หมายเลขบทความ (Article ID): 315222 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับเวอร์ชัน Microsoft Windows 2000 ของบทความนี้ โปรดดูที่ 202485.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบยเกี่ยวกับตัวเลือก Safe Boot หลายๆ ตัวเลือกที่ใช้ได้กับ Windows โดยตัวเลือกเหล่านี้จะโหลดชุดไดรเวอร์ที่น้อยที่สุด คุณสามารถใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อเริ่ม Windows ดังนั้นคุณสามารถแก้ไขรีจิสตรีหรือโหลด หรือลบไดรเวอร์ต่างๆ ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้ตัวเลือก Safe Boot ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วเริ่มกดปุ่ม F8 ที่แป้นพิมพ์ ในคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการกำหนดค่าสำหรับการบูตด้วยหลายระบบปฏิบัติการ คุณสามารถกดปุ่ม F8 เมื่อปรากฏเมนูการบูตขึ้น
 2. เลือกตัวเลือกเมื่อเมนู Windows Advanced Options ปรากฏขึ้น แล้วกด ENTER
 3. เมื่อเมนู Boot ปรากฏขึ้นอีกครั้ง และปรากฏคำว่า "Safe Mode" เป็นสีน้ำเงินที่ด้านล่าง เลือกการติดตั้งที่คุณต้องการเริ่ม แล้วกด ENTER

คำอธิบายของตัวเลือก Safe Boot

 • Safe Mode (SAFEBOOT_OPTION=Minimal): ตัวเลือกนี้ใช้ไดรเวอร์อุปกรณ์และเซอร์วิสชุดที่น้อยที่สุดเพื่อเริ่ม Windows
 • Safe Mode with Networking (SAFEBOOT_OPTION=Network): ตัวเลือกนี้ใช้ชุดไดรเวอร์อุปกรณ์ที่น้อยที่สุดเพื่อเริ่ม Windows ร่วมกับไดรเวอร์ต่างๆ ที่คุณต้องโหลดการใช้งานระบบเครือข่าย
 • Safe Mode with Command Prompt (SAFEBOOT_OPTION=Minimal(AlternateShell)): ตัวเลือกนี้เหมือนกับ Safe mode ยกเว้นแต่ Cmd.exe จะเริ่มต้นแทนที่จะเป็น Windows Explorer
 • Enable VGA Mode: ตัวเลือกนี้เริ่ม Windows ในโหมด 640x480 โดยการใช้ไดรเวอร์วิดีโอปัจจุบัน (ไม่ใช่ Vga.sys) โหมดนี้มีประโยชน์หากจอแสดงผลได้รับการกำหนดค่าสำหรับการตั้งค่าที่จอแสดงผลไม่สามารถแสดงผลได้

  หมายเหตุ Safe mode และ Safe mode with Networking โหลดไดรเวอร์ Vga.sys แทน
 • Last Known Good Configuration: ตัวเลือกนี้เริ่ม Windows โดยการใช้การกำหนดค่าที่ดีก่อนหน้านี้
 • Directory Service Restore Mode: โหมดนี้จะใช้ได้เฉพาะสำหรับโดเมนคอนโทรลเลอร์ Windows เท่านั้น โหมดนี้ทำการซ่อมไดเรคทอรีเซอร์วิส
 • Debugging Mode: ตัวเลือกนี้เปิดโหมดดีบักใน Windows ข้อมูลการดีบักสามารถส่งผ่านทางสายอนุกรมไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่กำลังรันโปรแกรมดีบัก โหมดนี้ได้รับการกำหนดค่าเพื่อใช้ COM2
 • Enable Boot Logging: ตัวเลือกนี้เปิดการบันทึกล็อกเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มด้วยตัวเลือก Safe Boot ใดๆ ยกเว้น Last Known Good Configuration ข้อความ Boot Logging จะได้รับการบันทึกไว้ในแฟ้ม Ntbtlog.txt ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%
 • Starts Windows Normally: ตัวเลือกนี้เริ่ม Windows ในโหมดปกติ
 • Reboot: ตัวเลือกนี้เริ่มค้นเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
 • Return to OS Choices Menu: ในคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการกำหนดค่าให้เริ่มการทำงานด้วยระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ ตัวเลือกนี้จะกลับไปที่เมนูการบูต
ตัวแปรสภาพแวดล้อมได้รับการกำหนดค่าเมื่อคุณใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งของ Safe Boot ตัวแปรสภาพแวดล้อมคือ SAFEBOOT_OPTION ตัวแปรนี้ได้รับการกำหนดเป็น Network หรือเป็น Minimal

ไดรเวอร์VGA เริ่มต้นของ Microsoft มีการใช้เพื่อแสดงผลที่ความละเอียด 640 x 480 โดยการแสดงผล 16 สี คุณต้องล็อกอินในทุกโหมดโดยโดเมนหรือโดย Security Accounts Manager ภายในระบบ โดยขึ้นกับโหมด Safe Boot ที่คุณเลือก
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 315222 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 กรกฎาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo KB315222

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com