Memóriaképfájlok ellenőrzése a Dumpchk.exe segédprogrammal

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 315271 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
A jelen cikkben leírtak Microsoft Windows NT és Microsoft Windows 2000 rendszerre vonatkozó változatát a következő cikkben találja: 156280 Memóriaképfájlok ellenőrzése a Dumpchk.exe segédprogrammal .
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

Összefoglaló

A cikk a memóriaképfájlok helyességének ellenőrzésére szolgáló Dumpchk.exe parancssori segédprogramot ismerteti. A Dumpchk segédprogram használatához nincs szükség szimbólumokra.

További információ

A Dumpchk eszköz a Windows XP CD-ROM-on található. Futtassa a CD-ROM Support\Tools mappájában található Setup.exe programot a támogatási eszközök telepítéséhez. A Dumpchk.exe fájl alapértelmezés szerint a Program Files\Support Tools mappába kerül.

A Dumpchk parancs az alábbi parancssori kapcsolókkal használható:
  DUMPCHK [kapcsolók] <ÖsszeomlásiMemóriaképfájl>

   -? A parancsszintaxis megjelenítése

   -p Csak a fejléc nyomtatása (ellenőrzés nélkül)

   -v Részletes mód megadása

   -q Gyors ellenőrzés végrehajtása (a Windows XP rendszerben nem használható)
				
A Dumpchk.exe Windows XP rendszerbeli változata további kapcsolókkal is használható:
  -c Memóriakép-ellenőrzés végrehajtása

  -x További fájlellenőrzés végrehajtása; néhány percig is eltarthat

  -e Memóriakép-vizsgálat végrehajtása

  -y <elérési_út> A szimbólumok keresési útvonalának beállítása a memóriakép-vizsgálathoz 
    (Ha a szimbólumok keresési útvonala nincs megadva, az alapértelmezett keresési útvonal a CD-ROM lesz.)


  -b <elérési_út> A lemezképek keresési útvonalának beállítása a memóriakép-vizsgálathoz
    (Ha a lemezképek keresési útvonala nincs megadva, az alapértelmezett keresési útvonal a %SystemRoot%\System32 mappa lesz.)


  -k <fájl> A kernel nevét a fájl nevére állítja.

  -h <fájl> A hardverabsztrakciós réteg (HAL) nevét a fájl nevére állítja.
				
A Dumpchk parancs megjeleníti a memóriaképfájl alapadatait, majd ellenőrzi a fájl összes virtuális és fizikai címét. A segédprogram a memóriaképfájlban esetlegesen talált hibákról hibajelentést küld. Az alábbiakban egy példa található a Dumpchk parancs kimenetére:
  Filename . . . . . . .Memory.dmp
  Signature. . . . . . .PAGE
  ValidDump. . . . . . .DUMP
  MajorVersion . . . . .free system
  MinorVersion . . . . .1057
  DirectoryTableBase . .0x00030000
  PfnDataBase. . . . . .0xffbae000
  PsLoadedModuleList . .0x801463d0
  PsActiveProcessHead. .0x801462c8
  MachineImageType . . .i386
  NumberProcessors . . .1
  BugCheckCode . . . . .0xc000021a
  BugCheckParameter1 . .0xe131d948
  BugCheckParameter2 . .0x00000000
  BugCheckParameter3 . .0x00000000
  BugCheckParameter4 . .0x00000000

  ExceptionCode. . . . .0x80000003
  ExceptionFlags . . . .0x00000001
  ExceptionAddress . . .0x80146e1c

  NumberOfRuns . . . . .0x3
  NumberOfPages. . . . .0x1f5e
  Run #1
   BasePage . . . . . .0x1
   PageCount. . . . . .0x9e
  Run #2
   BasePage . . . . . .0x100
   PageCount. . . . . .0xec0
  Run #3
   BasePage . . . . . .0x1000
   PageCount. . . . . .0x1000


  **************
  **************--> Validating the integrity of the PsLoadedModuleList
  **************

  **************
  **************--> Performing a complete check (^C to end)
  **************
  **************
  **************--> Validating all physical addresses
  **************
  **************
  **************--> Validating all virtual addresses
  **************
  **************
  **************--> This dump file is good!
  **************
				
Ha a kimenet bármely szakaszában hiba lép fel, a memóriaképfájl megsérül, és az elemzés nem hajtható végre.

A példában a Dumpchk parancs kimenetének következő szakasza szolgál a legfontosabb információval (hibaelhárítási szempontból):
  MajorVersion . . . . .free system
  MinorVersion . . . . .1057
  MachineImageType . . .i386
  NumberProcessors . . .1
  BugCheckCode . . . . .0xc000021a
  BugCheckParameter1 . .0xe131d948
  BugCheckParameter2 . .0x00000000
  BugCheckParameter3 . .0x00000000
  BugCheckParameter4 . .0x00000000
				
Az adatokból megállapítható, hogy milyen kernelszintű STOP hiba következett be, és a hibát generáló Windows-verzióról is levonhatók bizonyos következtetések.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 315271 - Utolsó ellenőrzés: 2007. december 1. - Verziószám: 2.2
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Kulcsszavak: 
kbhowto kbinfo kbenv KB315271
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com