หมายเลขบทความ (Article ID): 314848 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับเวอร์ชัน Microsoft Windows 2000 ของบทความนี้ โปรดดูที่ 227463 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการจัดเรียงข้อมูลวอลุ่มดิสก์ไดรฟ์ของคุณและอธิบายถึงขีดจำกัดของการใช้ Disk Defragmenter Microsoft Management Console (MMC) ที่ให้มากับ Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขึ้นกับรุ่นเต็มที่วางจำหน่ายของ Executive Software Diskeeper ีรุ่นที่ให้มากับ Windows XP และรุ่นใหม่กว่ามีฟังก์ชันที่จำกัดในการดูแลประสิทธิภาพของดิสก์โดยการจัดระเบียบวอลุ่มต่างๆ ที่ใช้ระบบแฟ้มแบบ FAT, FAT32 หรือ NTFS

เมื่อต้องการเริ่ม Disk Defragmenter MMC ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งที่อธิบายไว้ในบทความนี้

วิธีที่ 1: ใช้คุณสมบัติต่างๆ ของดิสก์ในระบบของคุณ

 1. เปิด My Computer
 2. คลิกขวาที่วอลุ่มดิสก์ในระบบที่คุณต้องการจัดระเบียบ แล้วคลิก Properties
 3. ในแท็บ Tools คลิก Defragment Now
 4. คลิก Defragment

วิธีที่ 2: ใช้ Computer Management MMC

 1. เปิด Computer Management MMC (Compmgmt.msc)
 2. คลิก Disk Defragmenter
 3. เลือกวอลุ่มที่คุณต้องการจัดระเบียบหนดค่าที่ต้องการใช้ แล้วคลิก Defragment

วิธีที่ 3: ใช้ Disk Defragmenter MMC

 1. เปิด Disk Defragmenter MMC (Dfrg.msc)
 2. เลือกวอลุ่มที่คุณต้องการจัดระเบียบหนดค่าที่ต้องการใช้ แล้วคลิก Defragment
รุ่นของ Disk Defragmenter MMC ที่ให้มากับ Windows XP มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:
 • จะสามารถจัดระเบียบได้เฉพาะวอลุ่มในระบบเท่านั้น
 • สามารถจัดระเบียบได้ครั้งละหนึ่งวอลุ่มเท่านั้น
 • ไม่สามารถจัดระเบียบวอลุ่มหนึ่งขณะที่สแกนอีกวอลุ่มได้
 • โดยสามารถกำหนดตารางเวลาได้ หากคุณต้องการกำหนดตารางเวลาการจัดระเบียบดิสก์ ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Defrag.exe หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Defrag.exe โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  283080 คำอธิบายของบรรทัดคำสั่งใหม่ Defrag.exe ที่ให้มากับ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • สามารถใช้ MMC snap-in ได้ครั้งละหนึ่งชุดเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งบทความนี้มีการกล่าวถึง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314848 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ตุลาคม 2549 - Revision: 2.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbenv KB314848

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com