Straipsnio ID: 314848 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Apie ?iame straipsnyje minim? ?Microsoft Windows 2000? versij? skaitykite 227463 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba).
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip defragmentuoti diskus, ir pateikiami disko defragmentavimo programos ?Microsoft? valdymo konsol?s (MMC), kuri yra ?traukta ? ?Windows XP?, naudojimo apribojimai.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Disko defragmentavimo programos MMC yra paremta i?samia ma?meninei prekybai skirta ?Executive Software Diskeeper? versija. Versija, kuri yra ?traukta ? ?Windows XP? ir ? v?lesnes versijas, si?lo ribotas funkcijas, skirtas disk? veikimui pri?i?r?ti defragmentuojant diskus, kurie naudoja fail? sistem? FAT, FAT32 arba NTFS.

Nor?dami paleisti disko defragmentavimo programos MMC, naudokite vien? i? ?iame straipsnyje apra?yt? b?d?.

1 b?das: vietinio disko ypatybi? naudojimas

 1. Atidarykite Mano kompiuteris.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite defragmentuotin? vietin? disk?, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Skirtuke ?rankiai spustel?kite Defragmentuoti dabar.
 4. Spustel?kite Defragmentuoti.

2 b?das: kompiuterio valdymo MMC naudojimas

 1. Paleiskite kompiuterio valdymo MMC (Compmgmt.msc).
 2. Spustel?kite Disko defragmentavimo programa.
 3. Spustel?kite defragmentuotin? disk?, tada spustel?kite Defragmentuoti.

3 b?das: disko defragmentavimo programos MMC naudojimas

 1. Paleiskite disko defragmentavimo programos MMC (Dfrg.msc).
 2. Spustel?kite defragmentuotin? disk?, tada spustel?kite Defragmentuoti.
Disko defragmentavimo programos MMC versijoje, kuri yra ?traukta ? ?Windows XP?, yra ?ie apribojimai:
 • Ji gali defragmentuoti tik vietinius diskus.
 • Ji vienu metu gali defragmentuoti tik vien? disk?.
 • Ji negali defragmentuoti vieno disko, jei nuskaito kit?.
 • Jos veikimo negalima planuoti. Jei norite suplanuoti disko defragmentavim?, naudokite Defrag.exe komand? eilut?s ?rank?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie komand? eilut?s Defrag.exe ?rank?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  283080 Naujos komand? eilut?s Defrag.exe, ?trauktos ? ?Windows XP?, apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • Ji vienu metu gali vykdyti tik vien? MMC prid?tin? ?rank?.
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 314848 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gegu??s 11 d. - Per?i?ra: 2.2
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbinfo kbenv KB314848

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com