วิธีการใช้คุณลักษณะเดสก์ท็อประยะไกลของ Windows XP Professional

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 315328 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการกำหนดค่าคุณลักษณะเดสก์ท็อประยะไกลใน Windows XP คุณลักษณะนี้อนุญาตให้มีการควบคุมระยะไกลของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional ของคุณจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ใช้งาน Windows XP Professional หรือ Windows รุ่นก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในการใช้เดสก์ท็อประยะไกล คุณต้องปฏิบัติดังนี้:
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้งาน Microsoft Windows XP Professional และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
 • เครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ที่ใช้งาน Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 หรือ Microsoft Windows 95 ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือ LAN
 • บัญชีผู้ใช้และสิทธิการใช้งานที่เหมาะสมถูกกำหนดค่าบน Windows XP Professional ระยะไกลเพื่อให้สามารถใช้การเข้าถึงระยะไกล

วิธีกำหนดค่าเดสก์ท็อประยะไกล

ในการกำหนดค่าการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional ระยะไกล และคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ที่ใช้งานระบบ Windows รุ่นใดรุ่นหนึ่งที่แสดงไว้ก่อนหน้าในบทความนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่ 1: กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ระยะไกล

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional ระยะไกล ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม และคลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน
 2. ในเมนูทางลัด คลิก คุณสมบัติ
 3. คลิกแท็บ ระยะไกล และคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมต่อระยะไกลกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
 4. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงนี้ คลิก ตกลง
 5. คลิก เลือกผู้ใช้ระยะไกล และคลิก เพิ่ม เพื่อกำหนดบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมเพื่อให้เข้าถึงระยะไกลได้

  หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงระยะไกลโดยอัตโนมัติ
 6. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ คลิก ตกลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มลงไปนั้นมีอยู่จริงในคอมพิวเตอร์ระยะไกล หากไม่มีบัญชีผู้ใช้ปรากฏอยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล ให้ทำการสร้างขึ้น
 7. คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

ขั้นที่ 2: กำหนดค่าคอมพิวเตอร์เฉพาะที่

กำหนดค่าคุณลักษณะเดสก์ท็อประยะไกลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใส่แผ่นซีดี (CD) Windows XP ในไดรฟ์ซีดีรอมหรือดีวีดีรอมบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่
 2. ที่หน้าจอยินดีต้อนรับสู่ Microsoft Windows XP ที่ปรากฏ ให้คลิก ดำเนินการงานที่เพิ่ม
 3. คลิก ตั้งค่าการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล
 4. ปฏิบัติตามขั้นตอนของตัวช่วยสร้าง InstallShield การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล เพื่อติดตั้งการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

  หมายเหตุ: หากมีการติดตั้งการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลอยู่แล้ว คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด:
  ไม่สามารถติดตั้งการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล เนื่องจากระบบปฏิบัติการของคุณได้ติดตั้งไว้แล้วภายใน ดูเพิ่มเติม Programs\Accessories\Communications\Remote Desktop Connections บนเมนู 'เริ่ม' ของคุณ

ขั้นที่ 3: การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระยะไกล

ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ Windows XP Professional ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เข้าสู่ระบบของคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ที่ใช้ Windows
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือ LAN หากคุณจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ไปยังเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) หรือ เซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงระยะไกล ให้ทำการเชื่อมต่อ
 3. คลิก เริ่ม เลือกที่ โปรแกรมทั้งหมด เลือกที่ เบ็ดเตล็ด เลือกที่ การสื่อสาร จากนั้นจึงคลิก การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล
 4. คลิก ตัวเลือก
 5. ในรายการ คอมพิวเตอร์ พิมพ์ชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
 6. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และโดเมน (ถ้ามี) ของบัญชีที่คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงระยะไกล ในกล่องโต้ตอบ จากนั้นให้คลิก เชื่อมต่อ
 7. ในกล่องโต้ตอบ เข้าสู่ระบบ Windows ที่ปรากฏ พิมพ์รหัสผ่านของบัญชีโดยใช้สิทธิการเข้าถึงระยะไกลในกล่อง รหัสผ่าน
 8. ในรายการ เข้าสู่ระบบ ถ้ามี เลือกโดเมนหรือคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่คุณต้องการ จากนั้นจึงคลิก ตกลง

  เดสก์ท็อประยะไกลจะแสดงอยู่ในหน้าต่างบนเดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ Windows XP Professional จะถูกล็อกระหว่างเซสชันนี้
 9. ในการยกเลิกการเชื่อมต่อเซสชัน คลิกปุ่ม ปิด ในหน้าต่างเซสชัน จากนั้นให้คลิก ตกลง เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อเซสชัน Windows

  หมายเหตุ: หากเซสชันระยะไกลแสดงในโหมดเต็มหน้าจอ คุณอาจไม่สามารถมองเห็นปุ่ม ปิด ในกรณีนี้ ให้คืนค่าหน้าต่างจากแบนเนอร์เซสชันระยะไกลที่แสดงในตำแหน่งบนสุดของหน้าต่างเซสชัน (คลิกปุ่ม คืนค่า)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดสก์ท็อประยะไกล โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
280828 การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลมีผลอย่างไรกับ Windows XP Professional
300698 คุณลักษณะของไคลเอ็นต์เดสก์ท็อประยะไกลใน Windows XP
306759 วิธีการเปลี่ยนพอร์ตการฟังสำหรับเดสก์ท็อประยะไกล
281262 วิธีการเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติสำหรับเดสก์ท็อประยะไกลใน Windows XP
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 315328 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 เมษายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbinfo ocsso KB315328

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com