ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ฟังก์ชันไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณเข้าใช้งานไดรฟ์ซีดี ไดรฟ์ดีวีดี หรือไดรฟ์คอมแพคดิสก์ที่เขียนทับได้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 315350 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเข้าใช้งานไดรฟ์ซีดีรอม ไดรฟ์ดีวีดีรอมหรือไดรฟ์คอมแพคดิสก์ที่เขียนทับได้ หลังจากที่คุณปรับรุ่นให้เป็น Microsoft Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ เมื่อ ไดรฟ์ คืออักษรระบุไดรฟ์ของ ไดรฟ์ซีดีรอม ไดรฟ์ดีวีดีรอม หรือไดรฟ์คอมแพคดิสก์ที่เขียนทับได้ ที่คุณพยายามเข้าถึง:
Drive:\ ไม่สามารถเข้าถึงได้ ฟังก์ชันไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าโปรแกรมบันทึกซีดี จาก Roxio Easy CD Creator ได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ และถ้ารุ่นของโปรแกรมบันทึกซีดีเข้ากันไม่ได้กับ Windows XP

โปรแกรม Easy CD Creator รุ่น 4.x และรุ่นที่เก่ากว่าไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows XP

การแก้ไข

หากต้องการแก้ปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่คุณประสบ:
  • หากคุณมีโปรแกรม Easy CD Creator 3.x หรือ 4.x ให้ลบโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์ และติดต่อ Roxio เพื่อทำการปรับ Easy CD Creator ให้เป็นรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนใน Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดติดต่อ Roxio หรือดูเอกสารโปรแกรม

    หากต้องการติดต่อ Roxio โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Roxio:
    http://www.roxio.com
  • หากคุณมีโปรแกรม Easy CD Creator 5.0x ให้ติดตั้งการปรับปรุง Windows XP สำหรับ Easy CD Creator ที่ได้รับจาก Roxio สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Roxio:
    http://www.roxio.com/en/support/index.jhtml

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาของ Easy CD Creator ใน Windows XP, ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
285910 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ Easy CD Creator ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
310628 Easy CD Creator 5.0 ไม่ทำงานใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
311806 Windows XP เริ่มระบบใหม่เมื่อคุณพยายามจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ Roxio คลิกหมายเลขบทความที่เหมาะสมจากรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
65416 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ A-K (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60781 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ L-P (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60782 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Q-Z (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft จะให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่มีการกล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตโดยบริษัทต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 315350 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 มิถุนายน 2550 - Revision: 3.1
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kburl kb3rdparty kbsound kbhardware kberrmsg kbprb ocsso KB315350

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com