การกำหนดชื่อโฟลเดอร์เดิมสำหรับการติดตั้ง Windows XP ใหม่อีกครั้ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 315242 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการระบุชื่อโฟลเดอร์เดิมสำหรับการติดตั้งใหม่ของ Windows XP ในระหว่างการติดตั้งถ้า ตัวอย่างเช่น คุณจำเป็นต้องกู้คืนจากไดรฟ์ระบบล้มเหลว

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณติดตั้ง Windows XP โดยเริ่มระบบจากการติดตั้งซีดีรอม Windows การเซ็ตอัพพร้อมท์ให้คุณหาชื่อของโฟลเดอร์การติดตั้งปลายทางไม่ หรือช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์การติดตั้งปลายทาง

The default installation folder is the \Windows folder. You cannot change the installation folder during Windows Setup except under the following circumstances:
 • The Windows or %SystemRoot% folder already exists.
 • You perform an unattended installation and specify theTargetPath=parameter in the answer file.
 • You run the Winnt32.exe file from a working copy of Windows XP and change the location in theตัวเลือกขั้นสูงsettings.
Inability to specify the installation folder during Setup is not a problem unless you encounter a system/boot drive failure or unless you must reformat the original boot partition to reinstall Windows XP. For a full system restoration to work properly, you must have Windows XP installed in the samedrive_letter:\%SystemRoot% folder as the original, and then perform a full restoration to the original location, which would be on top of the newly installed Windows XP installation.

หมายเหตุ:: The Windows Backup utility (Ntbackup.exe) does allow you to restore to an alternate location, but the utility does not restore the system state in a form that returns the system to working condition. This is because of the way the system state is collected and then processed later during the restore operation.If your originaldrive_letter:\%SystemRoot% folder was not the \Windows folder because you upgraded from a Microsoft Windows NT or Microsoft Windows 2000 installation that was located in a different folder, there is no way to perform a full recovery without first getting Windows XP reinstalled in a folder that has the original folder name.

Reinstalling Windows XP in a Folder That Has the Original Folder Name

Use one of the following methods to help you reinstall Windows XP in a folder that has the same name as the originalอักษรชื่อไดรฟ์:\%SystemRoot% folder.

Method 1: Use an Answer File in an Unattended Installation

Perform an unattended installation that uses an answer file. An unattended installation allows you to define the installation folder by using theTargetPath=WinDirพารามิเตอร์ You can even accomplish this while you are booting from the Windows XP installation CD-ROM. Follow these steps:
 1. Using Notepad or another text editor, create a file that is named Winnt.sif and that contains the following parameters:
  [Unattended]
  UnattendMode=GuiAttended
  OemPreinstall=No
  TargetPath=OldWinDir <-match the="" original="" folder=""></-match>

  [data]
  unattendedinstall=yes
  msdosinitiated=0
  Make sure that the file name is Winnt.sif and that the file name does not end with a .txt extension.

 2. Save the Winnt.sif file to a floppy disk, and then boot from the Windows installation CD-ROM while the floppy disk is in the floppy disk drive.

  Windows Setup reads the Winnt.sif file and uses the folder name that is specified in theTargetPathparameter instead of using the default \Windows folder.
For additional information about performing an unattended installation, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
314459How to Perform Unattended Windows Installation from CD-ROM

Method 2: Create a New Windows Folder on a New Partition

Use the Windows Recovery Console to create and format the new system/boot partition, and then create a \Windows folder. ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::
 1. Boot from the Windows XP installation CD-ROM, and then press R to start Recovery Console.
 2. Run thediskpartcommand to partition a new drive.
 3. Run theรูปแบบ:command to format the partition. Use the following syntax, whereFileSystemis FAT, FAT32, or NTFS:
  รูปแบบ:ไดรฟ์: /q /fs:FileSystem
 4. Run themdcommand to create a \Windows folder.
 5. Boot by using the Windows installation CD-ROM, and then perform your new installation.

  When Setup encounters the \Windows folder during text-mode setup, Setup prompts you to overwrite the folder or to press ESC to use a different folder. Press ESC, change the folder name to match your originalอักษรชื่อไดรฟ์:\%SystemRoot% folder name, and then continue with the installation.

Method 3: Create a New Windows Folder by Using a Startup Disk from Another Operating System

Using a startup disk from MS-DOS, Microsoft Windows 98, or Microsoft Windows Millennium Edition (Me), create a FAT or FAT32 partition by running thefdiskcommand on the new system/boot drive, and then create a \Windows folder. Boot the computer by using the Windows XP installation CD-ROM or floppy disks, and then start your new installation.

When Windows XP Setup encounters the existing \Windows folder, Setup prompts you to overwrite the \Windows folder or press ESC to use a different folder. Press ESC and change the folder name to match your originalอักษรชื่อไดรฟ์:\%SystemRoot% folder name, and then continue with the installation.

หมายเหตุ:: If you require a partition that uses the NTFS file system, you can use theconvert.exedrive_letter: /fs:ntfscommand after the installation is complete but before you perform a restore operation from your last good backup. This procedure retains the NTFS file and folder permissions that were assigned before the drive failure.

Installation floppy disks are available only by download from Microsoft.For additional information about obtaining and using installation floppy disks, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
310994Obtaining Windows XP Setup Boot Disks

Method 4: Create a New Windows Folder on Another Computer

Install or move the drive to another computer, one that runs Windows NT or Windows XP. Create and format a partition, and then create a \Windows folder. Move the drive back to the original computer, and then start Setup from the Windows XP installation CD-ROM or floppy disks.

When Windows Setup encounters the existing \Windows folder, Setup prompts you to overwrite the folder or press ESC to use a different folder. Press ESC, change the folder name to match the originalอักษรชื่อไดรฟ์:\%SystemRoot% folder name, and then continue with the installation.

Running a Full System Restoration

After you successfully install Windows XP in a folder that has the originalอักษรชื่อไดรฟ์:\%SystemRoot% folder name, run the Windows Backup utility (Ntbackup.exe) to perform a full system restoration (including the system state). Use the most recent backup tape. Specify restoration to the original location to return Windows XP to a working state.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 315242 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbsetup kbmt KB315242 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:315242

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com