Návod na používanie nástroja Dumpchk.exe na kontrolu súboru výpisu pamäte

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 315271 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows NT a Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom156280 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

SUHRN

V tomto článku sa opisuje nástroj Dumpchk.exe, program príkazového riadka, ktorý je možné použiť na overenie, či sa súbor výpisu pamäte správne vytvoril. Nástroj Dumpchk nepožaduje prístup k symbolom.

DALSIE INFORMACIE

Nástroj Dumpchk sa nachádza na disku CD-ROM so systémom Windows XP. Nainštalujte nástroje technickej podpory spustením súboru Setup.exe z priečinka Support\Tools na disku CD-ROM. Na základe predvoleného nastavenia sa program Dumpchk.exe nainštaluje do priečinka Program Files\Support Tools.

Nástroj Dumpchk podporuje nasledujúce možnosti príkazového riadka:
  DUMPCHK [options] <CrashDumpFile>

   -? Zobrazí syntax príkazu.

   -p Vytlačí len hlavičku (bez overenia).

   -v Určuje spustenie v podrobnom režime.

   -q Spustí rýchly test. Táto možnosť nie je k dispozícii v systéme Windows XP.
				
Ďalšie možnosti sú dostupné vo verzii nástroja Dumpchk.exe určenej pre systém Windows XP :
  -c Vykoná overenie výpisu.

  -x Vykoná ďalšie overenie súboru; operácia trvá niekoľko minút.

  -c Vykoná test výpisu.

  -y <cesta> Slúži na nastavenie vyhľadávacej cesty k symbolom pre test výpisu. 
    Ak je vyhľadávacia cesta k symbolom nezadaná, použije sa disk CD-ROM
    pre symboly.

  -b <cesta> Slúži na nastavenie vyhľadávacej cesty k obrázkom pre test výpisu.
    Ak je vyhľadávacia cesta k symbolom nezadaná, použije sa %SystemRoot%\System32
    pre symboly.

  -k <súbor> Nastaví názov jadra do súboru.

  -h <súbor> Nastaví názov súčasti HAL do súboru.
				
Nástroj Dumpchk zobrazí niektoré základné informácie zo súboru výpisu pamäte, potom overí všetky virtuálne a fyzické adresy v súbore. Ak sa v súbore výpisu nájdu chyby, nástroj Dumpchk ich ohlási. Nižšie je uvedený príklad výstupu príkazu Dumpchk:
  Filename . . . . . . .Memory.dmp
  Signature. . . . . . .PAGE
  ValidDump. . . . . . .DUMP
  MajorVersion . . . . .free system
  MinorVersion . . . . .1057
  DirectoryTableBase . .0x00030000
  PfnDataBase. . . . . .0xffbae000
  PsLoadedModuleList . .0x801463d0
  PsActiveProcessHead. .0x801462c8
  MachineImageType . . .i386
  NumberProcessors . . .1
  BugCheckCode . . . . .0xc000021a
  BugCheckParameter1 . .0xe131d948
  BugCheckParameter2 . .0x00000000
  BugCheckParameter3 . .0x00000000
  BugCheckParameter4 . .0x00000000

  ExceptionCode. . . . .0x80000003
  ExceptionFlags . . . .0x00000001
  ExceptionAddress . . .0x80146e1c

  NumberOfRuns . . . . .0x3
  NumberOfPages. . . . .0x1f5e
  Run #1
   BasePage . . . . . .0x1
   PageCount. . . . . .0x9e
  Run #2
   BasePage . . . . . .0x100
   PageCount. . . . . .0xec0
  Run #3
   BasePage . . . . . .0x1000
   PageCount. . . . . .0x1000


  **************
  **************--> Validating the integrity of the PsLoadedModuleList
  **************

  **************
  **************--> Performing a complete check (^C to end)
  **************
  **************
  **************--> Validating all physical addresses
  **************
  **************
  **************--> Validating all virtual addresses
  **************
  **************
  **************--> This dump file is good!
  **************
				
Ak sa v ľubovoľnej časti nachádza chyba, súbor výpisu je poškodený a analýzu nie je možné vykonať.

V tomto príklade je z pohľadu ladenia najdôležitejšia nasledujúca časť výstupu nástroja Dumpchk:
  MajorVersion . . . . .free system
  MinorVersion . . . . .1057
  MachineImageType . . .i386
  NumberProcessors . . .1
  BugCheckCode . . . . .0xc000021a
  BugCheckParameter1 . .0xe131d948
  BugCheckParameter2 . .0x00000000
  BugCheckParameter3 . .0x00000000
  BugCheckParameter4 . .0x00000000
				
Tieto informácie môžete použiť na určenie chyby typu Stop, ktorá sa vyskytla v jadre, a z časti aj na určenie verzie systému Windows, ktorý sa používal.

Vlastnosti

ID článku: 315271 - Posledná kontrola: 1. decembra 2007 - Revízia: 2.3
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Kľúčové slová: 
kbhowto kbinfo kbenv KB315271

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com