Så här använder du funktionen Fjärrskrivbord i Windows XP Professional

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 315328 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar funktionen Fjärrskrivbord i Windows XP, vilket möjliggör fjärrstyrning av en dator med Windows XP Professional från en annan dator med Windows XP Professional eller en tidigare version av Windows.

Mer Information

Du behöver följande för att använda Fjärrskrivbord:
 • En fjärrdator med Microsoft Windows XP Professional som är ansluten till Internet eller ett lokalt nätverk.
 • En lokal dator med Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Millennium Edition (ME), Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98, andra utgåvan, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 eller Microsoft Windows 95, med tillgång till Internet eller det lokala nätverket.
 • Lämpliga användarkonton och behörigheter konfigurerade på fjärrdatorn med Windows XP Professional för att möjliggöra fjärråtkomst.

Konfigurera ett fjärrskrivbord

Så här konfigurerar du en fjärrskrivbordsanslutning mellan en fjärrdator med Windows XP Professional och en lokal dator med en av Windows-versionerna som nämns tidigare i denna artikel.

Steg 1: Konfigurera fjärrdatorn

Gör följande på fjärrdatorn med Windows XP Professional:
 1. Klicka på Start och högerklicka sedan på Den här datorn.
 2. Klicka på Egenskaper på Snabbmenyn.
 3. Klicka på fliken Fjärranvändning och markera sedan kryssrutan Tillåt att användare fjärransluter till den här datorn.
 4. Klicka på OK när du ombeds bekräfta ändringen.
 5. Klicka på Välj fjärranvändare, och klicka sedan på Lägg till när du vill ange ytterligare användarkonton som ska ges fjärråtkomst.

  OBS! Administratörer ges automatiskt fjärråtkomstbehörighet.
 6. Klicka på OK när du har lagt till alla användarkonton. Kontrollera att kontot som läggs till verkligen finns på fjärrdatorn. Annars måste du skapa det.
 7. Klicka på OK och sedan på OK igen.

Steg 2: Konfigurera den lokala datorn

Konfigurera funktionen Fjärrskrivbord på datorn med Windows. Gör så här:
 1. Sätt in CD:n för Windows XP i den lokala datorns CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet.
 2. På sidan Välkommen till Microsoft Windows XP klickar du på Utföra ytterligare aktiviteter.
 3. Klicka på Konfigurera Anslutning till fjärrskrivbord.
 4. Installera Anslutning till fjärrskrivbord genom att följa anvisningarna i installationsguiden.

  Obs! Om Anslutning till fjärrskrivbord redan är installerat, kan det hända att följande felmeddelande visas:
  Anslutning till fjärrskrivbord kan inte installeras eftersom det redan finns en inbyggd version i ditt operativsystem. Du kan hitta programmet genom att öppna Program\Tillbehör\Kommunikation\Anslutningar till fjärrskrivbord från Start-menyn.

Steg 3: Anslut till fjärrdatorn

Så här ansluter du till fjärrdatorn med Windows XP Professional:
 1. Logga in på den lokala Windows-datorn.
 2. Se till att du är ansluten till Internet eller det lokala nätverket. Om det behövs en fjärranslutning till ett VPN (Virtual Private Network) eller en fjärråtkomstserver, upprättar du anslutningen.
 3. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör, peka på Kommunikation och klicka på Anslutning till fjärrskrivbord.
 4. Klicka på Alternativ.
 5. Skriv värdnamnet eller IP-adressen till datorn du vill ansluta till i listan Dator.
 6. Skriv in användarnamn, lösenord och domän (i tillämpliga fall) för ett konto som du har tillåtit fjärråtkomst till i motsvarande rutor, och klicka sedan på Anslut.
 7. I dialogrutan Windows-inloggning skriver du lösenordet för kontot med fjärråtkomstbehörighet i rutan Lösenord.
 8. Markera i tillämpliga fall önskad domän eller fjärrdator i listan Logga in på, och klicka sedan på OK.

  Fjärrskrivbordet visas i ett fönster på skrivbordet. Fjärrdatorn med Windows XP Professional är låst under sessionen.
 9. Koppla från sessionen genom att klicka på knappen Stäng i sessionsfönstret, och klicka sedan på OK när du uppmanas koppla från Windows-sessionen.

  OBS! Om fjärrsessionen visas i helskärmsläge kan det hända att du inte kan se knappen Stäng. Återställ i så fall fönstret från den fjärrsessionsbanderoll som visas högst upp i sessionsfönstret (klicka på knappen Återställ).

Om du vill veta mer om Fjärrskrivbord klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
280828 Effekter av en anslutning till Fjärrskrivbord i Windows XP Professional (Detta kan vara på engelska)
300698 Funktioner i fjärrskrivbordsklienten i Windows XP (Detta kan vara på engelska)
306759 Ändra lyssnande port för Fjärrskrivbord
281262 Så här aktiverar du automatisk inloggning på fjärrskrivbord i Windows XP
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 315328 - Senaste granskning: den 30 april 2013 - Revision: 1.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbhowto kbinfo ocsso KB315328

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com