Bandant prid?ti arba ?alinti programas ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003? ?vyksta klaida ?Nepavyko pasiekti ?Windows? diegimo programos tarnybos?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 315346 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei esate ?Small Business? klientas, papildom? trik?i? ?alinimo ir mokymo i?tekli? ?r. ?Small Business? palaikymo svetain?je.

Nor?dami ir toliau gauti sistemai ?Windows? skirtus saugos naujinimus ?sitikinkite, kad naudojate ?Windows XP? su 3 pakeitim? paketu (SP3). Daugiau informacijos ?r. ?Microsoft? tinklalapyje:Nutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas

Nor?dami rasti ?ios problemos sprendimo b?dus Windows 7 ir Windows Vista, perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s 2642495 straipsn?: Klaida ?Nepavyko pasiekti ?Windows? diegimo programos tarnybos? diegiant arba naujinant programas ?Windows 7? arba ?Windows Vista? (gali b?ti angl? k.)
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
Svarbu. ?is straipsnis skirtas patyrusiems kompiuterio vartotojams. Jei jums nesiseka naudotis trik?i? ?alinimo patarimais patyrusiems vartotojams, papra?ykite kieno nors pagalbos. Nor?dami kreiptis pagalbos ? ?Microsoft? technin?s prie?i?ros tarnyb?, eikite ? tinklalap? Susisiekite su mumis.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Bandydami ?diegti taikom?j? program? sistemoje ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003? gaunate klaidos prane?im?:
Nepavyko pasiekti ?Windows? diegimo programos tarnybos. Taip gali nutikti, jei sistema ?Windows? paleid?iama saugiuoju re?imu arba jei netinkamai ?diegta ?Windows? diegimo programa. Pagalbos kreipkit?s ? palaikymo darbuotojus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. ?i problema taip pat gali kilti bandant pa?alinti taikom?j? program?.

Prie?astis

 ?i problema gali kilti esant vienai i? toliau pateikt? s?lyg?.  
  • Kompiuteryje esantys ?Windows? diegimo programos failai yra sugadinti arba j? n?ra.
  • Diegiate arba ?alinate program?, kuri naudoja ?Windows? diegimo programos ?Microsoft? programin?s ?rangos diegimo (MSI) paketo fail? (.msi). Pvz., taip gali atsitikti bandant kompiuteryje ?diegti ?Microsoft Office?.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite toliau pateikiamus b?dus.

1 b?das: i? naujo u?registruokite ?Windows? diegimo program?

Jei norite i? naujo u?registruoti ?Windows? diegimo program?, patikrinkite failo Msiexec.exe viet? kompiuteryje ir ?Windows? registre, tada i? naujo u?registruokite ?Windows? diegimo program?. Nor?dami tai atlikti, spustel?kite ?ia, jei norite matyti vis? ?? skyri?,

2 b?das: i? naujo ?diekite ?Windows? diegimo program?

Jei norite i? naujo ?diegti ?Windows? diegimo program?, pervardykite sugadintus ?Windows? diegimo programos failus, tada i? naujo ?diekite ?Windows? diegimo program?. Nor?dami tai atlikti, spustel?kite ?ia, jei norite matyti vis? ?? skyri?,

Daugiau informacijos

Nor?dami matyti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite ?ia

Savyb?s

Straipsnio ID: 315346 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. spalio 19 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Rakta?od?iai: 
kbresolve kberrmsg kbprb KB315346

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com