วิธีการจัดการการเข้าถึงระยะไกลกับรีจิสทรี

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314837 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows 2000 เวอร์ชันในบทความนี้ โปรดดูที่153183.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการจัดการการเข้าถึงรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

บริการบางอย่างต้องมีการเข้าถึงรีจิสทรีเพื่อให้สามารถทำได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น บนระบบที่รันการจำลองแบบไดเรกทอรี บัญชีตัวทำซ้ำจะต้องสามารถเข้าถึงคีย์รีจิสทรีที่เกี่ยวข้อง ตัวแก้ไขรีจิสทรีสนับสนุนการเข้าถึงระยะไกลกับรีจิสทรีของ Windows การอย่างไรก็ตาม คุณสามารถจะจำกัดการเข้าถึงนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

การใช้คีย์รีจิสทรีเพื่อจัดการการเข้าถึงระยะไกลกับรีจิสทรี

รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้จำกัดการเข้าถึงระยะไกลกับรีจิสทรี:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\ winreg
คำอธิบาย::Reg_SZ
ค่า:เซิร์ฟเวอร์ของรีจิสทรี
สิทธิ์การรักษาความปลอดภัยที่มีการตั้งค่าในคีย์นี้กำหนดผู้ใช้หรือกลุ่มใดที่สามารถมีการเข้าถึงรีจิสทรีระยะไกล
 • บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional โดยค่าเริ่มต้น เฉพาะสมาชิกของ กลุ่ม Administrators และ กลุ่มผู้ปฏิบัติการสำรองข้อมูลสามารถเข้าถึงรีจิสทรีในเครือข่าย ผู้ดูแลระบบมีการเข้าถึงการควบคุมทั้งหมด และ Backup Operators ที่มีการเข้าถึงการอ่าน
 • บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Home Edition โดยค่าเริ่มต้น เฉพาะสมาชิกของ กลุ่มผู้ดูแลสามารถเข้าถึงรีจิสทรีในเครือข่าย ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงการควบคุมทั้งหมด
ถ้าคีย์การจำกัดการเข้าถึงรีจิสทรีที่มีอยู่ในรีจิสทรี เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี และข้ามไปขั้นตอนที่ 7 และ 8 เพื่อเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขผู้ใช้ กลุ่ม และสิทธิ์

การสร้างคีย์รีจิสทรีเพื่อจัดการการเข้าถึงระยะไกลกับรีจิสทรี

ถ้าคุณต้องสร้างคีย์การจำกัดการเข้าถึงรีจิสทรี ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe), แล้ว ค้นหาคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
 2. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มคีย์จากนั้น ป้อนค่าต่อไปนี้:
  ชื่อคีย์:SecurePipeServers
  คลาส:Reg_SZ
 3. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ SecurePipeServers
 4. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มคีย์จากนั้น ป้อนค่าต่อไปนี้:
  ชื่อคีย์:winreg
  คลาส:Reg_SZ
 5. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ SecurePipeServers\winreg
 6. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าจากนั้น ป้อนค่าต่อไปนี้:
  ชื่อค่า::คำอธิบาย:
  ชนิดข้อมูล::Reg_SZ
  string:เซิร์ฟเวอร์ของรีจิสทรี
 7. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ SecurePipeServers\winreg
 8. คลิกขวาwinregคลิกPermissions:และแก้ไขการอนุญาตปัจจุบัน หรือเพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณต้องการให้สิทธิการเข้าถึง
 9. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี แล้ว เริ่มระบบของ Windows ใหม่

bypassing ข้อจำกัดการเข้าถึงที่มีการตั้งค่าในคีย์รีจิสทรี

บริการบางอย่างต้องเข้าถึงระยะไกลกับรีจิสทรีเพื่อทำงานอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น บริการตัวทำซ้ำ active Directory ต้องเข้าถึงระยะไกลรีจิสทรี ตามที่ทำการบริการตัวจัดคิวงานเมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย

คุณสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มชื่อบัญชีของบริการที่ลงรายการการเข้าถึงในการWinregคีย์ หรือคุณสามารถกำหนดค่า Windows เพื่อเลี่ยงผ่านข้อจำกัดการเข้าถึงคีย์บาง ด้วยคีย์ในการแสดงรายการนี้Machine :หรือผู้ใช้ค่าภายใต้การAllowedPathsคีย์:

If you want to list certain keys under theAllowedPathskey, follow these steps:
 1. Start Registry Editor (Regedt32.exe), and then locate the following key:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\ Winreg\AllowedPaths
 2. ภายใต้การMachine :value, use the following information to add the keys for which you want to bypass restrictions:
    Value:    Machine
    Value Type:  REG_MULTI_SZ - Multi string
    Default Data: System\CurrentControlSet\Control\ProductOptions
           System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
           System\CurrentControlSet\Control\Server Applications
           System\CurrentControlSet\Services\Eventlog
           Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
  
    Valid Range: A valid path to a location in the registry
    Description: Allow machine access to listed locations in the
           registry provided that no explicit access
           restriction exists for that location
  					
 3. ภายใต้การผู้ใช้value, use the following information to add the keys for which you want to bypass restrictions:
    Value:    Users
    Value Type:  REG_MULTI_SZ - Multi string
    Default Data: (None)
  
    Valid Range: A valid path to a location in the registry
    Description: Allow users access to listed locations in the
           registry provided that no explicit access
           restriction exists for that location
  					
  Note that "Value: Users" does not exist by default. You might have to create the value.

 4. Quit Registry Editor, and then restart the computer.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314837 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB314837 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314837

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com