Identifikator ?lanka: 314848 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na operativni sistem Microsoft Windows 2000 pogledajte 227463 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.).
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako se defragmentiraju volumeni disk jedinica i opisuje ograni?enja upotrebe alatke Microsoft Management Console (MMC) ?Defragmentator diska? koja je uklju?ena u Windows XP.

DODATNE INFORMACIJE

MMC ?Defragmentator diska? zasnovan je na kompletnoj maloprodajnoj verziji alatke ?Executive Software Diskeeper?. Verzija koja je uklju?ena u Windows XP i novije verzije obezbe?uju ograni?ene funkcije za odr?avanje performansi diska putem defragmentiranja volumena koji koriste FAT, FAT32 ili NTFS sistem datoteka.

Da biste pokrenuli MMC ?Defragmentator diska?, koristite jedan od metoda koji su opisani u ovom ?lanku.

1. metod: Upotreba svojstava lokalnog diska

 1. Otvorite fasciklu ?Moj ra?unar?.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na volumen lokalnog diska koji ?elite da defragmentirate, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 3. Na kartici Alatke kliknite na dugme Defragmentiraj odmah.
 4. Kliknite na dugme Defragmentiraj.

2. metod: Upotreba MMC-a ?Upravljanje ra?unarom?

 1. Pokrenite MMC ?Upravljanje ra?unarom? (Compmgmt.msc).
 2. Izaberite alatku Defragmentator diska.
 3. Izaberite volumen koji ?elite da defragmentirate, a zatim kliknite na dugme Defragmentiraj.

3. metod: Upotreba MMC-a ?Defragmentator diska?.

 1. Pokrenite MMC ?Defragmentator diska? (Dfrg.msc).
 2. Izaberite volumen koji ?elite da defragmentirate, a zatim kliknite na dugme Defragmentiraj.
Verzija MMC-a ?Defragmentator diska? koja je uklju?ena u operativni sistem Windows XP ima slede?a ograni?enja:
 • Mo?e da defragmentira samo lokalne volumene.
 • Mo?e da defragmentira samo jedan volumen u jednom trenutku.
 • Ne mo?e da defragmentira jedan volumen dok skenira drugi.
 • Ne mo?e da se planira. Ako ?elite da planirate defragmentiranje diska, koristite alatku komandne linije Defrag.exe. Za dodatne informacije o upotrebi alatke komandne linije Defrag.exe kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  283080 Opis nove komandne linije Defrag.exe uklju?ene u Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Mo?e da pokrene samo jedno MMC pro?irenje konzole u jednom trenutku.
Proizvode nezavisnih proizvo?a?a koji se pominju u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja nisu zavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 314848 - Poslednji pregled: 19. januar 2007. - Revizija: 2.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbinfo kbenv KB314848

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com