ID článku: 314481 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Tento článek obsahuje informace o tom, jak ručně odebrat položku ze seznamu Aktuálně nainstalované programy v nástroji Přidat nebo odebrat programy, pokud je položka zobrazena i poté, co jste se ji již pokusili odebrat.

Další informace

V seznamu Aktuálně nainstalované programy v nástroji Přidat nebo odebrat programy jsou zobrazeny všechny programy kompatibilní se systémem Windows, u kterých je k dispozici program nebo funkce pro odinstalaci. V některých případech může dojít k tomu, že program nebude zcela odebrán a zůstane zachován klíč registru používaný k zobrazení programu v seznamu Aktuálně nainstalované programy. V takovém případě bude pravděpodobně nutné program ze seznamu Aktuálně nainstalované programy v okně Přidat nebo odebrat programy odebrat ručně. Použijte následující postup.

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte regedt32 a pak klepněte na tlačítko OK.
 3. V Editoru registru vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 4. V levém podokně klepněte na klíč registru Uninstall a potom v nabídce Soubor klepněte na příkaz Exportovat.
 5. V zobrazeném dialogovém okně Exportovat soubor registru klepněte v seznamu Uložit do na možnost Plocha. Do pole Název souboru zadejte text uninstall a klepněte na tlačítko Uložit.
 6. Každý klíč uvedený v klíči Uninstall v levém podokně Editoru registru představuje program zobrazený v seznamu Aktuálně nainstalované programy nástroje Přidat nebo odebrat programy. Chcete-li určit, který program příslušný klíč představuje, klepněte na tento klíč. V podokně podrobností napravo se zobrazí následující hodnoty:
  DisplayName: Údaj hodnoty klíče DisplayName je název uvedený v okně Přidat nebo odebrat programy.

  -a-

  UninstallString: Údaj hodnoty klíče UninstallString představuje program používaný k odinstalaci programu.
 7. Po zjištění klíče registru představujícího odebraný program, který se stále zobrazuje v seznamu Aktuálně nainstalované programy nástroje Přidat nebo odebrat programy klepněte pravým tlačítkem myši na klíč v levém podokně okna Editor registru a potom klepněte na příkaz Odstranit.

  Po zobrazení zprávy „Opravdu chcete odstranit tento klíč, včetně jeho podklíčů“ klepněte na tlačítko Ano.
 8. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Konec. Tím ukončíte Editor registru.
 9. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely a potom klepněte na položku Přidat nebo odebrat programy.

  V seznamu Aktuálně nainstalované programy ověřte, že program, jehož klíč registru jste odstranili, již není v seznamu uveden.
 10. Proveďte jednu z těchto akcí:
  • Pokud seznam programů v okně Přidat nebo odebrat programy není správný, poklepejte na soubor Uninstall.reg, který jste uložili na plochu v kroku 5. Tím obnovíte původní seznam programů v registru.

   –nebo–
  • Pokud je seznam programů v okně Přidat nebo odebrat programy správný, klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Uninstall.reg na ploše a potom klepněte na příkaz Odstranit.
Další informace o přidávání nebo odebírání programů v počítači se systémem Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
305548 POSTUPY: Přidávání součástí a programů do počítače se systémem Windows XP
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
307895 Jak změnit nebo odebrat program v systému Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 314481 - Poslední aktualizace: 7. června 2013 - Revize: 1.5
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbdisplay kbhowto kbinfo kbui KB314481

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com