Syntaxe a parametry pro použití diagnostického nástroje pro síťová připojení Ipconfig

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 314850 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 117662(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Tento článek popisuje, jak lze spustit nástroj Ipconfig, a obsahuje seznam parametrů, které lze použít.

Nástroj Ipconfig.exe je součástí systému Windows XP. Tento nástroj poskytuje diagnostické informace týkající se konfigurace sítě TCP/IP. Nástroj Ipconfig také přijímá různé příkazy protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), a umožňuje tak systému aktualizovat nebo uvolnit svoji konfiguraci sítě TCP/IP.

Další informace

Chcete-li spustit nástroj Ipconfig.exe, zadejte na příkazovém řádku příkaz ipconfig a pak přidejte příslušné parametry.

SYNTAXE:
ipconfig [/? | /all | /renew adaptér | /release adaptér | /flushdns | /displaydns | /registerdns | /showclassid adaptér | /setclassid adaptér ID třídy
Název připojení adaptéru může obsahovat zástupné znaky (* a ?).

PARAMETRY
  /?       Zobrazí tuto nápovědu.

  /all      Zobrazí úplné informace o konfiguraci.

  /release    Uvolní adresu IP zadaného adaptéru.

  /renew     Obnoví adresu IP zadaného adaptéru.

  /flushdns   Vymaže mezipaměť služby DNS Resolver.

  /registerdns  Obnoví všechna zapůjčení DHCP a znovu zaregistruje názvy DNS.

  /displaydns  Zobrazí obsah mezipaměti služby DNS Resolver.

  /showclassid  Zobrazí všechna ID třídy DHCP povolená pro zadaný adaptér.

  /setclassid  Upraví ID třídy DHCP.
				
Při použití výchozí syntaxe (bez zadání parametrů) se zobrazí pouze adresa IP, maska podsítě a výchozí brána pro každý adaptér, který je svázán s protokolem TCP/IP.

Při použití parametru /all zobrazí nástroj Ipconfig všechny aktuální hodnoty konfigurace protokolu TCP/IP, včetně adresy IP, masky podsítě, výchozí brány a konfigurace služeb WINS (Windows Internet Naming Service) a DNS.

Pokud je použit parametr /release nebo /renew a není zadán žádný název adaptéru, jsou uvolněna všechna zapůjčení adres IP všech adaptérů svázaných s protokolem TCP/IP.

Pokud u parametru /setclassid není zadáno žádné ID třídy, je ID třídy odebráno.

PŘÍKLADY
  ipconfig          Zobrazí informace.

  ipconfig /all       Zobrazí podrobné informace.

  ipconfig /renew      Obnoví všechny adaptéry.

  ipconfig /renew EL*    Obnoví všechna připojení, jejichž název začíná EL. 

  ipconfig /release *míst*  Obnoví všechna odpovídající připojení, například „Připojení k místní síti 1“ nebo „Připojení k místní síti 2“

                   
				
Parametry /Release a /Renew lze použít pouze v případě, že je systém nakonfigurován pomocí protokolu DHCP.

Vlastnosti

ID článku: 314850 - Poslední aktualizace: 29. prosince 2007 - Revize: 1.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbinfo kbnetwork KB314850

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com