การติดตั้ง Windows XP หยุดการตอบสนอง (แฮงค์) ระหว่างขั้นตอน "กำลังเตรียมการติดตั้ง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 315323 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการที่ช่วยให้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละอย่างได้ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณดำเนินการนี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเสริม เพื่อช่วยป้องกันระบบของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะปรับรุ่นของ Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition (SE), หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft (Me) Millennium ของ Windows ติดตั้งอาจหยุดการตอบสนอง (แฮงค์) ระหว่างขั้นตอน "กำลังเตรียมการติดตั้ง" นอกจากนี้ เซ็ตอัพอาจเริ่มใหม่หลังจากรอบระยะเวลาที่ขยายไม่มีกิจกรรม apparant

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การแก้ไข

คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายของคุณเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ:โปรแกรมป้องกันไวรัสจะได้รับการออกแบบเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัส คุณไม่ต้องดาวน์โหลด หรือเปิดแฟ้มจากแหล่งที่มาที่คุณไม่เชื่อถือ เยี่ยมชม Web sites ที่คุณไม่เชื่อถือ หรือเปิดสิ่งที่แนบอีเมล์เมื่อมีการปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
129972ไวรัสคอมพิวเตอร์: คำอธิบาย ป้องกัน และกู้คืน
เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ยกเลิกการติดตั้ง Windows XP เพื่อแปลงกลับไปเป็นของคุณ Windows 98, Windows 98 SE หรือ Windows Me ระบบปฏิบัติการ
  2. ปิดใช้งาน หรือการถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ โปรดดูเอกสารประกอบของโปรแกรม หรือเรียกดูเว็บไซต์ของผู้ผลิตโปรแกรมป้องกันไวรัส
  3. เรียกใช้การติดตั้ง Windows XP อีกครั้งเพื่อติดตั้ง Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาการติดตั้ง Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310064วิธีการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Windows XP เมื่อคุณปรับรุ่นจาก Windows 98 หรือ Windows Me
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306824บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับโปรแกรมติดตั้ง Windows XP ที่มีในแฟ้ม Home.txt
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดเตรียมการปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณจาก Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition ไปเป็น Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
316639วิธีการเตรียมปรับรุ่น Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition ไปเป็น Windows XP
เลือกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการป้องกัน ไวรัสของ Norton หรือติดต่อ Symantec Corporation ดู Symantec เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.symantec.com/support
เลือกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของ McAfee หรือติดต่อ McAfee ดู McAfee.com เว็บไซต์ต่อไปนี้:เรียกข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Inoculan, InoculateIT หรือ eTrust ป้องกันไวรัส หรือติดต่อคอมพิวเตอร์ Associates ดูไปยังคอมพิวเตอร์ Associates เว็บไซต์ต่อไปนี้:
https://support.ca.com/
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 315323 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbprb ocsso kbmt KB315323 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:315323

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com