ID článku: 315222 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 202485.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

Tento článek popisuje několik možností nouzového spuštění, které systém Windows podporuje. Tyto možnosti zavádějí minimální sadu ovladačů. Systém Windows tak lze spustit a měnit registr nebo zavádět a odebírat ovladače.

Další informace

Chcete-li použít některou možnost nouzového spuštění, postupujte takto:
 1. Restartujte počítač a při jeho spouštění podržte stisknutou klávesu F8. V počítači nakonfigurovaném ke spouštění více operačních systémů stiskněte po zobrazení spouštěcí nabídky klávesu F8.
 2. Po zobrazení nabídky Upřesnit možnosti spuštění systému Windows zvolte požadovanou možnost a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Až se nabídka Spuštění objeví znovu a dole se modře zobrazí slova Nouzový režim, vyberte instalaci, kterou chcete spustit, a stiskněte klávesu ENTER.

Popis možností nouzového spuštění

 • Nouzový režim (SAFEBOOT_OPTION=Minimal): Tato možnost používá ke spuštění systému Windows minimální sadu ovladačů a služeb.
 • Nouzový režim se sítí (SAFEBOOT_OPTION=Network): Tato možnost používá ke spuštění systému Windows minimální sadu ovladačů a služeb spolu s ovladači, které jsou nutné pro práci v síti.
 • Nouzový režim s příkazovým řádkem (SAFEBOOT_OPTION=Minimal(AlternateShell)): Tato možnost je stejná jako možnost Nouzový režim, pouze se při ní místo programu Průzkumník Windows spustí program Cmd.exe.
 • Zapnout režim VGA: Tato možnost spustí systém Windows v režimu 640 x 480 s aktuálním grafickým ovladačem (ne s ovladačem Vga.sys). Tento režim je užitečný v případě, že připojený monitor nepodporuje nastavené možnosti zobrazení.

  Poznámka: Při výběru možností Nouzový režim a Nouzový režim se sítí se místo toho načte ovladač Vga.sys.
 • Poslední známá funkční konfigurace: Tato možnost spustí systém Windows pomocí předchozí funkční konfigurace.
 • Režim obnovení adresářové služby: Tento režim je platný pouze pro řadiče domény Windows. Tento režim provede opravu adresářové služby.
 • Režim ladění: Tato možnost zapne v systému Windows režim ladění. Ladicí informace mohou být sériovým kabelem posílány do jiného počítače, ve kterém je spuštěn ladicí program. Tento režim je nakonfigurován na použití portu COM2.
 • Povolit protokolování spuštění: Tato možnost zapne protokolování v případě, že počítač bude spuštěn pomocí libovolné možnosti nouzového spuštění kromě možnosti Poslední známá funkční konfigurace. Text spouštěcího protokolu se zaznamená do souboru Ntbtlog.txt ve složce %SystemRoot%.
 • Spustit systém Windows běžným způsobem: Tato možnost spustí systém Windows v normálním režimu.
 • Restartovat: Tato možnost restartuje počítač.
 • Zpět k výběru operačního systému: V počítači nakonfigurovaném ke spouštění více než jednoho operačního systému slouží tato možnost k návratu do nabídky pro výběr operačního systému.
Použijete-li jednu z možností nouzového spuštění, bude nastavena proměnná prostředí. Tato proměnná se nazývá SAFEBOOT_OPTION. Bude nastavena na hodnotu Network nebo Minimal.

K zobrazení s rozlišením 640 x 480 a s 16 barvami se použije výchozí ovladač VGA společnosti Microsoft. Ve všech režimech je nutné přihlásit se pomocí domény nebo pomocí místního správce SAM (Security Accounts Manager), v závislosti na zvoleném režimu nouzového spuštění.

Vlastnosti

ID článku: 315222 - Poslední aktualizace: 4. července 2013 - Revize: 3.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbenv kbinfo KB315222

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com