Artikel-id: 314960 - Visa produkter som artikeln gäller.
Den här artikeln ersätter 130233 (Q130233) för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows 98, andra utgåvan.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Introduktion

Den här artikeln beskrivs hur du lägger till och tar bort teckensnitt i Microsoft Windows.

Obs! Om datorn kör Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003, måste du vara administratör för att kunna lägga till eller ta bort teckensnitt. Kontrollera att du är inloggad i Windows med ett användarkonto som har administratörsbehörighet, finns på följande Microsoft-webbplats:
http://support.microsoft.com/gp/admin

Lägga till ett nytt teckensnitt

Obs! Om du vill installera om standardteckensnitten i Windows går du till den "Så här installerar du om standardteckensnitten i Windows" -avsnittet.

Viktigt! Om du vill installera teckensnitt måste du ha dem på en diskett, CD eller hårddisken.

Så här installerar du ett teckensnitt:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv följande kommando och klicka sedan på OK:
  %windir%\fonts
 3. Klicka på Installera nytt teckensnittArkiv -menyn.
 4. Klicka på den enhet som innehåller teckensnitt som du vill lägga till i rutan enheter .

  Obs! Diskettenheten är vanligen A eller B.-enhet CD-enheten är normalt enhet D.
 5. Klicka på den mapp som innehåller det teckensnitt som du vill lägga till i rutan mappar, och klicka sedan på OK.
 6. Klicka på det teckensnitt som du vill lägga till i rutan teckensnitt . Om du vill markera mer än ett teckensnitt i taget trycker du på och håller du ned CTRL medan du markerar varje teckensnitt.
 7. Klicka för att markera kryssrutan Kopiera teckensnitt till mappen Fonts . Nytt teckensnitt sparas i mappen Windows\Fonts .
 8. Klicka på OK.
Obs! Windows stöder TrueType-teckensnitt och teckensnitt som är särskilt utformade för Windows som kan köpas separat. I vissa program ingår också specialteckensnitt som installeras vid programinstallationen. Dessutom ingår TrueType-teckensnitt eller särskilda Windows-teckensnitt ofta i skrivare. Följ instruktionerna som medföljer produkterna för att installera dessa teckensnitt.

Ta bort ett teckensnitt

Gör följande om du vill ta bort ett teckensnitt från hårddisken:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv följande kommando och klicka sedan på OK:
  %windir%\fonts
 3. Klicka på det teckensnitt som du vill ta bort. Om du vill markera mer än ett teckensnitt i taget trycker du på och håller du ned CTRL medan du markerar varje teckensnitt.
 4. Klicka på Ta bortArkiv -menyn.
 5. Klicka på Janär du får frågan "Är du säker på att du vill ta bort dessa teckensnitt?".
Obs! Du kan förhindra att ett teckensnitt laddas utan att ta bort den från hårddisken. Om du vill göra detta, flyttar du teckensnittet från mappen Windows\Fonts till en annan mapp.

Så här installerar du om standardteckensnitten i Windows

Om något av standardteckensnitten som ingår i Windows saknas kan du köra installationsprogrammet igen. Installationen ersätter filer som saknas eller har ändrats. Om standardteckensnitten saknas kanske också andra Windows-filer saknas. Installationsprogrammet installerar även dessa filer.

Varning Om du kör installationsprogrammet för Windows, kan du förlora program och drivrutiner för maskinvara som du har installerat sedan du senast Windows har ställts in på datorn. Om du behöver mer information om filerna kan behöva du kontakta Support. Information om hur du kontaktar Support finns på följande Microsoft-webbplats:
http://support.microsoft.com/contactus
Följande teckensnitt ingår i Windows och installeras på varje dator:
 • Courier New (TrueType, inklusive Bold, Italic och Bold Italic)
 • Arial (TrueType, inklusive Bold, Italic och Bold Italic)
 • Times New Roman (TrueType, inklusive Bold, Italic och Bold Italic)
 • Symbol (TrueType)
 • Wingdings (TrueType)
 • MS Serif
 • MS Sans Serif

Egenskaper

Artikel-id: 314960 - Senaste granskning: den 9 februari 2014 - Revision: 4.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Nyckelord: 
kbenv kbhowtomaster kbhowto kbmt KB314960 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 314960

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com