเลอร์ยกเว้นตัวควบคุมโดเมนที่อ้างอิง ตั้งค่าคอนฟิก FRS จะไม่มีสิทธิ์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
   1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
   2. ค้นหา และจากนั้น คลิกการBurFlagsรายการภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
    Sets\ แบบจำลอง HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Cumulativeguid
    guidถูกตั้ง GUID ของแบบจำลองการไดรฟ์ข้อมูลระบบโดเมนค่าที่แสดงอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
    Sets\ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Replicaguid
   3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
   4. ประเภท:d2สำหรับชื่อของ DWORD แล้วกด ENTER
   หมายเหตุ:สำหรับตัวควบคุมโดเมนที่ไม่ได้เข้าร่วมในการทำแบบจำลองการแจกจ่าย File System (DFS) กำหนด DWORD ที่เป็น D2 ในคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้สำหรับการแก้ไขเป็นกลุ่ม:
   atStartup\BurFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Backup/Restore\Process

  7. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
  FRS ได้รับคำแนะนำ เพื่อ reinitialize ของฐานข้อมูล และการเขียนทับเนื้อหาของแผนภูมิ SYSVOL ด้วยข้อมูลจากหุ้นส่วนที่ upstream

  ในไซต์ที่มีขนาดใหญ่ เราขอแนะนำให้ คุณใช้วิธีที่ staggered ไป rebuilding SYSVOL แผนภูมิ วิธีการนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการ overloading ตัวควบคุมโดเมนเดียว หรือสาเหตุ FRS กับแหล่งเนื้อหาจากตัวควบคุมโดเมนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ของตนเอง re-sourcing ของไดรฟ์ข้อมูลระบบ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการตั้งค่ารายการรีจิสทรี Burflags D2 บนทั้งหมดฮับไซต์โดเมนคอนโทรลเลอร์ก่อนดำเนินการ กับสำนักงานสาขา หรือระบบดาวเทียมไซต์

  ใช้แบบพาเรนต์ของชุดแบบจำลองรายการรีจิสทรีเพื่อระบุตัวควบคุมโดเมนต้นทางสำหรับการตั้งค่า D2:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\SYSVOL Seeding\DOMAIN ระดับเสียงของระบบ (SYSVOL ร่วมกัน)
  • พาเรนต์ของชุดแบบจำลอง
   ชนิด: REG_SZ
   ค่า:ตัวควบคุมโดเมนต้นทาง
  หมายเหตุ:ถ้ารายการรีจิสทรีนี้ไม่มีอยู่ คุณต้องสร้างขึ้นได้

  เราขอแนะนำว่า ตัวควบคุมโดเมนเดียวไม่มี แหล่งที่มาสำหรับตัวควบคุมโดเมนมากกว่า 10 ถึง 15 ในเวลาเดียวกัน ถ้าคุณต้องแหล่งตัวควบคุมโดเมนมากกว่า 15 ออกจาก แหล่งข้อมูลเดียว เริ่ม FRS ที่บนคู่ downstream 15 เฉพาะของตัวควบคุมโดเมนต้นทางที่เฉพาะใด ๆ แล้ว รอให้เสร็จสมบูรณ์ sourcing ทรี SYSVOL ก่อนเริ่มต้นในกลุ่มถัดไปคอมพิวเตอร์ 15 ของการบริการ FRS

  หมายเหตุ
  • เราไม่แนะนำว่า ตัวควบคุมโดเมนมากกว่า 15 แหล่งเนื้อหาออกของตัวควบคุมโดเมนเดียวในเวลาเดียวกัน
  • การจำลองแบบขาเข้าขึ้นอยู่กับการกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ ในการเชื่อมโยงไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือ บนวัตถุเชื่อมต่อที่ใช้เป็นตัวควบคุมโดเมนปลายทางที่ช่วยให้การจำลองแบบ ถ้าตารางเวลาการจำลองแบบถูกปิดใช้งาน การจำลองแบบขาเข้าจะมีการล่าช้า
  • ถ้ามีใช้รายการรีจิสทรี “แบบจำลองกำหนดหลัก ” FRS จะแหล่งข้อมูลที่อยู่ระหว่างการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ของการบริการ ขึ้นอยู่กับว่าการจำลองแบบถูกเปิดใช้งาน หรือปิดการใช้งานในวันหรือชั่วโมงที่เกิดขึ้นในการเริ่มบริการ หลังจากแหล่งที่มาที่เริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว การจำลองแบบเพิ่มเติมทั้งหมดจะยึดตามตารางเวลาการเชื่อมต่อ ถ้าไม่ได้ใช้รายการรีจิสทรี FRS จะเริ่มการทำแบบจำลองที่ยึดตามตารางเวลาที่กำหนดไว้บนไซต์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อหรือการเชื่อมโยงวัตถุ
 8. บนโดเมนทุกตัวควบคุมในโดเมนยกเว้นตัวควบคุมโดเมนอ้างอิง ลบแฟ้มทั้งหมด หรือทำการตั้งค่าโฟลเดอร์ภายใต้การจำลอง FRS รากและไดเรกทอรีระยะชุดแบบจำลอง ตัวอย่างเช่น สำหรับการเริ่มต้นชุดแบบจำลอง SYSVOL ลบแฟ้มและโฟลเดอร์ในสองตำแหน่งต่อไปนี้:
  C:\WINNT\SYSVOL\domain
  C:\WINNT\SYSVOL\staging\domain
  หมายเหตุ:ไม่สามารถลบโฟลเดอร์เอง

  ขั้นตอนนี้เปิดใช้งานการจำลองแบบรวดเร็วขึ้นของแผนภูมิ SYSVOL สำหรับแหล่งที่มาที่กำหนด ขั้นตอนนี้ eliminates จำเป็นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ FRS เพื่อเลื่อนเนื้อหาที่มีอยู่ก่อน replicating ข้อมูลใหม่ ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็น แต่ขอแนะนำ
 9. ตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในไซต์ ฮับยกเว้นตัวควบคุมโดเมนอ้างอิง การรีสตาร์ท FRS และตรวจสอบว่า SYSVOL และ NETLOGON ใช้ร่วมกัน

  หมายเหตุ:ชนิดการเริ่มต้นบริการสำหรับ FRS ควรถูกตั้งค่าเป็นโดยอัตโนมัติ.
 10. ตัวทั้งหมดไม่ได้อ้างอิงควบคุมโดเมนในไซต์สาขา เริ่มบริการ FRS และทำการตรวจสอบว่า SYSVOL และ NETLOGON ใช้ร่วมกัน

วิธีการที่เป็นการชั่วคราว stabilize ทรี SYSVOL โดเมน

 1. หยุด FRS บนตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในโดเมน และการตั้งค่าบริการที่ปิดใช้งาน.
 2. สำเนาชุดเต็มของนโยบายด้วยตนเองไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้บนแต่ละตัวควบคุมโดเมน:
  name\policies โดเมน \SYSVOL\SYSVOL\dns
  โดยทั่วไป นโยบายที่สองต่อไปนี้จำเป็นสำหรับการรับรองความถูกต้อง:
  • นโยบายตัวควบคุมโดเมนเริ่มต้น { 6AC1786C-016F-11 D 2-945F-00C04fB984F9 }
  • นโยบายโดเมนเริ่มต้น {31B2F340-016 D 11 D 2-945F-00C04FB984F9 }

  หมายเหตุ:คุณอาจต้องการคัดลอกนโยบายเพิ่มเติมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนโยบายกลุ่มสำหรับสภาพแวดล้อม
 3. Manually copy all necessary scripts to the following folder:
  \SYSVOL\SYSVOL\DNS Domain name\scripts

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 315457 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbtshoot kbhowto kbnetwork kbmt KB315457 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:315457

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com