Article ID: 315341 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד לבצע שדרוג במקום (התקנה מחדש) של Windows XP. מונח זה נקרא גם תיקון התקנה. בתהליך זה Windows XP מותקן מחדש באותה תיקייה. ייתכן שתרצה לבצע שדרוג במקום אם עליך לתקן את התקנת Windows XP. ייתכן שיידרש תיקון התקנה אם יתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 • אין באפשרותך להפעיל את Windows XP במצב בטוח.

  לקבלת מידע נוסף כיצד להפעיל מחשב מבוסס Windows XP במצב בטוח, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
  315222 תיאור האפשרויות במסגרת אתחול במצב בטוח ב-Windows XP
 • לא ניתן להפעיל את Windows XP לאחר התקנת עדכון תוכנה של Microsoft.
 • קיימת בעיית רישום, שלא ניתן לפתור באמצעות כלים אחרים כמו 'שחזור המערכת'.

  לקבלת מידע נוסף על כלי שחזור המערכת System Restore, לחץ על מספר המאמרים להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  306084 כיצד לשחזר את Windows XP למצב קודם
 • עליך להחיל את הרשאות ברירת המחדל (של הקבצים והרישום) על התקנת Windows XP. מצב זה מתרחש עקב קבצי תוכנית חסרים או פגומים לאחר ביצוע שינויים או עדכונים במחשב או בתוכניות.
 • עליך לרשום רכיבי COM וקבצי הגנת קבצים של Windows? (WFP). מצב זה מתרחש עקב קבצי מערכת חסרים או פגומים.
 • עליך להשתמש בתוכנית להתקנת Windows כדי למנות שוב את התקני 'הכנס-הפעל'. התקנים אלה כוללים שכבת הפשטת החומרה (HAL).
כדי להתקין את Windows XP, השתמש בשיטה הנכונה בסעיף "מידע נוסף".

מידע נוסף

הערה ייתכן שתרצה להתנתק מהאינטרנט במהלך ההתקנה. ההתנתקות מהאינטרנט במהלך ההתקנה תסייע בהגנה מפני משתמשים זדוניים. ייתכן שתרצה גם להפעיל את חומת האש ב-Internet Explorer.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
283673 כיצד להפעיל או להשבית את חומת האש ב-Windows XP?

לפני שתבצע תיקון או שדרוג במקום

סקור את הנושאים הבאים לפני שתבצע תיקון או שדרוג במקום של Windows XP.

פתרון בעיות

אם אתה חש בנוח עם הליכי פתרון בעיות, שקול לעיין במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base לפני שתבצע תיקון או שדרוג במקום:
308041 פתרון בעיות מתקדם לבעיות הפעלה כלליות ב- Windows XP
326841 שידור אינטרנט של מערך התמיכה: Microsoft Windows XP:? פתרון בעיות הפעלה ובעיות כיבוי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
307654 כיצד להתקין ולהפעיל את מסוף השחזור Recovery Console במערכת Windows XP

Internet Explorer 7

אם Internet Explorer 7 מותקן במחשב שלך, עליך להסיר את התקנתו לפני שתבצע התקנת תיקון או שדרוג במקום.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
917964 כיצד לבצע תיקון התקנה של Windows XP כאשר Internet Explorer 7 מותקן

גיבוי נתונים

לפני שתתקין מחדש את Windows, גבה את כל הנתונים. קבע את הנתונים שברצונך לגבות. נתונים אלה עשויים לכלול את הנתונים הבאים:
 • המסמכים שלי (מסמכים, תמונות, וידאו ומוסיקה)
 • מועדפים
 • פנקסי כתובות
 • הודעות דואר אלקטרוני
 • תבניות מסמכים
 • פקודות מאקרו
 • טקסטים מוכנים מראש
עותקי הגיבוי של קבצי הרישום שלך (נמצאים בתיקיה ?%systemroot%\Repair) מוחלפים לאחר השלמת שדרוג במקום. קבצי הרישום בתיקיה Repair מקורם בפעם הראשונה שבה הפעלת את Windows XP או בפעם האחרונה שבה השתמשת בכלי הגיבוי לגיבוי מצב המערכת שלך. אם עליך להשתמש בגיבויי הרישום לאחר השלמת שדרוג במקום, העתק גיבויי רישום אלה למיקום אחר לפני שתבצע שדרוג במקום.

תקליטור התקנה של Windows

לפני שתבצע תיקון או שדרוג במקום, דאג שתקליטור ההתקנה של Windows ומפתח המוצר יהיו זמינים לך. אם אין לך את תקליטור ההתקנה של Windows ואת מפתח המוצר, לא תוכל להתקין מחדש את Windows. אם Windows הותקן מראש במחשב שלך, פנה ליצרן המחשב לקבלת עזרה באיתור קבצי ההתקנה ומפתח המוצר של Windows, או בהשגתם.

מנהלי התקנים

רבים ממנהלי ההתקנים עבור רכיבי החומרה שלך משולבים בתוך Windows. עם זאת, להתקנים כגון מדפסות, צגים, כרטיסי מסך, כרטיסי קול, מודמים, כוננים חיצוניים וסורקים יש בדרך כלל תקליטורי התקנה נפרדים. אם אין לך את כל מנהלי ההתקנים עבור רכיבי החומרה, תוכל להוריד אותם מהאינטרנט ולאחר מכן לצרוב אותם בתקליטור.

אם המחשב שלך מחייב מנהל התקן של התקן אחסון בנפח גדול של צד שלישי או שכבת הפשטת חומרה (HAL), ודא שיש לך עותק של הקבצים במדיית אחסון אחרת לפני שתבצע תיקון או שדרוג במקום.

תוכניות

עליך לאסוף ולשמור את התקליטורים ומפתחות המוצר של התוכניות שלך במיקום מתאים, כדי שתוכל להתקין מחדש את התוכניות לאחר שתתקין את Windows. תוכניות אלה עשויות לכלול את התוכניות הבאות:
 • תוכניות Microsoft Office
 • תוכנות אנטי-וירוס
 • תוכנות לצריבת תקליטורים
 • תוכנות של ספקי אינטרנט

הגדרות רשת

באפשרותך לשחזר הגדרות רשת מסוימות לאחר התקנה מחדש של Windows. אם פעולה זו נדרשת, צרוב את הגדרות הרשת של המחשב. הגדרות אלה כוללות את ההגדרות הבאות:
 • שם המחשב
 • קבוצת עבודה או תחום
 • הגדרות TCP/IP

פרטי ספק אינטרנט

כדי לוודא שתוכל להתחבר מחדש לאינטרנט לאחר שתתקין מחדש את Windows, רשום את פרטי ספק האינטרנט. פרטים אלה כוללים את שם המשתמש והסיסמה.

רצף אתחול

אם יש צורך, כוונן את רצף האתחול של ה- BIOS. הרצף צריך להיות מוגדר בסדר הבא:
 • כונן תקליטורים
 • דיסק קשיח
 • כונן תקליטונים

Windows XP שהותקן מראש

אם המחשב שלך הגיע עם התקנה מראש של Windows XP, לפני שתבצע את הפעולות בהמשך מאמר זה, עיין במאמר הבא במאמר מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
312369 ייתכן מצב של איבוד נתונים או הגדרות תוכנית לאחר ההתקנה מחדש, תיקון או שדרוג של Windows XP

Windows XP Service Pack 2

אם Windows XP Service Pack 2 מותקן במחשב שלך, עליך להתקין מחדש את Service Pack 2 לאחר שתתקין מחדש או תתקן את Windows XP. לשם כך, עיין בשיטה המתאימה.

הערה ערכות ה- Service Pack הן מצטברות. כל מהדורה חדשה של service pack כוללת את כל התיקונים שבמהדורות ה-service pack הקודמות ואת כל התיקונים החדשים. אין צורך להתקין מהדורה קודמת של ה-service pack לפני התקנת המהדורה העדכנית. לדוגמה, עליך להתקין רק את Windows XP Service Pack 2 (SP2)?, אינך צריך להתקין את Windows XP Service Pack 1a (SP1a)?.
 • שיטה 1: שלב את קבצי Service Pack 2 יחד עם קבצי ההתקנה של Windows XP
  שלב את קבצי Service Pack 2 יחד עם קבצי ההתקנה של Windows XP.

  לקבלת מידע נוסף על שילוב Windows XP עם Service Pack2 לצורך התקנה מחדש, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  894947 שילוב Windows XP עם Service Pack 2 לצורך התקנה מחדש (חלק 1: מבוא) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  894948 שילוב Windows XP עם Service Pack 2 לצורך התקנה מחדש (חלק 2: העתקת תקליטור Windows לדיסק הקשיח) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  894949 שילוב Windows XP עם Service Pack 2 לצורך התקנה מחדש (חלק 3: שילוב Service Pack 2 בקבצי ההתקנה) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  894950 שילוב Windows XP עם Service Pack 2 לצורך התקנה מחדש (חלק 4: קריאת קובץ תמונת האתחול) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • שיטה 2: השג את תקליטור ערכת ה- Service Pack והתקן אותה מחדש לאחר שתתקין מחדש את Windows XP
  כדי להזמין את ערכת Service Pack 2 של Windows על-גבי תקליטור, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/cdorder/en_us/default.mspx
 • שיטה 3: הורד את ערכת ה- Service Pack לאחר שתתקין מחדש את Windows XP

  לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  322389 כיצד להשיג את מהדורת ה- service pack העדכנית ביותר עבור Windows XP

שחזור מערכת

אם תבצע שדרוג במקום של Windows XP, יוסרו כל נקודות השחזור הקיימות ותיווצר נקודת שחזור חדשה לנקודת הביקורת של המערכת בתום השלמת שדרוג זה. אל תבצע שדרוג במקום אם עליך להשתמש בכלי שחזור המערכת System Restore לשחזור המחשב שלך למצבו קודם.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
301224 'נקודות השחזור' של כלי שחזור המערכת System Restore חסרות או נמחקו

תיקון רכיב

אין לבצע תיקון או שדרוג במקום כדי לתקן רכיב או תוכנית שאינם מותקנים כעת. אם יש לך את ההרשאות הדרושות, השתמש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה או התקן מחדש את הרכיב או התוכנית במקום את Windows. כדי לפתוח את 'הוספה או הסרה של תוכניות' ב- Windows XP, לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות.

בעיה בחשבון המשתמש

אל תשתמש בתיקון או בשדרוג במקום כדי לנסות בעיה בחשבון משתמש, סיסמה או פרופיל מקומי. כדי לקבוע אם הבעיה קשורה לחשבון משתמש, לסיסמה או לפרופיל מקומי, צור חשבון משתמש אחר (אם יש לך את ההרשאות הדרושות) ולאחר מכן היכנס לחשבון זה כדי לראות אם הבעיה נפתרה.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירה של חשבון משתמש חדש ב- Windows XP, לחץ על מספר המאמר להלן להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
279783 כיצד ליצור חשבונות משתמשים ולהגדיר את תצורתם במערכת Windows XP

תוכניות של צד שלישי

אל תשתמש בתיקון או בשדרוג במקום כדי לפתור בעיה בתוכניות, בקבצים או בערכי רישום של צד שלישי. פנה אל היצרנים של תוכניות הצד השלישי כדי לפתור בעיות אלה.

בעיות בדיסק

אל תשתמש בתיקון או בשדרוג במקום אם אתה חושד בקיומן של בעיות בדיסק.

לקבלת מידע נוסף אודות בדיקת שגיאות בדיסק, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
315265 כיצד לבצע בדיקת שגיאות בדיסק במערכת Windows XP?
308041 פתרון בעיות מתקדם לבעיות הפעלה כלליות ב- Windows XP
באפשרותך גם לפנות ליצרן המחשב לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לפתור בעיות בדיסק הקשיח.

התקני צד שלישי

אל תשתמש בתיקון או בשדרוג במקום אם אתה חושד שהבעיה היא בהתקן של צד שלישי. בדוק אם מנהלי ההתקנים האחרונים מותקנים כעת עבור ההתקן. פנה אל היצרן של התקן הצד השלישי כדי לפתור בעיות.

שיטה 1: התקנה מחדש של Windows XP באמצעות Windows XP

כדי להתקין מחדש את Windows XP באמצעות Windows XP, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את המחשב שלך.
 2. הכנס את התקליטור של Windows XP לכונן התקליטורים או לכונן ה-DVD של המחשב.
 3. בדף 'ברוך הבא אל Windows XP', לחץ על התקנת Windows XP.
 4. בדף 'ברוך הבא לתוכנית התקנה של Windows', לחץ על שדרוג (מומלץ) בתיבה סוג התקנה (אם היא לא סומנה עדיין), ולאחר מכן לחץ על הבא.
 5. בדף 'הסכם רישיון', לחץ על אני מקבל את תנאי הסכם הרישיון, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. בדף 'מפתח המוצר שלך', הקלד את מפתח המוצר בן 25 התווים בתיבות מפתח מוצר, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 7. בדף 'קבלת קובצי התקנה מעודכנים', סמן את האפשרות הרצויה לך ולאחר מכן לחץ על הבא.
 8. בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להתקין מחדש את Windows XP.

שיטה 2: תיקון התקנה של Windows XP על-ידי הפעלת המחשב מתקליטור Windows XP

כדי להתקין מחדש את Windows XP על-ידי הפעלת המחשב שלך מהתקליטור של Windows XP, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הכנס את תקליטור Windows XP לכונן התקליטורים או לכונן ה-DVD של המחשב, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 2. כאשר מופיעה על המסך ההודעה "Press any key to boot from CD" (הקש על מקש כלשהו כדי לאתחל מהתקליטור), הקש על מקש כלשהו כדי להפעיל את המחשב מהתקליטור של Windows XP.

  הערה תצורת המחשב חייבת להיות מוגדרת לביצוע אתחול מכונן התקליטורים או מכונן ה-DVD. לקבלת מידע נוסף על קביעת התצורה במחשב שלך באופן שניתן יהיה להפעילו מכונן התקליטורים או מכונן ה-DVD, עיין בתיעוד של המחשב או פנה אל יצרן המחשב שלך.
 3. במסך 'ברוכים הבאים לתוכנית ההתקנה' תופיע ההודעה הבאה:
  חלק זה בתוכנית ההתקנה מכין את Microsoft Windows XP להפעלה במחשב שלך:

  כדי להתקין את Windows XP כעת, הקש על ENTER.

  כדי לתקן התקנה של Windows XP באמצעות 'מסוף השחזור', הקש על R.

  כדי לצאת מההתקנה מבלי להתקין את Windows XP, הקש על F3.
 4. כדי להתקין את Windows XP הקש על ENTER.
 5. במסך 'הסכם רישיון' של Windows XP, הקש על F8 כדי להביע את הסכמתך לתנאי הסכם הרישיון.
 6. הקפד לסמן בתיבה את ההתקנה הנוכחית של Windows XP, ולאחר מכן הקש על R כדי לבצע תיקון של Windows XP.

  הערה אם Windows XP הותקן מראש במחשב שלך, ואין לך אפשרות לתיקון, פנה אל יצרן המחשב כדי לבקש תקליטור התקנה לצורך התקנת תיקון.
 7. פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להתקין מחדש את Windows XP. לאחר תיקון Windows XP, ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את העותק של Windows XP.

  לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  310064 כיצד לפתור בעיות בהתקנת Windows XP בעת השדרוג מ-Windows 98 או מ-Windows Millennium Edition

לאחר ביצוע שדרוג במקום

לאחר שתבצע שדרוג במקום או תיקון התקנה, עליך להתקין מחדש את כל העדכונים של Windows. כדי להתקין מחדש את עדכוני Windows, בקר באתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il

התקנה מחדש של כל העדכונים עבור Windows

לאחר שתבצע שדרוג במקום או התקנת תיקון, עליך להתקין מחדש את כל העדכונים עבור Windows כדי להתקין מחדש את עדכוני Windows, בקר באתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il

התקן מחדש את Internet Explorer 7

לאחר ש- Windows XP תוקן ופועל כראוי, התקן מחדש את Internet Explorer 7. כדי להתקין מחדש את Internet Explorer 7, דרושה לך חבילת ההתקנה של Internet Explorer 7. ייתכן שחבילת ההתקנה עדיין נמצאת במחשב עוד מההתקנה הראשונה של Internet Explorer 7. אתר את חבילת ההתקנה בתיקייה שבה שמרת את הקבצים.

הערה ייתכן שהחבילה נמצאת בתיקיה Temporary Internet Files. אם אין באפשרותך לאתר את חבילת ההתקנה של Internet Explorer 7, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft כדי להשיג אותה:
http://www.microsoft.com/israel/windows/downloads/ie/getitnow.mspx
כדי להתחבר לאתר ההורדות של Microsoft, דרוש לך דפדפן אינטרנט פונקציונלי. אם Internet Explorer 6 אינו פועל במחשב לאחר שהסרת את התקנת Internet Explorer 7, לא תוכל להוריד את חבילת ההתקנה של Internet Explorer 7. משום כך, תצטרך להיעזר במחשב שיש בו דפדפן אינטרנט מתפקד כדי להוריד את חבילת ההתקנה של Internet Explorer 7. בשלב הבא, השתמש בכונן רשת משותף כדי להתקין את התוכנית מתוך חבילת ההתקנה שהורדת אל המחשב האחר במחשב שבו ביצעת את תיקון ההתקנה. אם אין באפשרותך להשתמש בכונן רשת משותף למטרה זו, העתק את חבילת ההתקנה של Internet Explorer 7 לתקליטור במחשב השני. כעת השתמש בתקליטור זה כדי להתקין את Internet Explorer 7 במחשב הראשון.

לקבלת פרטים נוספים אודות דרכים לפתרון בעיות התקנה ספציפיות ב-Windows XP, לחץ על מספרי המאמרים להלן כדי להציג את המאמרים הרלוונטיים מתוך Microsoft Knowledge Base:
312369 ייתכן מצב של איבוד נתונים או הגדרות תוכנית לאחר ההתקנה מחדש, תיקון או שדרוג של Windows XP
312368 אובדן נתונים מתרחש לאחר ההתקנה מחדש, התיקון או השדרוג של Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


לקבלת פרטים נוספים על תוכנית ההתקנה של Windows XP, לחץ על מספרי המאמרים להלן כדי להציג את המאמרים הרלוונטיים מתוך Microsoft Knowledge Base:
286463 הערות גירסה עבור התקנת Windows XP ניתן למצוא בקובץ Pro.txt.(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
306824 הערות גירסה עבור התקנת Windows XP ניתן למצוא בקובץ Home.txt (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
286647 תוכן הקובץ Read1st.txt ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


הערה אם אתה עדיין נתקל בבעיות בביצוע שדרוג במקום של Windows XP, באפשרותך לבקש עזרה ממישהו או לפנות למרכז התמיכה. לקבלת פרטים נוספים על אופן הפנייה למחלקת התמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus

מאפיינים

Article ID: 315341 - Last Review: יום רביעי 12 מרץ 2008 - Revision: 5.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbexpertiseinter kbresolve kbfirewall kbhowto kbenv kbinfo ocsso KB315341

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com