Straipsnio ID: 315265 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Toliau gauti saugumo atnaujinimus Windows, ?sitikinkite, kad j?s naudojate Windows XP Service Pack 3 (SP3). Daugiau informacijos ie?kokite ?ioje Microsoft svetain?je: Kai kurios Windows versijos nutraukiamas palaikymas
Microsoft Windows 2000 versij? ?io straipsnio, ?r. 156571.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Chkdsk (Chkdsk.exe) yra komand? eilut?s ?rankis, kuris tikrina tom? j?s? kompiuterio kiet?jame diske problem?. ?rankis bando taisyti visas problemas, kurios ji nustato. Pavyzd?iui, Chkdsk gali tvarkyti problemas susijusias su blogais sektoriais, prarastas grupes, kry?miniu b?du susietus failus ir katalogo klaidomis. Nor?dami naudoti Chkdsk, sistemoje privalote registruotis kaip administratorius arba administratori? grup?s nariu.

Chkdsd galite paleisti i? mano kompiuterio arba Windows Explorer nar?ykl?.

Kaip paleisti Chkdsk

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastabos
  • Chkdsk, reikalinga i?skirtin? prieiga prie Tomo paleista. Tod?l, jeigu viena ar daugiau rinkmen? kietajame diske, kur? norite patikrinti, Chkdsk paraginti suplanuoti disko patikrinim? kit? kart? paleidus kompiuter?.
  • Chkdsk gali u?trukti ilg? laik? norite paleisti, atsi?velgiant ? tai, ?iame produkte failus ir aplankus, dyd?, apimt?, disko na?um?, nurodoma sistemos i?tekli?, pvz., procesoriaus ir atminties.
  • Chkdsk gali ne tiksliai perduoti informacij? ? skaityti-onlymode.

Kaip paleisti Chkdsk komand? eilut?je

Spustel?kite ?ia, jei norite Rodyti/sl?pti tirpalas

Kaip paleisti Chkdsk mano kompiuteris arba Windows Explorer

Spustel?kite ?ia, jei norite Rodyti/sl?pti tirpalas

Savyb?s

Straipsnio ID: 315265 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 20 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbacwsurvey kbenv kbinfo kbsetup kbmt KB315265 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 315265

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com