Komunikat o błędzie podczas korzystania z Kreatora dodawania drukarki: „Nie można ukończyć operacji”

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 314876 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Opis błędu

Podczas próby utworzenia drukarki lokalnej lub zdalnej drukarki sieciowej za pomocą Kreatora dodawania drukarki może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Nie można ukończyć operacji. Usługa buforowania wydruku nie jest uruchomiona.
Ten błąd występuje, ponieważ usługa buforu wydruku nie została uruchomiona lub przestała działać. W tym artykule opisano, jak rozwiązać ten problem.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.

Rozwiąż ten problem


Uwaga Ten kreator jest tymczasowo dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby uruchomić usługę buforu wydruku, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij pozycję Usługi.
  3. Kliknij dwukrotnie usługę Bufor wydruku, a następnie zmień typ uruchamiania na Automatyczny. Powoduje to ustawienie automatycznego uruchamiania usługi buforu wydruku po ponownym uruchomieniu komputera.
  4. Aby natychmiast uruchomić usługę buforu wydruku, kliknij przycisk Start poniżej pola Stan usługi.
Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Czy problem został rozwiązany?

  • Sprawdź, czy można utworzyć drukarkę. Jeśli można utworzyć drukarkę, można zakończyć pracę z tym artykułem. Jeśli nie można utworzyć drukarki, można skontaktować się z pomocą techniczną.
  • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Usługę buforu wydruku można też uruchomić, wpisując polecenie net start spooler w oknie dialogowym Uruchom. Aby uzyskać wersję tego artykułu dotyczącą systemu Microsoft Windows 2000, skorzystaj z następującego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
158042 Podczas korzystania z Kreatora dodawania drukarki pojawia się komunikat „Nie można ukończyć operacji”
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z drukowaniem, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314085 Zaawansowane rozwiązywanie problemów dotyczących sytuacji, gdy nie można drukować w systemie Windows XP (j. ang.)

Właściwości

Numer ID artykułu: 314876 - Ostatnia weryfikacja: 28 kwietnia 2010 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Słowa kluczowe: 
kbmsifixme kbfixme kbenv kberrmsg kbprb kbprint KB314876

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com