ตัวเลือกสำหรับการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การวิเคราะห์ Ipconfig สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายและไวยากรณ์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314850 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows 2000 เวอร์ชันในบทความนี้ โปรดดูที่117662.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้บอกวิธีการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Ipconfig และแสดงรายการตัวเลือกที่คุณสามารถใช้

Ipconfig.exe มีอยู่ใน Windows XP โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ให้ข้อมูลการวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าเครือข่าย TCP/IP ยอม ipconfig ยังรับคำสั่งต่าง ๆ ของแบบไดนามิก Host Configuration Protocol (DHCP) การอนุญาตให้ระบบปรับปรุง หรือการกำหนดค่าเครือข่าย TCP/IP ของการนำออกใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Ipconfig.exe ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์ipconfigแล้ว เพิ่มตัวเลือกที่เหมาะสม

ไวยากรณ์
ipconfig [/ ? | / ทั้งหมด | / การต่ออายุการ์ดเชื่อมต่อ| / นำออกใช้การ์ดเชื่อมต่อ| /flushdns | /displaydns | /registerdns | อะแดปเตอร์ /showclassid | อะแดปเตอร์ /setclassidclassid
ชื่อการเชื่อมต่อการ์ดสามารถใช้อักขระตัวแทน (* และ?) ได้

ตัวเลือก
  /?       Displays this help message

  /all      Displays full configuration information

  /release    Releases the IP address for the specified adapter

  /renew     Renews the IP address for the specified adapter

  /flushdns   Purges the DNS Resolver cache

  /registerdns  Refreshes all DHCP leases and reregisters DNS names

  /displaydns  Displays the contents of the DNS Resolver Cache

  /showclassid  Displays all the DHCP ClassIds allowed for the specified adapter

  /setclassid  Modifies the DHCP ClassId
				
ค่าเริ่มต้น (โดยไม่มีพารามิเตอร์ระบุ) จะแสดงเฉพาะ ip แอดเดรส ซับเน็ตมาสก์ และเกตเวย์เริ่มต้นสำหรับแต่ละตัวปรับต่อที่ถูกผูกไว้กับ TCP/IP

สำหรับ/ ทั้งหมด, Ipconfig แสดงทั้งหมดปัจจุบัน TCP/IP ตั้งค่าคอนฟิกค่า รวมทั้ง ip แอดเดรส ซับเน็ตมาสก์ เกตเวย์เริ่มต้น และกำหนดค่า Windows Internet ตั้งชื่อ Service (WINS) และ DNS

สำหรับ/releaseและ/ การต่ออายุถ้ามีระบุชื่อไม่มีอะแดปเตอร์ ต้องการที่อยู่ IP สำหรับอะแด็ปเตอร์ทั้งหมดที่ถูกผูกไว้กับ TCP/IP ถูกนำออกใช้ หรือต่ออายุใหม่

สำหรับ/setclassidถ้ามีระบุ ClassId ไม่มี ClassId จะถูกเอาออก

ตัวอย่าง
  ipconfig          Show information

  ipconfig /all       Show detailed information

  ipconfig /renew      Renew all adapters

  ipconfig /renew EL*    Renew any connection whose name starts EL 

  ipconfig /release *Con*  Release all matching connections, for example, "Local Area Connection 1" or "Local Area Connection2"

                   
				
โปรดสังเกตว่า /Release และตัวเลือก /Renew สามารถใช้เฉพาะเมื่อมีการกำหนดค่าระบบ โดย DHCP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314850 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB314850 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314850

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com