หมายเลขบทความ (Article ID): 314960 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้แทน 130233 (Q130233) สำหรับ Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 และ Microsoft Windows 98 Second Edition
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่ม และเอาแบบอักษรใน Microsoft Windows

หมายเหตุ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานใน Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003 คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบเมื่อต้องการเพิ่ม หรือการเอาแบบอักษรออก เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คุณกำลังเข้าสู่ระบบ Windows ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/admin

เมื่อต้องการเพิ่มแบบอักษรใหม่

หมายเหตุ เมื่อต้องการติดตั้งแบบอักษรมาตรฐานของ Windows ไป "เมื่อต้องการติดตั้งแบบอักษรมาตรฐานที่มาพร้อมกับ Windows" ส่วน

สิ่งสำคัญ เมื่อต้องการติดตั้งแบบอักษร คุณต้องมีเหล่านั้นบนฟลอปปีดิสก์ ซีดี หรือฮาร์ดดิสก์ของคุณ

เมื่อต้องการติดตั้งแบบอักษร ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกตกลง:
  %windir%\fonts
 3. บนเมนูแฟ้มคลิกติดตั้งแบบอักษรใหม่
 4. ในกล่องไดรฟ์คลิกไดรฟ์ที่ประกอบด้วยแบบอักษรที่คุณต้องการเพิ่ม

  หมายเหตุ ฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์อยู่โดยทั่วไปแล้วไดรฟ์ A หรือไดรฟ์ B. โดยทั่วไปแล้วไดรฟ์ซีดีเป็นไดรฟ์ d
 5. ในกล่องโฟลเดอร์ให้คลิกโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแบบอักษรที่คุณต้องการเพิ่ม, แล้ว คลิกตกลง
 6. ในกล่องเลือกรายการแบบอักษรคลิกแบบอักษรที่คุณต้องการเพิ่ม เมื่อต้องการเลือกแบบอักษรมากกว่าหนึ่งแบบในครั้งเดียว กด และแป้น CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกแต่ละแบบอักษร
 7. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายคัดลอกแบบอักษรเป็นแบบอักษรโฟลเดอร์ แบบอักษรใหม่ถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์Windows\Fonts
 8. คลิกตกลง
หมายเหตุ Windows สนับสนุนแบบอักษร TrueType หรือแบบอักษรที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ Windows ซึ่ง สามารถแยกซื้อ บางโปรแกรมยังได้รวมแบบอักษรพิเศษซึ่งถูกติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งโปรแกรม นอกจากนี้ TrueType หรือแบบอักษร Windows พิเศษมักมีมากับเครื่องพิมพ์ ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อติดตั้งแบบอักษรเหล่านี้

เมื่อต้องการเอาแบบอักษรออก

เมื่อต้องการเอาแบบอักษรออกจากฮาร์ดดิสก์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกตกลง:
  %windir%\fonts
 3. คลิกแบบอักษรที่คุณต้องการเอาออก เมื่อต้องการเลือกแบบอักษรมากกว่าหนึ่งแบบในครั้งเดียว กด และแป้น CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกแต่ละแบบอักษร
 4. บนเมนูแฟ้มคลิกลบ
 5. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ "แน่ใจว่า คุณต้องการลบแบบอักษรเหล่านี้ใจ" คลิกใช่
หมายเหตุ คุณสามารถป้องกันแบบอักษรจากการโหลดโดยไม่ต้องเอาออกจากฮาร์ดดิสก์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ย้ายแบบอักษรจากโฟลเดอร์Windows\Fontsไปยังโฟลเดอร์อื่น

เมื่อต้องการติดตั้งแบบอักษรมาตรฐานที่มาพร้อมกับ Windows

หากแบบอักษรมาตรฐานที่มาพร้อมกับ Windows ใด ๆ หายไป คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Windows อีกครั้ง ตั้งค่าการแทนแฟ้มสูญหาย หรือถูกเปลี่ยนแปลง หากแบบอักษรมาตรฐานหายไป แฟ้ม Windows อื่น ๆ อาจจะสูญหายไป โปรแกรมติดตั้งติดตั้งแฟ้มเหล่านี้

คำเตือน ถ้าคุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Windows คุณอาจสูญเสียโปรแกรมและโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ที่คุณติดตั้งตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่มีการติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มคุณอาจสูญเสียการ คุณอาจต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/
แบบอักษรต่อไปนี้มาพร้อมกับ Windows และติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง:
 • Courier New (TrueType รวมทั้งรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง และตัว เอียงตัวหนา)
 • Arial (TrueType รวมทั้งชุดรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง และเป็นตัว เอียงตัวหนา)
 • เวลา New Roman (TrueType รวมทั้งชุดรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง และเป็นตัว เอียงตัวหนา)
 • สัญลักษณ์ (TrueType)
 • Wingdings โดยอัตโนมัติ (TrueType)
 • MS Serif
 • MS Sans Serif

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314960 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2557 - Revision: 11.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbenv kbhowtomaster kbhowto kbmt KB314960 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314960

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com