วิธีใช้ Dumpchk.exe เพื่อตรวจสอบแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 315271 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับเวอร์ชัน Microsoft Windows NT และ Microsoft Windows 2000 ของบทความนี้ โปรดดู 156280 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ Dumpchk.exe ซึ่งเป็นอรรถประโยชน์เกี่ยวกับบรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้ในการตรวจสอบว่าแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำถูกสร้างขึ้นอย่างถูกต้อง Dumpchk ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงสัญลักษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dumpchk มีอยู่ในซีดีรอม Windows XP ติดตั้งเครื่องมือสนับสนุนโดยการเรียกใช้ Setup.exe จากโฟลเดอร์ Support\Tools บนซีดีรอม โดยค่าเริ่มต้น Dumpchk.exe ถูกติดตั้งที่โฟลเดอร์ Program Files\Support Tools

Dumpchk มีตัวเลือกบรรทัดคำสั่งต่อไปนี้:
  DUMPCHK [ตัวเลือก] <CrashDumpFile>

   -? แสดงไวยากรณ์คำสั่ง

   -p พิมพ์ส่วนหัวเท่านั้น (โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้อง)

   -v ระบุโหมดการสร้าง

   -q ดำเนินการทดสอบอย่างรวดเร็ว ไม่มีใน Windows XP
				
ตัวเลือกเพิ่มเติมมีอยู่ในเวอร์ชั่น Windows XP ของ Dumpchk.exe:
  -c ทำการตรวจสอบการถ่ายโอน

  -x ทำการตรวจสอบแฟ้มพิเศษ ใช้เวลาหลายนาที

  -e ทำการตรวจสอบการถ่ายโอน

  -y <Path> กำหนดเส้นทางการค้นหาสัญลักษณ์สำหรับตรวจสอบการถ่ายโอน 
    หากเส้นทางการค้นหาสัญลักษณ์ว่าง CD-ROM
    จะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์

  -b <Path> กำหนดเส้นทางการค้นหารูปภาพสำหรับตรวจสอบการถ่ายโอน
    หากเส้นทางการค้นหาสัญลักษณ์ว่าง %SystemRoot%\System32
    จะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์

  -k <File> ตั้งค่าชื่อของเคอร์เนลให้เป็น 'แฟ้ม'

  -h <File> ตั้งค่าชื่อของ HAL ให้เป็น 'แฟ้ม'
				
Dumpchk แสดงข้อมูลพื้นฐานจากแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ จากนั้นจึงตรวจสอบเลขที่อยู่เสมือนและตำแหน่งทางกายภาพทั้งหมดในแฟ้ม หากพบข้อผิดพลาดในแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ Dumpchk จะรายงานข้อผิดพลาดเหล่านั้น ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการแสดงผลของคำสั่ง Dumpchk:
  Filename . . . . . . .Memory.dmp
  Signature. . . . . . .PAGE
  ValidDump. . . . . . .DUMP
  MajorVersion . . . . .free system
  MinorVersion . . . . .1057
  DirectoryTableBase . .0x00030000
  PfnDataBase. . . . . .0xffbae000
  PsLoadedModuleList . .0x801463d0
  PsActiveProcessHead. .0x801462c8
  MachineImageType . . .i386
  NumberProcessors . . .1
  BugCheckCode . . . . .0xc000021a
  BugCheckParameter1 . .0xe131d948
  BugCheckParameter2 . .0x00000000
  BugCheckParameter3 . .0x00000000
  BugCheckParameter4 . .0x00000000

  ExceptionCode. . . . .0x80000003
  ExceptionFlags . . . .0x00000001
  ExceptionAddress . . .0x80146e1c

  NumberOfRuns . . . . .0x3
  NumberOfPages. . . . .0x1f5e
  Run #1
   BasePage . . . . . .0x1
   PageCount. . . . . .0x9e
  Run #2
   BasePage . . . . . .0x100
   PageCount. . . . . .0xec0
  Run #3
   BasePage . . . . . .0x1000
   PageCount. . . . . .0x1000


  **************
  **************--> การตรวจสอบความถูกต้องของ PsLoadedModuleList
  **************

  **************
  **************--> การดำเนินการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์ (^C to end)
  **************
  **************
  **************--> การตรวจสอบตำแหน่งทางกายภาพทั้งหมด
  **************
  **************
  **************--> การตรวจสอบเลขที่อยู่เสมือนทั้งหมด
  **************
  **************
  **************--> แฟ้มการถ่ายโอนนี้ดีเยี่ยม!
  **************
				
หากมีข้อผิดพลาดในส่วนใดๆ ของผลลัพธ์ แฟ้มการถ่ายโอนจะเสียหายและไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้

ในตัวอย่างนี้ ข้อมูลที่สำคัญที่สุด (จากหลักของการแก้จุดบกพร่อง) คือส่วนต่อไปนี้ของผลลัพธ์ Dumpchk:
  MajorVersion . . . . .free system
  MinorVersion . . . . .1057
  MachineImageType . . .i386
  NumberProcessors . . .1
  BugCheckCode . . . . .0xc000021a
  BugCheckParameter1 . .0xe131d948
  BugCheckParameter2 . .0x00000000
  BugCheckParameter3 . .0x00000000
  BugCheckParameter4 . .0x00000000
				
คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุชนิดของข้อผิดพลาด Stop เคอร์เนลที่เกิดขึ้น และเพื่อจำกัดขอบเขตให้แน่นอนว่าเป็น Windows รุ่นที่ใช้อยู่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 315271 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ธันวาคม 2550 - Revision: 2.3
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbenv KB315271

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com