หมายเลขบทความ (Article ID): 314477 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Windows 2000 โปรดดูที่ 124550 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเริ่มต้น Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1

Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem.

Could not read from the selected boot disk. Check boot path and disk hardware.

Please check the Windows documentation about hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information.

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2

Windows NT could not start because the following file is missing or corrupt:

Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe

Please re-install a copy of the above file.

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3

Winnt_root\System32\Hal.dll missing or corrupt:

Please re-install a copy of the above file.
นอกจากนี้ คุณยังอาจพบการทำงานอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:
 • หากคุณเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ไปยัง Recovery Console อาจปรากฏพรอมต์คำสั่งขึ้นโดยไม่มีตัวเลือกเพื่อล็อกอินไปยังการติดตั้ง Windows
 • หากคุณพยายามเข้าถึงโฟลเดอร์ Windows คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Access denied.
 • หากคุณพยายามใช้การทำงาน Repair จากซีดีรอม Windows XP การติดตั้ง Windows จะไม่ถูกตรวจพบและไม่สามารถซ่อมแซม Windows ได้

สาเหตุ

เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ค่า Default ในส่วน [Boot Loader] ของแฟ้ม Boot.ini สูญหายหรือไม่ถูกต้อง
 • ไม่ได้ติดตั้ง Windows XP ในตำแหน่งที่ระบุไว้ในแฟ้ม Boot.ini
 • แฟ้ม Ntoskrnl.exe สูญหายหรือเสียหาย
 • พาธของพาร์ติชันในแฟ้ม Boot.ini ไม่ได้รับการกำหนดอย่างถูกต้อง
 • ความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ทั่วไป

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1

แก้ไขแฟ้ม Boot.ini file เพื่อคืนค่าหรือแก้ไขรายการ Default และเพื่อให้แน่ใจว่ารายการอื่นๆ ในส่วน [Operating Systems] ของแฟ้ม Boot.ini ชี้ไปที่ไดเรกทอรีที่เหมาะสม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขแฟ้ม Boot.ini ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
289022 การแก้ไขไฟล์ Boot.ini ใน Windows XP

วิธีที่ 2

ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Bootcfg ใน Recovery Console เพื่อแก้ไขแฟ้ม Boot.ini:
 1. ใช้ซีดีรอม Windows XP เพื่อเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เมื่อคุณได้รับข้อความ ให้กด R เพื่อซ่อมแซม Windows โดยใช้ Recovery Console ให้กดปุ่ม R
 3. เลือกการติดตั้ง Windows ที่ต้องการ แล้วพิมพ์รหัสผ่านผู้ดูแลระบบเมื่อได้รับการพรอมต์
 4. พิมพ์ bootcfg /rebuild แล้วกด ENTER
 5. เมื่อพบการติดตั้ง Windows จะปรากฏคำแนะนำต่อไปนี้ขึ้น:
  Add installation to boot list? (Yes/No/All)
  [พิมพ์ Y เพื่อตอบสนองต่อข้อความนี้]

  Enter Load Identifier:
  [นี่คือชื่อระบบปฏิบัติการ พิมพ์ Windows XP Professional หรือ Windows XP Home Edition]

  Enter OS Load options:
  [ปล่อยให้เขตข้อมูลนี้ว่าง แล้วกด ENTER]
  หลังจากทำขั้นตอนก่อนหน้าแล้ว ให้เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วเลือกรายการแรกในเมนูการบูต ควรจะทำให้ Windows XP เริ่มต้นได้ตามปกติ

  หลังจากโหลด Windows XP สำเร็จแล้ว สามารถแก้ไขหรือลบแฟ้ม Boot.ini เพื่อลบรายการที่ไม่ถูกต้อง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขแฟ้ม Boot.ini ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
289022 การแก้ไขไฟล์ Boot.ini ใน Windows XP

วิธีที่ 3

 1. เริ่มคอมพิวเตอร์โดยใช้แผ่นซีดี Windows XP กดปุ่มใดๆ เพื่อบูตจากแผ่นซีดี
 2. หลังจากแฟ้มติดตั้งโหลดเสร็จแล้ว ให้กด R เพื่อซ่อมแซมโดยใช้ Recovery Console
 3. เมื่ออยู่ใน recovery console เลือกการติดตั้งเพื่อล็อกอินไปยัง (ปกติจะเป็นหมายเลข 1) แล้วกด ENTER
 4. ล็อกอินโดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบโดยการพิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชีนี้แล้วกด ENTER
 5. ที่พรอมต์คำสั่งของ recovery console ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:

  สำหรับระบบที่มีตัวประมวลผลตัวเดียว
  expand <cd-drive>:\i386\ntoskrnl.ex_ <hd-drive>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
  สำหรับระบบที่มีตัวประมวลผลหลายตัว
  expand <cd-drive>:\i386\ntkrnlmp.ex_ <hd-drive>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
  หมายเหตุ ในสองคำสั่งนี้ <cd-drive> ใช้แทนอักษรชื่อไดรฟ์ของซีดีไดรฟ์ของคุณ และ <hd-drive> ใช้แทนอักษรชื่อไดรฟ์ของฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้ง Windows
 6. หากคุณได้รับการพรอมต์ให้ตรวจสอบแฟ้ม ให้กด Y
 7. พิมพ์ exit แล้วกดปุ่ม ENTER ที่พรอมต์คำสั่ง

วิธีที่ 4

เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้ Recovery Console แล้วใช้คำสั่ง CHKDSK /r

หมายเหตุ คุณไม่ต้องรวมสวิตช์ /p ในบรรทัดคำสั่ง Chkdsk เนื่องจากสวิตช์ /r ทำให้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Chkdsk ค้นหา bad sectors และกู้คืนข้อมูลส่วนที่อ่านได้ คำสั่งนี้เท่ากับสวิตช์ /p

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากค่า Default ในส่วน [Boot Loader] ของแฟ้ม Boot.ini สูญหาย Windows XP แสดงรายการใหม่ Windows (default) ในเมนู OS Loader (ตัวโหลดการบูต) และกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นรายการใหม่ รายการ Windows (default) ชี้ไปที่พาธต่อไปนี้เพื่อโหลด Windows XP:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม Boot.ini โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
102873 Boot.ini และการตั้งชื่อแบบ ARC Path และการใช้งาน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Recovery Console ใน Windows XP คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
307654 วิธีการติดตั้งและใช้งาน Recovery Console ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314477 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2552 - Revision: 3.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbhardware kberrmsg kbfaq kbprb KB314477

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com