วิธีการเปลี่ยนโปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบ Windows ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314493 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ถ้าต้องการรับการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการอธิบายทีละขั้นตอนนี้ จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนโปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบเริ่มต้นใน Microsoft Windows XP โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทความจะพูดถึงวิธีการเปลี่ยนชนิดของโปรแกรมรักษาหน้าจอที่จะเริ่มต้น การหมดเวลาก่อนที่โปรแกรมรักษาหน้าจอจะเริ่มต้น และโปรแกรมรักษาหน้าจอถูกเปิดก่อนขั้นตอนการเข้าสู่ระบบหรือไม่

เมื่อคุณเริ่ม Windows คุณอาจจะนำเสนอกับหน้าจอต้อนรับสู่ Windows XP แสดงกล่องโต้ตอบที่คุณคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณเพื่อเริ่มต้น หรือคุณอาจจะนำเสนอด้วยการยินดีต้อนรับสู่ Windowsกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้คุณสามารถกด CTRL + ALT + DEL เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยค่าเริ่มต้น หากคุณไม่กดปุ่มใดๆ เป็นเวลา 10 นาที โปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบ Windows (Logon.scr) จะเริ่มทำงาน

เปลี่ยน 'โปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบ'

เมื่อต้องการเปลี่ยนโปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดregedt32แล้ว คลิกตกลง.
 3. ในหน้าต่างตัวแก้ไขรีจิสทรี ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  Panel\Desktop HKEY_USERS\.DEFAULT\Control
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งscrnsave.exe.
 5. ในการแก้ไขสายอักขระกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ชื่อของโปรแกรมรักษาหน้าจอที่คุณต้องการในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง. ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการใช้ตัวรักษาหน้าจอของ Mystify เป็นโปรแกรมรักษาหน้าจอเข้าสู่ระบบของคุณ พิมพ์ssmyst.scr.

  สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้อย่างถูกต้องระบุเส้นทางไปที่โปรแกรมรักษาหน้าจอ หากโปรแกรมรักษาหน้าจอตั้งอยู่ที่ %SystemRoot%\System32 เส้นทางที่ชัดเจนอาจไม่จำเป็น
 6. คลิกexitในการแฟ้ม:เมนูเพื่อปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
โปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบจะเปลี่ยนเป็นโปรแกรมรักษาหน้าจอที่คุณระบุ

เปลี่ยน 'ช่วงหมดเวลาของโปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบ'

คุณยังสามารถเปลี่ยนเวลาที่ผ่านไปก่อนที่โปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบจะเริ่มทำงาน การตั้งค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ 600 วินาที (10 นาที)

เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงระยะเวลาก่อนที่โปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบจะเริ่มทำงาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดregedt32แล้ว คลิกตกลง.
 3. ในหน้าต่างตัวแก้ไขรีจิสทรี ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  Panel\Desktop HKEY_USERS\.DEFAULT\Control
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งScreenSaveTimeOut.
 5. ในการแก้ไขสายอักขระกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ พิมพ์จำนวนวินาทีหลังจากที่ ที่คุณต้องการให้โปรแกรมรักษาหน้าจอเพื่อเริ่มการทำงานในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง. ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้โปรแกรมรักษาหน้าจอเพื่อเริ่มการทำงานหลังจาก 5 นาที พิมพ์300.
 6. คลิกexitในการแฟ้ม:เมนูเพื่อปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
ช่วงเวลาที่ผ่านไปก่อนโปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบจะเริ่มทำงาน จะถูกเปลี่ยนเป็นค่าที่คุณระบุ

ปิด 'โปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบ'

เมื่อต้องการให้เราในการปิดการใช้ตัวรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบคุณ ไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตัวคุณเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉันเมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขได้ปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว wizard

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50589


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่การแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติจะทำงานใน Windows รุ่นที่ใช้ภาษาอื่นเช่นกัน
 • <a0>$$$$</a0>การแก้ไขบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการปิดโปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดregedt32แล้ว คลิกตกลง.
 3. ในหน้าต่างตัวแก้ไขรีจิสทรี ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  Panel\Desktop HKEY_USERS\.DEFAULT\Control
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งScreenSaveActive.
 5. ในการแก้ไขสายอักขระกล่องโต้ตอบ ชนิด0ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 6. คลิกexitในการแฟ้ม:เมนูเพื่อปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
โปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบถูกปิดแล้ว


สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดส่วนนี้ได้ หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับข้อเสนอแนะของคุณ เมื่อต้อง การให้ผลตอบสนอง หรือ เพื่อรายงานปัญหาใด ๆ ด้วยการแก้ไขปัญหานี้ กรุณาทิ้งข้อคิดเห็น "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"บล็อก หรือส่งเรามีอีเมล.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนการกำหนดลักษณะหน้าต่างการเข้าสู่ระบบและการปิดเครื่อง ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
291559วิธีเปลี่ยนการกำหนดลักษณะหน้าต่างการเข้าสู่ระบบและการปิดเครื่องใน Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314493 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv kbui kbfixme kbmsifixme kbmt KB314493 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314493

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com