ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "บริการ Windows Installer ไม่สามารถเข้าถึง" เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 315353 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรม เช่น Microsoft Plus ! สำหรับ Windows XP หรือ Microsoft Office 2003 ใน Microsoft Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Windows Installer Service ไม่สามารถเข้าถึง
ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows ในเซฟ
โหมด หรือ หากโปรแกรมติดตั้ง Windows ไม่ถูกต้อง
การติดตั้ง ติดต่อบุคลากรสนับสนุนของคุณสำหรับความช่วยเหลือ

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขทั้งสองแบบต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณกำลังใช้ Windows XP ในโหมดปกติ
 • Windows Installer Service ที่มาพร้อมกับ WindowsXP ไม่ลงทะเบียน หรือเสียหาย

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแล
 2. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 3. ในกล่อง เปิด พิมพ์คำสั่งแล้ว คลิกตกลง
 4. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์msiexec.exe/unregisterแล้ว กด ENTER
 5. ชนิด msiexec /regserverและ thenpress ENTER
 6. ตรวจสอบว่า บัญชีระบบมี accesspermissions ควบคุมทั้งหมดไป
  HKEY_CLASSES_ROOT
  ไฮฟ์ในการ Windowsregistry ในบางกรณี คุณยังอาจต้องเพิ่มบัญชีผู้ดูแล เมื่อต้องการ doso:สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
  1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regedit ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
  2. คลิกกลุ่มรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_CLASSES_ROOT
  3. บนเมนูแก้ไขคลิกสิทธิ์
  4. ถ้าระบบไม่อยู่ในรายชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้คลิกเพิ่มต้องแน่ใจว่าชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ปรากฏในตำแหน่งที่ตั้งนี้กล่องจากชนิด ระบบ ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือกคลิกตรวจสอบชื่อและจากนั้น คลิกตกลง
  5. คลิกระบบในรายชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้และจากนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายควบคุมทั้งหมดภายใต้อนุญาตในกล่องสิทธิ์สำหรับระบบ
  6. คลิกApplyคลิกตกลงและจากนั้น ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 7. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ถ้าจะแก้ปัญหา ซ่อมแซม Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการซ่อมแซม Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  978788 วิธีการดำเนินการปรับรุ่นแบบแทนที่ (ติดตั้งใหม่) สำหรับ Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 315353 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 มีนาคม 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
Keywords: 
kbpubtypekc kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB315353 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:315353

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com