วิธีการเปิดใช้งาน Windows Installer ที่บันทึกข้อมูลใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314852 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงบริการบันทึกการเปิดใช้งานรีจิสทรีที่ Windows มีสำหรับการวินิจฉัยการตัดสินค้าจากคลังที่เกี่ยวข้องกับ Windows Installer

รายการรีจิสทรีในบทความนี้ไม่ถูกต้องสำหรับแพลตฟอร์ม Windows ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวติดตั้ง windows ใช้เข้าสู่ระบบเพื่อช่วยคุณในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้งแพคเกจซอฟต์แวร์ หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบ คุณสามารถลองติดตั้งไม่สำเร็จอีกครั้ง windows Installer ติดตามความคืบหน้า และข้อมูลลงรายการบัญชีไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราว

ชื่อแฟ้มของแฟ้มบันทึกใหม่ที่แตกต่างกันไป แต่ชื่อแฟ้มเริ่มต้น ด้วยตัวอักษร "Msi" และลงท้าย ด้วยนามสกุลเป็น.log

เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มบันทึกใหม่ในโฟลเดอร์ชั่วคราว พิมพ์ซีดี% temp %ที่พรอมต์คำสั่ง แล้วกด ENTER

เมื่อต้องการได้ เราในการเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบ Windows Installer เพื่อให้คุณไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน ถ้าคุณจะต้องเปิดใช้ Windows Installer ที่เข้าสู่ระบบด้วยตัวคุณเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

เมื่อต้องการเปิด หรือปิดการใช้งาน Windows Installer ที่เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยงสำหรับการเปิดใช้งาน หรือปิดการใช้งานการเข้าสู่ระบบ แล้ว คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เปิดการใช้งานการบันทึกข้อมูลการติดตั้ง Windowsปิดการใช้งานการบันทึกข้อมูลการติดตั้ง Windows
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50368
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50369


หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างการทำงานเหล่านี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น การทำงานอย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัตินอกจากนี้อยู่ Windows รุ่นภาษาอื่น ๆ

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เปิดการใช้งานการบันทึกข้อมูลการติดตั้ง Windows โดยการเพิ่มรายการรีจิสทรี

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe), และสร้างเส้นทางและคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Reg_SZ: บันทึกข้อมูล
ค่า: voicewarmup
ตัวอักษรในฟิลด์ค่าเป็นตัวเลือกที่พร้อมใช้งานเพื่อใช้กับการเข้าสู่ระบบ Windows Installer คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่าง ๆ ตามลำดับ แต่ละตัวเลือกเปิดในโหมดการเข้าสู่ระบบที่ระบุ สำหรับรุ่น 1.1 ของ MSI การทำงานของแต่ละตัวเลือกจะเป็นดังนี้:
v-เอาพุต verbose
o-ข้อความออกแบบของ--พื้นที่ดิสก์
ฉัน-ข้อความสถานะ
c-พารามิเตอร์ UI เริ่มต้น
อี-ข้อผิดพลาดทั้งหมด
w-คำเตือนร้ายไม่มีแรง
ตัว-เริ่มของการดำเนินการ
r-การดำเนินการเฉพาะระเบียน
m-หน่วยความออกแบบของจำหรือข้อมูลการจบการทำงานที่ร้ายแรง
u-การร้องขอผู้ใช้
p-คุณสมบัติเทอร์มินัล
+-ผนวกไปยังแฟ้มที่มีอยู่
!-ล้างแต่ละบรรทัดไปยังล็อก

*-สัญลักษณ์การค้นหา การบันทึกข้อมูลทั้งหมดยกเว้นvตัวเลือก เมื่อต้องการรวมไว้vตัวเลือก ระบุ* v.
ขอแนะนำให้ คุณใช้บริการนี้สำหรับการแก้ไขปัญหาเท่านั้น ออกจากการบริการที่เปิดอยู่สร้างแฟ้ม Msi*.log ใหม่ทุกครั้งที่คุณใช้เครื่องมือ'เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม' กิจกรรมนี้ที่มีผลต่อการระบบประสิทธิภาพและดิสก์ว่างมาก

เปิดการใช้งานการบันทึกข้อมูลการติดตั้ง Windows โดยการแก้ไขนโยบายกลุ่ม

คุณสามารถใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบ โดยการปรับเปลี่ยนเหมาะสมต่อหน่วยองค์กร (OU) หรือ Active Directory Group Policy:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ในการOPENกล่อง ชนิดgpedit.mscเมื่อต้องการเริ่มตัวแก้ไขนโยบายกลุ่ม
  3. ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายคอมโพเนนต์ของ windowsแล้ว คลิกWindows Installer.
  4. คลิกสองครั้งเข้าสู่ระบบแล้ว คลิกที่เปิดใช้งาน.
  5. ในการเข้าสู่ระบบกล่อง ระบุตัวเลือกสำหรับสิ่งที่คุณต้องการเข้าสู่ระบบ แฟ้มบันทึก Msi.log ปรากฏในโฟลเดอร์ชั่วคราวของไดรฟ์ข้อมูลระบบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำบันทึกของ MSI ดูวิธีใช้ของ Windows วิธีใช้การค้นหา โดยใช้การวลี "msi บันทึก" และจากนั้น คลิกหัวข้อ "การจัดการตัวเลือกสำหรับคอมพิวเตอร์ผ่านทางนโยบายกลุ่ม"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314852 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbenv kbinfo kbmt KB314852 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314852

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com