Používanie funkcie Vzdialená pracovná plocha systému Windows XP Professional

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 315328 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

Tento článok opisuje postup pri konfigurácii funkcie Vzdialená pracovná plocha v systéme Windows XP. Táto funkcia slúži na vzdialené ovládanie počítača so systémom Windows XP Professional z iného počítača so systémom Windows XP Professional alebo so staršou verziou systému Windows.

Ďalšie informácie

Na používanie funkcie Vzdialená pracovná plocha potrebujete nasledovné:
 • Vzdialený počítač so systémom Microsoft Windows XP Professional, ktorý je pripojený na Internet alebo v sieti LAN.
 • Lokálny počítač so systémom Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 alebo Microsoft Windows 95 s prístupom na Internet alebo do siete LAN.
 • Nakonfigurované príslušné používateľské kontá a povolenia vo vzdialenom systéme Windows XP Professional na umožnenie prístupu na diaľku.

Konfigurácia funkcie Vzdialená pracovná plocha

Ak chcete nakonfigurovať prepojenie medzi vzdialeným počítačom so systémom Windows XP Professional a lokálnym počítačom s niektorou zo skôr uvedených verzií systému Windows, vykonajte tieto kroky.

Krok 1: Konfigurácia vzdialeného počítača

Na vzdialenom počítači so systémom Windows XP Professional vykonajte nasledujúce kroky:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač.
 2. V zobrazenej ponuke kliknite na položku Vlastnosti.
 3. Kliknite na kartu Vzdialené použitie a potom začiarknite políčko Povoliť vzdialeným používateľom pripojenie k tomuto počítaču.
 4. Po zobrazení výzvy na potvrdenie tejto zmeny kliknite na tlačidlo OK.
 5. Kliknite na tlačidlo Vybrať vzdialených používateľov a potom kliknutím na tlačidlo Pridať zadajte ďalšie používateľské kontá, ktorým sa má povoliť vzdialený prístup.

  POZNÁMKA: Členovia skupiny Administrators majú automaticky pridelené povolenia na vzdialený prístup.
 6. Keď skončíte s pridávaním používateľských kont, kliknite na tlačidlo OK. Pri pridávaní konta sa uistite, že pridávané konto skutočne vo vzdialenom počítači existuje. Ak konto vo vzdialenom počítači neexistuje, vytvorte ho.
 7. Kliknite na tlačidlo OK a potom znova na tlačidlo OK.

Krok 2: Konfigurácia lokálneho počítača

Nakonfigurujte funkciu Vzdialená pracovná plocha v počítači so systémom Windows. Postupujte nasledovne:
 1. Vložte disk CD so systémom Windows XP do jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM v lokálnom počítači.
 2. Na uvítacej obrazovke systému Microsoft Windows XP, ktorá sa zobrazí, kliknite na položku Vykonať ďalšie úlohy.
 3. Kliknite na položku Nastaviť pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.
 4. Nainštalujte pripojenie vzdialenej pracovnej plochy vykonaním krokov v sprievodcovi Remote Desktop Connection InstallShield Wizard.

  POZNÁMKA: Ak už je pripojenie vzdialenej pracovnej plochy nainštalované, môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
  Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy nie je možné nainštalovať, pretože operačný systém obsahuje vstavanú verziu. Pozrite si v ponuke Štart položku Ďalšie programy\Príslušenstvo\Komunikácia\Pripojenia vzdialenej pracovnej plochy.

Krok 3: Pripojenie k vzdialenému počítaču

Ak sa chcete pripojiť k vzdialenému počítaču so systémom Windows XP Professional, vykonajte nasledujúce kroky:
 1. Prihláste sa do lokálneho počítača so systémom Windows.
 2. Uistite sa, že je počítač pripojený na Internet alebo do siete LAN. Ak sa požaduje telefonické pripojenie siete do siete VPN (Virtual Private Network) alebo na server vzdialeného pripojenia, pripojte sa.
 3. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, potom na položku Príslušenstvo, na položku Komunikácia a potom kliknite na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.
 4. Kliknite na položku Možnosti.
 5. V zozname Počítač zadajte názov hostiteľa alebo adresu IP priradenú počítaču, ku ktorému sa chcete pripojiť.
 6. Zadajte meno používateľa, heslo a doménu (ak je to potrebné) konta, ktoré má povolený vzdialený prístup v príslušných poliach, a kliknite na tlačidlo Pripojiť.
 7. V dialógovom okne Prihlásenie do systému Windows zadajte do poľa Password heslo daného konta s oprávneniami na vzdialený prístup.
 8. V zozname Prihlásiť sa do vyberte (ak je to potrebné) požadovanú doménu alebo vzdialený počítač a kliknite na tlačidlo OK.

  V okne na pracovnej ploche sa zobrazí vzdialená pracovná plocha. Počas tejto relácie je počítač so systémom Windows XP Professional zamknutý.
 9. Ak chcete reláciu odpojiť, kliknite na tlačidlo Zavrieť v okne relácie a kliknite na tlačidlo OK, keď sa zobrazí výzva na odpojenie relácie systému Windows.

  POZNÁMKA: Ak je relácia vzdialenej pracovnej plochy zobrazená na celú obrazovku, tlačidlo Zavrieť nemusí byť zobrazené. V tomto prípade obnovte okno pomocou pása vzdialenej relácie, ktorý je zobrazený v hornej časti okna relácie (kliknite na tlačidlo Obnoviť).

Ďalšie informácie o funkcii Vzdialená pracovná plocha nájdete v článkoch databázy Microsoft Knowledge Base, ktoré sa zobrazia po kliknutí na nasledujúce čísla:
280828 Ako funkcia vzdialenej pracovnej plochy ovplyvňuje systém Microsoft Windows XP Professional
300698 Vlastnosti pripojenia klienta vzdialenej pracovnej plochy v systéme Windows XP
306759 Ako zmeniť port pre príjem pre službu Vzdialená pracovná plocha
281262 Ako zapnúť automatické prihlásenie funkcie Vzdialená pracovná plocha v systéme Microsoft Windows XP
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.

Vlastnosti

ID článku: 315328 - Posledná kontrola: 30. apríla 2013 - Revízia: 1.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbhowto kbinfo ocsso KB315328

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com