ID článku: 315231 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.

Chcete-li pokračovat v přijímání aktualizací zabezpečení pro systém Windows, ověřte, zda používáte systém Windows XP s aktualizací Service Pack 3 (SP3). Další informace naleznete na této webové stránce společnosti Microsoft: Končí podpora pro některé verze systému Windows

Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

ÚVOD

Tento článek popisuje, jak nakonfigurovat systém Windows XP k automatizaci přihlášení, a to uložením hesla a dalších relevantních informací do databáze registru. Funkce umožňuje dalším uživatelům spustit počítač a používat založený účet k automatickému přihlášení.

Důležité: Jestliže zapnete funkci automatického přihlášení, bude používání systému Windows XP pohodlnější. Může však také znamenat bezpečnostní riziko.

Další informace

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Nastavíte-li v počítači automatické přihlášení, může kdokoli, kdo má fyzický přístup k počítači, získat také přístup k veškerým údajům v počítači, včetně přístupu do všech sítí, ke nimž je počítač připojen. Heslo je při zapnutém automatickém přihlášení uloženo v registru v podobě prostého textu. Konkrétní klíč registru uchovávající tuto hodnotu mohou vzdáleně číst uživatelé ve skupině Authenticated Users. Nastavení použijte pouze v případě, že počítač je fyzicky zabezpečen a nedůvěryhodní uživatelé nemohou vzdáleně zobrazit registr.Chcete-li, abychom automatické přihlášení zapnuli nebo vypnuli za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.

Zapnutí automatického přihlášení v systému Windows XP
Microsoft Fix it 50529
Vypnutí automatického přihlášení v systému Windows XP
Microsoft Fix it 50532


Poznámky:
 • Funkce automatického přihlášení může představovat bezpečnostní riziko.
 • Ujistěte se, že je vaše uživatelské jméno a heslo správné.
 • Ujistěte se, že je zakázáno přihlášení k systému Windows XP pomocí kombinace kláves CTRL+ALT+DELETE. Další informace naleznete v článku Povolení nebo zákaz přihlašování k systému Windows XP, Windows Vista a Windows 7 pomocí kombinace kláves CTRL+ALT+DELETE.
 • Je-li uživatelské jméno jménem uživatele domény, určete hodnotu nastavení DefaultUsername v následujícím formátu:

  doména\uživatelské_jméno
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

Metoda 1:

K přidání přihlašovacích informací můžete použít Editor registru. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Použijte název účtu a heslo a dvakrát klikněte na položku DefaultUserName, zadejte uživatelské jméno a klikněte na tlačítko OK.
 4. Dvakrát klikněte na položku DefaultPassword, do pole s údajem hodnoty zadejte heslo a poté klikněte na tlačítko OK.

  Pokud hodnota DefaultPassword neexistuje, vytvořte ji. Postupujte následujícím způsobem:
  1. V Editoru registru klikněte v nabídce Úpravy na příkaz Nový a potom na položku Řetězcová hodnota.
  2. Jako název hodnoty zadejte DefaultPassword a potom stiskněte klávesu ENTER.
  3. Dvakrát klikněte na nově vytvořený klíč a poté do pole Údaj hodnoty zadejte heslo.
  Poznámka: Pokud položka registru DefaultPassword neexistuje, systém Windows XP automaticky změní hodnotu klíče registru AutoAdminLogon z hodnoty 1 (pravda) na hodnotu 0 (nepravda), takže bude funkce AutoAdminLogon po restartování počítače vypnuta.
 5. Dvakrát klikněte na položku AutoAdminLogon, zadejte do pole Údaj hodnoty hodnotu 1 a potom klikněte na tlačítko OK.

  Jestliže položka AutoAdminLogon neexistuje, vytvořte ji. Postupujte následujícím způsobem:
  1. V Editoru registru klikněte v nabídce Úpravy na příkaz Nový a potom na položku Řetězcová hodnota.
  2. Jako název hodnoty zadejte AutoAdminLogon a potom stiskněte klávesu ENTER.
  3. Dvakrát klikněte na nově vytvořený klíč a poté zadejte do pole Údaj hodnoty hodnotu 1.
 6. Ukončete program Editor registru.
 7. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Restartovat a poté na tlačítko OK.
Po restartování počítače a spuštění systému Windows XP se lze automaticky přihlásit.

Chcete-li nepoužít automatické přihlášení a přihlásit se jako jiný uživatel, podržte po odhlášení nebo po restartování systému Windows XP stisknutou klávesu SHIFT. Tento postup se používá pouze při prvním přihlášení. Má-li být toto nastavení vynuceno pro budoucí odhlášení, je třeba, aby správce nastavil následující klíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon


Hodnota:ForceAutoLogon
Typ: REG_SZ
Data: 1

Metoda 2:

V počítači se systémem Windows XP Home Edition nebo Windows XP Professional, který není připojen k doméně, lze automatické přihlášení zapnout i bez úpravy registru. Postupujte následujícím způsobem:  
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz control userpasswords2 a poté klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Pokusí-li se uživatelé v okně Uživatelské účty v systému Windows XP Home Edition zobrazit informace nápovědy, tyto informace se nezobrazí. Zobrazí se následující chybová zpráva:
  Nelze najít soubor nápovědy jednotka:\Windows\System32\users.hlp. Zkontrolujte, zda soubor na pevném disku existuje. Pokud neexistuje, je třeba ho přeinstalovat.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Před použitím počítače musí uživatelé zadat uživatelské jméno a heslo a potom klikněte na tlačítko Použít.
 4. V okně Automatické přihlášení zadejte heslo do pole Heslo a potom je zadejte znovu do pole Potvrzení hesla.
 5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Automatické přihlášení. Dalším kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Uživatelské účty.

Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mail.

Vlastnosti

ID článku: 315231 - Poslední aktualizace: 29. října 2010 - Revize: 6.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Klíčová slova: 
kbacwsurvey kbregistry kbhowto kbenv kbinfo kbui kbmsifixme kbfixme KB315231

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com