May tinh dng ap ng vi man hinh en khi ban khi ng Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 314503 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi ban c gng khi ng Windows XP, dng nh may tinh dng ap ng (treo) vi mt man hinh mau en trng rng ngay sau khi hoan thanh t ng kim tra khi bt ngun (POST) va trc khi biu trng Windows XP xu?t hin trn man h?nh.

Nguyn nhn

S? c? ny c th? x?y ra n?u m?t trong cc i?u ki?n sau l ng:

Nguyn nhn 1

S? c? ny c th? x?y ra n?u b?n c CD, DVD ho?c ?a m?m trong ? CD, DVD ho?c ?a m?m khi b?n kh?i ?ng my tnh.

Nguyn nhn 2

S? c? ny x?y ra n?u m?t ho?c m?t s? ph?n t? sau y b? h?ng v s? khng t?i trong su?t tr?nh t? kh?i ?ng c?a my tnh:
 • Ban ghi khi ng chinh
 • Cac bang phn hoach
 • Cung khi ng
 • Tp NTLDR

Gi?i php

? kh?c ph?c s? c? ny, lm theo cc b?c sau.

Gi?i php cho Nguyn nhn 1

? kh?c ph?c s? c? ny, h?y tho phng ti?n trong ? CD, DVD ho?c ?a m?m c?a b?n r?i kh?i ?ng l?i my tnh.

Kh?c ph?c s? c? nng cao

Ph?n ny dnh cho nh?ng ng?i dng my tnh nng cao. Nu ban khng giai quyt c s c bng khc phuc s c nng cao, ban co th nh ai o tr giup hoc lin h vi b phn h tr. bit thng tin v cach thc hin vic nay, hay truy cp trang Web sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=vi-vn

Gi?i php cho Nguyn nhn 2

? kh?c ph?c s? c? ny, b?n ph?i c CD-ROM Windows XP. N?u b?n khng c CD-ROM Windows XP kh? d?ng, b?n h?y lin h? nh s?n xu?t my tnh c?a m?nh ? kh?c ph?c s? c?.

N?u b?n c CD-ROM Windows XP, h?y s? d?ng m?t trong cc phng php sau.
Phng php 1: Kh?c ph?c s? c? ph?n t? c? th? khi?n Windows khng t?i
Ch ? Ty ch?n ny yu c?u b?n th?c hi?n nhi?u b?c ? xc ?nh ph?n t? chnh xc gy ra s? c?. Ty ch?n ny c th? cho php b?n gi? cc ty ch?nh trong Windows.
 1. Khi ng lai may tinh cua ban ch an toan. ? lm i?u ny, h?y nh?n phm F8 trong khi ang kh?i ?ng Windows. Sau , tao ?a khi ng Windows XP khi ng may tinh.

  bi?t thm thng tin v cach tao ia khi ng Windows XP, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  305595 Cach tao ia m?m c th? khi ng cho phn hoach NTFS ho?c FAT trong Windows XP
  315222 M ta cac tuy chon Khi ng Ch An toan trong Windows XP
  Nu ban co th khi ng may tinh t ia khi ng ma khng nhn c thng bao li, thi hong hoc gii han ban ghi khi ng, cung khi ng, hoc tp NTLDR. Sau khi Windows XP a chay, lp tc sao lu tt ca d liu trc khi ban sa cung khi ng.

  S dung Quan ly ia xem thng tin phn hoach va kim chng rng vic phn hoach ia (hoc cac phn hoach) la ung. s dung Quan ly ia, hay lam theo nhng bc sau:
  1. Bm Bt u, bm chut phai vaoMay tinh cua ti, ri bm Quan ly.
  2. Bung rng Lu tr , ri bm Quan ly ia .
  Nu co phn hoach khng hp l hoc ban khng th khi ng may tinh bng cch s? d?ng ?a khi ng, hay xem xet vic cai t lai Windows XP trn may tinh cua ban, ph?c h?i d liu va thng tin cu hinh t sao lu gn y.

  Nu ban khng co ban sao lu hin thi cua d liu trn may tinh, hay lin h vi chuyn gia may tinh tim phng phap phuc hi d liu va cu hinh tt nht .
 2. Chay chng trinh quet virus am bao rng khng co virus.
 3. Sa cha ban ghi khi ng chinh bng cach s dung lnh FIXMBR t Ban iu khin Phuc hi trong Windows XP.

  bit thm thng tin v cach s dung Ban iu khin Phuc hi, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  307654 Cach cai t va s dung bn i?u khi?n Ph?c h?i trong Windows XP
  Chu y bit thm thng tin v thng bao li ban co th nhn c khi ban s dung lnh FIXMBR, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  266745 Thng bao li khi ban chay lnh fixmbr
  Canh bao Nu may tinh cua ban bi nhim vi-rut va ban s dung lnh FIXMBR ban c th? khng khi ng c may tinh. Trc khi ban s dung lnh nay, phai am bao rng may tinh khng bi nhim vi-rut.
 4. Nu phn hoach khi ng chinh la phn hoach FAT, hay s dung lnh FIXBOOT t Ban iu khin Phuc hi trong Windows XP ghi cung khi ng mi ln phn hoach h thng, va sau o s dung lnh FIXMBR sa cha ban ghi khi ng chinh.
Phng php 2: S?a ch?a ci ?t Windows c?a b?n
Ch ? S?a ch?a ci ?t Windows c?a b?n c th? thay ?i c?u h?nh Windows. B?n c?ng c th? ph?i lm theo b?c ny n?u b?n hon thnh t?t c? cc b?c kh?c ph?c s? c? theo ty ch?n 1 m khng kh?c ph?c ?c s? c?.
 1. S dung CD-ROM Windows XP khi ng may tinh cua ban. Trn man hinh Chao mng ban n vi Thit lp, nhn ENTER thit lp Windows XP.
 2. Nhn F8 ng y vi thoa thun cp phep.
 3. S dung cac phim MUI TN la chon cai t Windows XP ma ban mun sa cha, ri nhn R.

  Thit lp Windows XP se sa cha cac tp cai t, Windows XP se t ng khi ng lai, va sau o chng trinh Thit lp kt thuc vic sa cha cai t Windows XP cua ban.
 4. Lam theo cac bc con lai thit lp Windows.

  Chu y Ban phai co khoa san phm dai 25 k? t? hoan thanh cac bc nay.
 5. Ngay sau khi s? c? ?c kh?c ph?c, ?m b?o r?ng t?ng l?a ? ?c b?t, r?i truy c?p trang Web sau y c?a Microsoft ? ci ?t l?i b?n c?p nh?t m?i nh?t:
  http://update.microsoft.com/
 6. Ch?y chng tr?nh qut vi-rt trn my t?nh b?i v? cc s? c? v?i cc ph?n t? b? h?ng c th? do vi-rt.

Thng tin thm

bit thm thng tin v Ban iu khin Phuc hi, bm vao s bai vit sau xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
229716 M t? Bn i?u khi?n Ph?c h?i c?a Windows 2000
235364 M ta lnh SET trong Ban iu khin Phuc hi
310497 Cach thm sc manh cho Ban iu khin Phuc hi bng cach s dung Chinh sach Nhom trong Windows XP Professional
Nu cac bai vit c lit k y khng giup ban khc phuc c s c hoc nu ban gp phai cac hin tng khac vi nhng s c c m ta trong bai vit nay, hay tim kim trong C s Kin thc Microsoft bit thm thng tin. t?m ki?m C s? Ki?n th?c Microsoft, truy c?p trang Web sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=vi-vn
Sau , nh?p vn b?n thng bo l?i m b?n nh?n ?c ho?c nh?p m t? s? c? vao tr?ng H tr Tim kim (KB).
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 314503 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Mi 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbresolve kbvirus kbenv kbprb kbusage KB314503

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com