การสนับสนุนโปรแกรมควบคุม OEM จำกัดจะพร้อมใช้งาน ด้วย F6 ระหว่างการติดตั้ง Windows XP และ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314859 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003 บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่มีการล่าสุด SCSI หรือ IDE ควบคุมเทคโนโลยี คุณอาจต้องใช้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ OEM เพื่อสนับสนุน ตัวอย่างเช่น ตัวใหม่พื้นที่เก็บขนาดใหญ่ควบคุม การดำเนินต่อ ด้วยการติดตั้ง อาการต่าง ๆ ที่คุณต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ OEM รวมต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์อาจทำให้เริ่มระบบใหม่ และไม่ต้องเริ่มการติดตั้ง GUI หลังจากโหมดข้อความที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • โปรแกรมติดตั้งอาจหยุด และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหากโปรแกรมติดตั้งไม่ถูกต้องพบตัวควบคุม
 • ถ้าคุณเริ่มระบบจากการติดตั้งแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์หรือดิสก์ซีดีรอม คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่พบการตั้งค่าใด ๆ ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ติดตั้งในระบบของคุณ
  ถ้าคุณปรับรุ่น โดยใช้ไฟล์ Winnt32.exe หรือ ถ้าคุณกำลังดำเนินการติดตั้งใหม่ โดยใช้แฟ้ม Winnt.exe คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ต่อไปนี้:
  หยุดการ Inaccessible_boot_device 0x0000007B
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณปรับปรุงเฟิร์มแวร์หรือ BIOS ของคอนโทรลเลอร์ SCSI ที่ได้รับการสนับสนุนถ้ามีการปรับปรุงทำให้เกิด incompatibility กับไดรเวอร์ SCSI ที่มีอยู่ใน Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระหว่างขั้นตอนการโหมดข้อความของกระบวนการเซ็ตอัพ Windows หยุดชั่วคราวสั้น ๆ และพร้อมท์ให้คุณกด F6 ตัวเลือกนี้จะแสดงอยู่ในบรรทัดสถานะ และช่วยให้คุณใช้โปรแกรมควบคุมตัวควบคุมพื้นที่เก็บขนาดใหญ่ของ OEM ตัวเลือก F6 มีให้ในฐานะหมายความว่าการติดตั้งโปรแกรมควบคุม OEM สำหรับตัวควบคุมพื้นที่เก็บขนาดใหญ่เท่านั้น ซึ่งจะต้องให้การติดตั้งระบบปฏิบัติการดำเนินต่อ Microsoft ไม่สนับสนุนการใช้ F6 เพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ใด ๆ อื่นที่ไม่ใช่โปรแกรมควบคุมตัวควบคุมพื้นที่เก็บขนาดใหญ่

หมายเหตุ:โปรแกรมควบคุมตัวควบคุมพื้นที่เก็บขนาดใหญ่สามารถถูกโหลดจากแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์เท่านั้น โดยใช้คีย์ F6 ไม่สามารถใช้คีย์ F6 เพื่อที่โหลดโปรแกรมควบคุมที่เก็บอยู่ บน USB แฟลชไดรฟ์ บนฮาร์ดดิสก์ของ USB หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกอื่น ๆ

การใช้โปรแกรมควบคุม OEM ที่มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ไม่ natively สนับสนุน หรือที่ไม่ตรงกับโปรแกรมควบคุมที่มาพร้อมกับ Windows ถ้าคุณใช้โปรแกรมควบคุม OEM เป็นรุ่นที่ใหม่กว่า และโปรแกรมควบคุม OEM ใหม่นี้มีชื่อเดียวกันหรือตัวบ่งชี้ Plug and Play กับไดรเวอร์ที่มาพร้อมกับ Windows โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมควบคุม OEM ใหม่ละเว้น และใช้โปรแกรมควบคุมที่มาพร้อมกับ Windows ดังนั้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีการเสนอราคาในผลสรุปการ

ถ้าคุณกด F6 เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ คุณได้รับข้อความแสดงหน้าจอที่ต้องให้คุณมีโปรแกรมควบคุมที่เหมาะสมในฟล็อปปี้ดิสก์ และใส่ดิสก์ลงในฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์จะโหลดโปรแกรมควบคุม

ดิสก์สำหรับเริ่มระบบการติดตั้ง windows XP จะพร้อมใช้งาน โดยการดาวน์โหลดจาก Microsoft เท่านั้น ดิสก์สำหรับเริ่มระบบโปรแกรมติดตั้งจะพร้อมใช้งานเพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่สนับสนุนซีดีรอมที่ใช้เริ่มระบบได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ และใช้ดิสก์สำหรับเริ่มระบบของเซ็ตอัพ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310994วิธีการขอรับดิสก์สำหรับเริ่มระบบโปรแกรมติดตั้ง Windows XP
หมายเหตุ:ตระกูล Windows Server 2003 ไม่รวมฟลอปปีดิสก์สำหรับเริ่มระบบโปรแกรมติดตั้ง

ถ้าคุณต้องให้โปรแกรมควบคุม OEM การปรับปรุงเพื่อสนับสนุนตัวควบคุมที่มีอยู่ที่ natively ได้ถูกสนับสนุน โดย Windows แต่ไม่ได้ถูกตรวจพบระหว่างการติดตั้ง คุณต้องแทนไดรเวอร์ของ Windows สำหรับตัวควบคุมได้ ด้วยโปรแกรมควบคุม OEM ใหม่ คุณสามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมของ Windows สำหรับตัวควบคุมบนหนึ่งดิสก์สำหรับเริ่มระบบโปรแกรมติดตั้ง Windows ที่หก หรือ ในโฟลเดอร์การติดตั้งชั่วคราว ($ WIN_NT $ได้ ~ BT) ได้ การเปลี่ยนนี้ช่วยให้ Windows ใช้โปรแกรมควบคุม OEM ที่ปรับปรุงในระหว่างการติดตั้งโหมดข้อความ แต่คุณต้องคัดลอกไดรเวอร์ OEM ปรับปรุงที่เดียวกันไปยังโฟลเดอร์ System32\Drivers ของการติดตั้ง Windows ขั้นสุดท้ายก่อนการติดตั้งยังคงเป็นการตั้งค่าโหมดของกราฟิก

หมายเหตุไม่ว่า ถ้าคุณเลือกที่จะฟอร์แมตพาร์ติชันระบบแฟ้ม NTFS ในระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถคัดลอกโปรแกรมควบคุม OEM ใหม่ลงในโฟลเดอร์ System32\Drivers หลังจากที่เสร็จสิ้นการตั้งค่าโหมดข้อความ นี่คือการได้เนื่องจากรูปโปรแกรมติดตั้ง Windows แบบพาร์ติชันเป็น NTFS ก่อนที่จะคัดลอกแฟ้ม เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ ติดตั้ง Windows ลง ในแฟ้มจัดสรรตาราง (FAT) ติที่น้อยกว่า 2 กิกะไบต์ในขนาด หรือลง ในพาร์ติชัน FAT32 ที่น้อยกว่า 32 กิกะขนาด ทำเช่นนี้อนุญาตให้เข้าถึง โดยใช้ดิสก์สำหรับเริ่มต้นจาก Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows Millennium Edition (Me) หลังจากที่มีการติดตั้ง Windows ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อแปลงพาร์ติชัน FAT หรือ FAT32 เป็น NTFS:
แปลง /fs:ntfs c:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314859 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kberrmsg kbhardware kbinfo kbsetup kbmt KB314859 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314859

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com