Numer ID artykułu: 315222 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 202485.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano kilka opcji rozruchu w trybie awaryjnym obsługiwanych przez system Windows. Opcje te ładują minimalny zestaw sterowników. Można ich użyć do uruchomienia systemu Windows w celu zmodyfikowania rejestru lub załadowania lub usunięcia sterowników.

Więcej informacji

Aby użyć opcji rozruchu w trybie awaryjnym, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom komputer i naciśnij klawisz F8 na klawiaturze. Na komputerze, którego konfiguracja umożliwia rozruch w wielu systemach operacyjnych, klawisz F8 należy nacisnąć po wyświetleniu menu Wybierz system operacyjny do uruchomienia.
 2. Gdy pojawi się menu Menu opcji zaawansowanych systemu Windows, wybierz opcję, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Gdy ponownie pojawi się menu Wybierz system operacyjny do uruchomienia, zawierające u dołu ekranu niebieskie wyrazy „Tryb awaryjny”, zaznacz wybraną instalację i naciśnij klawisz ENTER.

Opis opcji trybu awaryjnego

 • Tryb awaryjny (SAFEBOOT_OPTION=Minimal): Ta opcja wykorzystuje minimalny zestaw sterowników urządzeń i usług do uruchomienia systemu Windows.
 • Tryb awaryjny z obsługą sieci (SAFEBOOT_OPTION=Network): Ta opcja wykorzystuje minimalny zestaw sterowników urządzeń i usług do uruchomienia systemu Windows oraz dodatkowo sterowniki wymagane do uruchomienia sieci.
 • Tryb awaryjny z wierszem polecenia (SAFEBOOT_OPTION=Minimal (AlternateShell)): To samo, co tryb awaryjny, jednak zamiast Eksploratora Windows zostanie uruchomiony program Cmd.exe.
 • Włącz tryb VGA: Ta opcja uruchamia system Windows w trybie 640 X 480 z użyciem bieżącego sterownika wideo (innego niż Vga.sys). Ten tryb jest użyteczny w przypadku, gdy zmieniono ustawienia wyświetlania, a monitor nie jest w stanie ich wyświetlić.

  Uwaga: W trybie awaryjnym oraz trybie awaryjnym z obsługą sieci jest ładowany sterownik Vga.sys.
 • Ostatnia znana dobra konfiguracja: Ta opcja uruchamia system Windows z użyciem ostatniej znanej dobrej konfiguracji.
 • Tryb przywracania usług katalogowych: Ten tryb dotyczy tylko kontrolerów domen systemu Windows. Wykonywana jest naprawa usługi katalogowej.
 • Tryb debugowania: Ta opcja włącza tryb debugowania w systemie Windows. Informacje o debugowaniu można wysłać za pomocą kabla szeregowego do innego komputera z uruchomionym debugerem. Ten tryb jest skonfigurowany do obsługiwania portu COM2.
 • Włącz rejestrowanie przy rozruchu: Gdy komputer zostanie uruchomiony z użyciem jednej z opcji rozruchu w trybie awaryjnym za wyjątkiem opcji Ostatnia znana dobra konfiguracja, rejestrowanie zostanie włączone. Tekst rejestrowania podczas rozruchu jest zapisywany w pliku Ntbtlog.txt w folderze %systemroot%.
 • Uruchom system Windows normalnie: Ta opcja uruchamia system Windows w normalnym trybie.
 • Wykonaj ponowny rozruch: Ta opcja ponownie uruchamia komputer.
 • Powróć do menu wyboru systemu operacyjnego: Na komputerze, którego konfiguracja umożliwia rozruch w wielu systemach operacyjnych, ta opcja ponownie wyświetla menu Wybierz system operacyjny do uruchomienia.
Wybranie jednej z opcji rozruchu w trybie awaryjnym powoduje ustawienie zmiennej środowiskowej SAFEBOOT_OPTION. Zmienna przyjmuje wartość Network lub Minimal.

Do wyświetlania używany jest domyślny sterownik wyświetlania Microsoft VGA (rozdzielczość 640 X 480 przy 16 kolorach). Należy zalogować się w każdym trybie (do domeny lub za pomocą lokalnego menedżera zabezpieczenia kont (SAM, Security Accounts Manager), w zależności od wybranego typu rozruchu w trybie awaryjnym).

Właściwości

Numer ID artykułu: 315222 - Ostatnia weryfikacja: 12 lutego 2004 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbenv KB315222

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com