ขนาด MTU ของเริ่มต้นสำหรับ topologies เครือข่ายที่แตกต่างกัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314496 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

หน่วยการโอนย้ายที่สูงสุด (MTU) ขนาดสูงสุดในการรับส่งของอินเทอร์เฟซที่ระบุ ค่า MTU อื่นอาจสามารถระบุสำหรับแต่ละอินเทอร์เฟซที่ ใช้ TCP/IP MTU มักจะถูกกำหนด โดย negotiating ด้วยโปรแกรมควบคุมที่มีระดับต่ำกว่า ถูกอย่างไรก็ตาม ค่านี้อาจถูกแทน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สื่อแต่ละชนิดมีขนาดเฟรมที่สูงสุด ชั้นของการเชื่อมโยงที่รับผิดชอบ discovering MTU นี้ และรายงาน MTU โปรโตคอเหนือชั้นของการเชื่อมโยง สแตกโพรโทคอลอาจสอบถามโปรแกรมควบคุมของข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซสำหรับโปรแกรมควบคุมของเครือข่าย (NDIS) สำหรับ MTU ท้องถิ่น ชั้นบนโพรโทคอลเช่น TCP ใช้ MTU ของอินเทอร์เฟซการปรับการตั้งค่าขนาดแพ็คเก็ตสำหรับแต่ละระดับปานกลาง

ถ้าโปรแกรมเครือข่ายการ์ดควบคุม เช่นการโอนย้ายแบบอะซิงโครนัสโหมด (ATM) ขับ ใช้โหมดการจำลองเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ไดรเวอร์อาจรายงาน MTU ของให้มีขนาดใหญ่กว่าที่คาดไว้สำหรับชนิดของสื่อนั้น ตัวอย่างเช่น อะแดปเตอร์เครือข่ายอาจเลียนแบบอีเทอร์เน็ต แต่รายงาน MTU 9180 ไบต์ windows ยอมรับ และใช้ขนาด MTU ว่า อะแดปเตอร์รายงานแม้เมื่อ MTU ขนาดเกินขนาด MTU ปกติสำหรับชนิดของสื่อที่เฉพาะ

ตารางต่อไป summarizes ขนาด MTU ของเริ่มต้นสำหรับสื่อเครือข่ายที่แตกต่างกัน
  Network       MTU (bytes)
  -------------------------------
  16 Mbps Token Ring    17914
  4 Mbps Token Ring     4464
  FDDI            4352
  Ethernet          1500
  IEEE 802.3/802.2      1492
  PPPoE (WAN Miniport)    1480
  X.25            576
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314496 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB314496 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314496

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com