ID článku: 314477 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systém Windows 2000 naleznete pod číslem 124550 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Při spuštění systému Windows XP se může zobrazit jedna z následujících chybových zpráv:

Chybová zpráva 1

Systém Windows nelze spustit z důvodu potíží s hardwarovou konfigurací počítačového disku.

Ze zadaného spouštěcího disku nelze číst. Zkontrolujte spouštěcí cestu a hardware disku.

Požadavky na hardwarovou konfiguraci naleznete v dokumentaci k systému Windows. Další informace naleznete v příručkách k hardwaru.

Chybová zpráva 2

Systém Windows NT nelze spustit. Uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen:

kořenový_adresář_Winnt\System32\Ntoskrnl.exe

Nainstalujte znovu uvedený soubor.

Chybová zpráva 3

kořenový_adresář_Winnt\System32\Hal.dll je poškozen nebo nebyl nalezen:

Nainstalujte znovu uvedený soubor.
Dále můžete zaznamenat jeden nebo několik následujících příznaků:
 • Pokud v počítači spustíte konzolu pro zotavení, může se zobrazit příkazový řádek bez možnosti přihlásit se k instalaci systému Windows.
 • Pokud se pokusíte otevřít složku systému Windows, může se zobrazit následující chybová zpráva:
  Přístup byl odepřen.
 • Pokud se pokusíte provést operaci Opravit z disku CD-ROM systému Windows XP, instalace systému Windows nebude zjištěna a systém Windows nebude možné opravit.

Příčina

K tomuto chování dochází, jestliže platí některé z následujících podmínek:
 • Hodnota Default v oddílu [Boot Loader] souboru Boot.ini chybí nebo je neplatná.
 • Systém Windows XP není nainstalován v umístění určeném souborem Boot.ini.
 • Soubor Ntoskrnl.exe je poškozen nebo nebyl nalezen.
 • Cesta k oddílu v souboru Boot.ini není nastavena správně.
 • Došlo k obecné chybě hardwaru.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte některou z následujících metod:

Metoda 1

Upravte soubor Boot.ini a obnovte nebo opravte položku Default. Dále ověřte, zda ostatní položky v oddílu [Operating Systems] souboru Boot.ini odkazují na příslušné adresáře.

Další informace o úpravách souboru Boot.ini naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
289022 Úpravy souboru Boot.ini v systému Windows XP

Metoda 2

K opravě souboru Boot.ini použijte nástroj Bootcfg v konzole pro zotavení:
 1. Spusťte počítač pomocí disku CD-ROM systému Windows XP.
 2. Až se zobrazí výzva ke stisknutí klávesy R pro opravení systému Windows pomocí konzoly pro zotavení, stiskněte klávesu R.
 3. Vyberte požadovanou instalaci systému Windows a po zobrazení výzvy zadejte heslo správce.
 4. Zadejte příkaz bootcfg /rebuild a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. Po nalezení instalace systému Windows se zobrazí následující pokyny:
  Přidat instalaci do spouštěcího seznamu? (Ano/Ne/Vše)
  [Jako odpověď na tuto zprávu stiskněte klávesu Y.]

  Zadejte identifikátor načtení:
  [Toto je název operačního systému. Zadejte název Windows XP Professional nebo Windows XP Home Edition.]

  Zadejte možnosti načtení OS:
  [Toto pole ponechte prázdné a stiskněte klávesu ENTER].
  Po dokončení uvedených kroků restartujte počítač a pak v nabídce spuštění vyberte první položku. Systém Windows XP by měl být spuštěn běžným způsobem.

  Po úspěšném zavedení systému Windows XP je možné upravit soubor Boot.ini a odebrat nesprávnou položku.
Další informace o úpravách souboru Boot.ini naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
289022 Úpravy souboru Boot.ini v systému Windows XP

Metoda 3

 1. Spusťte počítač pomocí disku CD-ROM systému Windows XP. Spuštění z disku CD provedete stisknutím libovolné klávesy.
 2. Po dokončení načítání instalačních souborů spusťte konzolu pro zotavení stisknutím klávesy R.
 3. V konzole pro zotavení vyberte požadovanou instalaci (zpravidla číslo 1) a pak stiskněte klávesu ENTER.
 4. Zadáním hesla správce se přihlaste k účtu správce a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. Na příkazovém řádku konzoly pro zotavení zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:

  Systémy s jedním procesorem:
  expand <jednotka CD>:\i386\ntoskrnl.ex_ <jednotka>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
  Systémy s více procesory:
  expand <jednotka CD>:\i386\ntkrnlmp.ex_ <jednotka>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
  Poznámka: V těchto dvou příkazech představuje zástupný symbol <jednotka CD> písmeno jednotky CD a <jednotka> písmeno pevného disku, na kterém je nainstalovaný systém Windows.
 6. Jste-li vyzváni k potvrzení přepsání souboru, stiskněte klávesu Y.
 7. Na příkazovém řádku zadejte příkaz exit a stiskněte klávesu ENTER.

Metoda 4

Spusťte počítač pomocí konzoly pro zotavení a pak spusťte příkaz CHKDSK /r.

Poznámka: U příkazu Chkdsk není nutné zadávat přepínač /p, protože přepínač /r způsobí vyhledání poškozených sektorů a obnovení informací, které lze přečíst. Tento příkaz zahrnuje funkce přepínače /p.

Další informace

Pokud hodnota Default v oddílu [Boot Loader] souboru Boot.ini chybí, systém Windows XP zobrazí v nabídce OS Loader (zaváděcí program pro spuštění) novou položku Windows (default) a nastaví tuto novou položku jako výchozí. Položka Windows (default) odkazuje na následující cestu pro zavedení systému Windows XP:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Další informace o souboru Boot.ini naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
102873 Soubor Boot.ini a pravidla a použití názvů cest ARC
Další informace o konzole pro zotavení v systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307654 Postupy: Instalace a použití konzoly pro zotavení v systému Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 314477 - Poslední aktualizace: 7. června 2013 - Revize: 3.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klíčová slova: 
kbhardware kberrmsg kbprb KB314477

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com