ID c?a bi: 314865 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
V phin ban Microsoft Windows 2000 cua bai vit nay, hay xem 304297.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

Bai vit nay co cha thng tin v yu cu phn cng ti thiu i vi Windows XP Home Edition va Windows XP Professional.

Thng tin thm

y la cac yu cu ti thiu danh cho chc nng c ban. Yu cu trn thc t co th thay i tuy thuc vao cu hinh h thng va cac chng trinh va tinh nng ma ban chon cai. Nu ban ang cai Windows XP qua mang, co th ban se cn thm khng gian ia cng sn co.

Yu cu phn cng ti thiu i vi Windows XP Home Edition la:
 • B x ly Pentium 233-megahertz (MHz) hoc nhanh hn ( xut loai 300 MHz)
 • Ti thiu b nh 64 megabyte (MB) RAM ( xut loai 128 MB)
 • Ti thiu 1,5 gigabyte (GB) khng gian sn co trn ia cng
 • CD-ROM hoc DVD-ROM
 • Ban phim va Chut cua Microsoft hoc thit bi tro tng thich khac
 • B iu hp video va man hinh co phn giai Super VGA (800 x 600) hoc cao hn
 • The m thanh
 • Loa hoc tai nghe
bit thm thng tin v yu cu h thng i vi Windows XP Home Edition, hay ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows/windows-help?os=winxp#windows=windows-xp
bit thm thng tin v Windows XP Home Edition, hay ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows/windows-help?os=winxp#windows=windows-xp
Yu cu phn cng ti thiu i vi Windows XP Professional bao gm:
 • B x ly Pentium 233-megahertz (MHz) hoc nhanh hn ( xut loai 300 MHz)
 • Ti thiu b nh 64 megabyte (MB) RAM ( xut loai 128 MB)
 • Ti thiu 1,5 gigabyte (GB) khng gian sn co trn ia cng
 • CD-ROM hoc DVD-ROM
 • Ban phim va Chut cua Microsoft hoc thit bi tro tng thich khac
 • B iu hp video va man hinh co phn giai Super VGA (800 x 600) hoc cao hn
 • The m thanh
 • Loa hoc tai nghe
bit thm thng tin v yu cu h thng i vi Windows XP Professional, hay ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows/windows-help?os=winxp#windows=windows-xp
bit thm thng tin v Windows XP Professional, hay ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows/windows-help?os=winxp#windows=windows-xp
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 314865 - L?n xem xt sau cng: 08 Thang Ba 2014 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbenv kbinfo kbsetup KB314865

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com