ตัวเลือกเกี่ยวกับบรรทัดคำสั่งสำหรับ Msiexec.exe เครื่องมือการติดตั้ง Microsoft Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314881 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows 2000 เวอร์ชันในบทความนี้ โปรดดูที่227091.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้แสดงรายการตัวเลือกบรรทัดคำสั่งสำหรับเครื่องมือ Windows Installer, Msiexec.exe msiexec.exe คือ โปรแกรมที่ interprets แพคเกจ และการติดตั้งผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งที่พร้อมใช้งานสำหรับ Msiexec.exe เหล่านี้ได้ คุณไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรม Msiexec.exe ได้โดยไม่ได้ระบุตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่ง
  Option Parameters                Description
  ------------------------------------------------------------------------
  /i   Package|ProductCode           Installs or configures
                          a product.

  /f   [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Package|ProductCode Repairs a product. 

                          p - Reinstalls a
                          product only if a 
                          file is missing.

                          o - Reinstalls a
                          product if a file
                          is missing or if an 
                          older version of a file
                          is installed.

                          e - Reinstalls a
                          product if a file
                          is missing or an equal 
                          or older version of a 
                          file is installed.

                          d - Reinstalls a
                          product if a file
                          is missing or a 
                          different version of
                          a file is installed.
                          
                          c - Reinstalls a
                          product if a file 
                          is missing or if the 
                          stored checksum value 
                          does not match the 
                          calculated value.

                          a - Forces all files to
                          be reinstalled.

                          u - Rewrites all
                          required user-
                          specific registry 
                          entries.

                          m - Rewrites all 
                          required
                          computer-specific 
                          registry entries.

                          s - Overwrites all 
                          existing shortcuts.

                          v - Runs from the 
                          source file and re- 
                          caches the local 
                          package.

  /a   Package                 Administrative
                          installation option.
                          Installs a product on 
                          the network.

  /x   Package|ProductCode           Uninstalls a product.

  /j   [u|m]Package               Advertises a product.
      or [u|m]Package /t Transform Li     The property values
      or[u|m]Package /g LanguageID       used on the command
                          line are ignored.

                          u - Advertises a
                          product to the
                          current user.
 
                          m - Advertises a
                          product to all users. 

                          g - Language ID.

                          t - Applies a transform
                          list to an advertised
                          package.

  /l   [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Logfile     Specifies the log 
                          file path and
                          indicates the flags 
                          to be logged.

                          i - Status messages.

                          w - Non-fatal warnings.

                          e - All error messages.

                          a - Startup of actions.

                          r - Action-specific
                          records

                          u - User requests.

                          c - Initial User
                          Interface (UI) 
                          parameters

                          m - Out-of-memory.
 
                          p - Terminal
                          properties.

                          v - Verbose output.

                          + - Appends to the
                          existing file.
      
                          ! - Clears each line in
                          the log file.

                          "*" - Wildcard.
                          Logs all information,
                          but the use of the v
                          option is not included.
                          To include the v
                          option, type "/l*v." 

  /p   Patch/Package              Applies a patch. To 
                          apply a patch to an 
                          installed Administrator
                          image, type the 
                          following options:

                          /p [PatchPackage]
                          /a [Package]

  /q   n|b|r|f                 Sets the UI level.

                          q , qn - No UI.

                          qb - Basic UI.

                          qr - Reduced UI. A
                          modal dialog box is
                          displayed at the end
                          of the installation.

                          qf - Full UI. A 
                          modal dialog box is 
                          displayed at the end
                          of the installation.

                          qn+ - No UI. However, 
                          a modal dialog box is
                          displayed at the end
                          of the installation.

                          qb+ - Basic UI. A modal
                          dialog box is displayed
                          at the end of the 
                          installation. If you 
                          cancel the instal-
                          lation, a modal dialog
                          box is not displayed.

                          qb- - Basic UI with no
                          modal dialog boxes. 
                          The "/qb+-" switch
                          is not a supported UI 
                          level.

  /y   module                  Calls the system
                          Application Program- 
                          ming Interface (API) 
                          DllRegisterServer,
                          which registers
                          modules that are
                          typed on the command 
                          line (for example,
                          "msiexec /y
                          my_file.dll").

                          This option is only 
                          used for registry
                          information that can-
                          not be added by using 
                          the registry tables of 
                          the .msi file.

  /z   module                  Calls the system API 
                          DllUnRegisterServer,
                          to unregister modules 
                          that are typed on the
                          command line (for 
                          example, "msiexec /z 
                          my_file.dll").

                          This option is only 
                          used for registry
                          information that can-
                          not be removed by
                          using the registry 
                          tables of the .msi
                          file.
สำหรับข้อมูลและอื่น ๆ ตัวอย่าง ดูหัวข้อ "ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง" ในวิธีใช้ของ Windows Installer หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa367988.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314881 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbmt KB314881 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314881

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com