วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่รู้จักอุปกรณ์ที่ระบุอยู่ในตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314464 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows 2000 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 244601.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ตัวจัดการอุปกรณ์แสดงรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เมื่อคุณดูข้อมูลของอุปกรณ์ในตัวจัดการอุปกรณ์ คุณอาจเห็นอุปกรณ์แสดงเป็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักอยู่ติดกับเครื่องหมายคำถามสีเหลือง นั้นอาจจะยากต่อการระบุสาเหตุของอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักนี้ เนื่องจากมีเพียงไม่กี่ indications ของสิ่งที่สร้าง บทความนี้อธิบายถึงสาเหตุที่เป็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักอาจปรากฏใน'ตัวจัดการอุปกรณ์'

ข้อมูลเพิ่มเติม

เหตุผลหลักสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักจะแสดงในโปรแกรมของคุณจัดการอุปกรณ์ได้เนื่องจากคุณมีอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วสำหรับอุปกรณ์

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งาน Windows รู้จักอุปกรณ์ของคุณ

วิธีที่ 1: การปรับปรุง Windows

แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อดูว่า เว็บไซต์ autodetects โปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่แนะนำทั้งหมด
http://www.windowsupdate.com

วิธีที่ 2: ดาวน์โหลด และติดตั้งไดรเวอร์ล่าสุดจากอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมจากอินเทอร์เน็ต ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมสำหรับ Windows XP เมื่อมีรายการ Windows หลายรุ่นแสดงในรายการใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
 • เยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ถ้าอุปกรณ์นี้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์
 • เยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์หากอุปกรณ์ถูกติดตั้งหลังจากที่คุณได้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • เยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์หากอุปกรณ์ถูกติดตั้งไว้แล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้ว
ค้นหาโปรแกรมควบคุมส่วนหรือส่วนดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ของผู้ผลิต และค้นหาชื่ออุปกรณ์ ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมควบคุมรุ่น Windows XP

ส่วนผู้ใช้ขั้นสูง

ส่วนนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง หากคุณไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/

สาเหตุของอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักในตัวจัดการอุปกรณ์

 • อุปกรณ์ไม่มีไดรเวอร์ของอุปกรณ์: เมื่อโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน ตัวจัดการอุปกรณ์แสดงอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักและเอาใส่ไว้ในสาขาอุปกรณ์อื่น ๆ นี่คือทั่วไปมากกับ universal serial bus (USB) และสถาบันไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) 1394 โดยรวมอุปกรณ์ นอกจากนี้ สถานะ1 รหัสข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดรหัส 10อาจถูกแสดงเมื่อคุณดูคุณสมบัติของอุปกรณ์ในตัวจัดการอุปกรณ์

  หมายเหตุ อุปกรณ์ USB และ IEEE 1394 ส่วนใหญ่ทำงาน โดยไม่มีโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เพิ่มเติมได้เนื่องจากมีการกำหนดค่า ด้วยโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ใน Windows สำหรับชนิดบัสเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ไม่จำเป็นถ้าอุปกรณ์ไม่พอดีกับโปรแกรมที่ระบุ และ Windows คลาควบคุม ถ้าบัสไม่สามารถระบุอุปกรณ์ จะแปลอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์แบบรวม และจากนั้น รายงานดังกล่าวดังเช่นในตัวจัดการอุปกรณ์
 • คุณกำลังใช้ Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows 95 รเวอร์: คุณไม่สามารถใช้แฟ้ม (.vxd) ของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เสมือนที่ใช้กันทั่วไป สำหรับ Windows 98 หรือ Windows 95 โปรแกรมควบคุมใน Windows XP ถ้าคุณพยายามที่จะติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP อุปกรณ์อาจถูกแสดงรายการเป็น Device Manager ที่ไม่รู้จักใน ในกรณีนี้เมื่อผู้ผลิตโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไม่ถูกต้องแบ่งแยกระหว่างสองโปรแกรมควบคุม หรือสันนิษฐานว่า Windows XP สามารถใช้ Windows 98 หรือ Windows 95 .vxd แฟ้ม
 • หมายเลขอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก: อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกอย่างมีตัวระบุพิเศษที่ใช้ โดยแบบพลักแอนด์เพลย์ รหัสนี้สามารถรวมหลายชนิด เช่นรหัสผู้จัดจำหน่าย หมายเลขอุปกรณ์ ID ระบบย่อย หมายเลขผู้จำหน่ายระบบย่อย หรือรหัสการปรับปรุง ถ้าไม่มีหมายเลขอุปกรณ์ หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ไม่รู้จัก ID ของอุปกรณ์ ตัวจัดการอุปกรณ์อาจแสดงรายการอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นที่ไม่รู้จัก

  หมายเหตุ โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องมี hooks เสมือนเป็นฮาร์ดแวร์อาจสร้างอุปกรณ์เหล่านี้ นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างชนิดบัส เช่นไดรเวอร์อุปกรณ์ที่เปิดใช้งานพอร์ตขนานอุปกรณ์การจำลองแบบ SCSI หรือมีบัสที่อินเทอร์เฟซที่แนบแพคเก็ต (ATAPI) จะยังรู้จักในการสร้างการตอบสนองที่ไม่รู้จักอุปกรณ์ในตัวจัดการอุปกรณ์
 • ความผิดพลาดฮาร์ดแวร์หรือเฟิร์มแวร์: ความผิดพลาดฮาร์ดแวร์หรือเฟิร์มแวร์อาจทำให้อุปกรณ์ที่จะถูกแสดงเป็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักในตัวจัดการอุปกรณ์ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ซอฟต์แวร์อย่างเดียวอย่าให้หมายเลขอุปกรณ์ และไม่มีวิธีการมาตรฐานสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ ผู้ผลิตบางรายติดตั้งอุปกรณ์ โดยใช้โปรแกรมติดตั้ง InstallShield หรือเมธอดคล้ายกัน โปรดทราบว่า ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง ด้วยวิธีการอื่น ๆ อาจไม่สามารถเอาทั้งหมดออกเมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกเอาออกในตัวจัดการอุปกรณ์ ดังนั้น คุณอาจจะตรวจสอบรีจิสทรีเพื่อตรวจสอบว่า รายการทั้งหมดจะถูกเอาออก

การแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

การแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อกำหนดว่า เป็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักถูกสร้างขึ้น โดยซอฟต์แวร์:
 • เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด

  ไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ความน่าเชื่อถือ ถึงแม้ว่าเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมดสามารถเป็นวิธีหนึ่งง่ายที่สุดเพื่อตรวจสอบว่า อุปกรณ์ที่ไม่รู้จักถูกสร้างขึ้น โดยซอฟต์แวร์

  เมื่อต้องการเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด กดปุ่ม F8 หลังจากที่คุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ บนWindows เมนูตัวเลือกขั้นสูงที่ปรากฏ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก เซฟโหมดแล้ว กด ENTER ถ้าอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักไม่ถูกแสดงในตัวจัดการอุปกรณ์ เป็นไปได้ว่า อุปกรณ์ที่ไม่รู้จักไม่ฮาร์ดแวร์
 • ตรวจสอบโฟลเดอร์เริ่มต้นระบบ

  ถ้าคุณสงสัยว่า โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง สาเหตุของอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก ตรวจสอบโฟลเดอร์เริ่มต้นระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูว่าโปรแกรมใดถูกกำหนดค่าเริ่มต้นเมื่อเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ โฟลเดอร์เริ่มต้นที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ที่ C หมายถึงไดรฟ์ที่ Windows ติดตั้ง และ ส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ มีโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ:
  C: \Documents และ Settings\ส่วนกำหนดค่าผู้ใช้\Start Menu\Programs
 • ใช้เครื่องมือ System Information

  เครื่องมือ System Information จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณจำเป็นต้องค้นหาสาเหตุของอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก

  การใช้เครื่องมือ System Information เพื่อดูรายชื่อโปรแกรมที่เริ่มทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด msinfo32แล้ว คลิกตกลง
  2. สภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ขยายแล้ว คลิกสองครั้งที่โปรแกรมเริ่มต้น

   รายการของโปรแกรมต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดค่าให้เริ่มต้นเมื่อ เริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงขึ้น

   ตรวจสอบล็อกเหตุการณ์สำหรับข้อผิดพลาดที่อ้างอิงถึงข้อมูลใด ๆ ของโปรแกรมเหล่านี้หรือไม่ ถ้าคุณค้นหาเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมในรายการนี้ เอาโปรแกรมออก โปรดทราบว่า เมื่อโปรแกรมสร้างเป็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก คุณไม่จำเป็นต้องเป็นการบ่งชี้ว่าโปรแกรมไม่ทำงาน จนกว่าโปรแกรมขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้นเมื่อต้องการเริ่มการทำงาน

  การใช้เครื่องมือ System Information เพื่อดูรายการของอุปกรณ์ที่มีปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด msinfo32แล้ว คลิกตกลง
  2. ขยายส่วนประกอบและจากนั้น คลิกสองครั้งที่อุปกรณ์ที่มีปัญหา

   รายการของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีปัญหาเกิดขึ้น จะแสดงในบานหน้าต่างรายละเอียด เป็นดังนี้:
   • อุปกรณ์คอลัมน์แสดงชื่อทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ หรือชื่อของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงอยู่ด้วย
   • หมายเลขอุปกรณ์ PNPคอลัมน์แสดงรหัสของอุปกรณ์ เช่น ID ของอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมโพเนนต์ Interconnect (PCI) ISA รหัส รหัสสำหรับชนิดบัญชีธุรกิจอื่น ๆ บางชนิดไม่รู้จัก
   • รหัสข้อผิดพลาดในคอลัมน์แสดงรหัสข้อผิดพลาดเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ บ่อย รหัสข้อผิดพลาดของตัวจัดการอุปกรณ์ช่วยกำหนดสิ่งที่สร้างอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก ตัวอย่าง ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณสร้างข้อความข้อผิดพลาด "โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง หรือหายไป" สามชนิดของรายการอาจมีรายชื่ออยู่ภายใต้ปัญหาอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์:
    • หมายเลขอุปกรณ์ PnP PCI:

     ชื่ออุปกรณ์ | PCI\VEN_00000 & DEV_0000 & SUBSYS_00000000 & REV_00\0 & 0000 | รหัสข้อผิดพลาด
    • รหัส PnP ISA:

     ชื่ออุปกรณ์ | ? \PNP0000\0
    • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง หรือเข้ากันไม่ได้:

     ชื่ออุปกรณ์ | ROOT\UNKNOWN\0000
 • ดูแฟ้ม Setupapi.log

  ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวมีชื่อมีความหมาย ใช้ข้อมูลในแฟ้ม Setupapi.log เพื่อระบุสาเหตุของอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม Setupapi.log จะอยู่ในโฟลเดอร์% SystemRoot %

  ในบางครั้งชื่ออุปกรณ์ที่อยู่ในรายการสามารถเป็นระยะ ๆ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์อาจถูกแสดงรายการเป็นอุปกรณ์ในตัวจัดการอุปกรณ์ พอร์ตอนุกรมเมื่อในความเป็นจริง จะไม่สัมพันธ์กับพอร์ตอนุกรม ในกรณีนี้เมื่อรหัสบางส่วน Plug and Play จะพร้อมใช้งาน และตัวจัดการอุปกรณ์แสดงคำนั้นเป็นอุปกรณ์แบบอนุกรม แปลนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก มีระบุ โดยอุปกรณ์ ID เข้ากันได้ อีก นี้สามารถแก้ไขได้ ด้วยการค้นหาเริ่มต้นโปรแกรมที่อาจไม่สามารถทำได้อย่างถูกต้อง

  ระวังที่เป็นเพียงแค่เอาอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักในตัวจัดการอุปกรณ์ไม่ทำงานถ้าซอฟต์แวร์โปรแกรมใดเป็นสาเหตุของอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก คุณต้องเอาโปรแกรมออก และเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักถูกแสดงในตัวจัดการอุปกรณ์ยังคงหลังจากที่คุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อช่วยในการเอาอุปกรณ์ออกหรือไม่
การแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์
เมื่อต้องการระบุสาเหตุของอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • เอาฮาร์ดแวร์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

  เอาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หนึ่งในแต่ละครั้งจนกว่าอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักไม่แสดงอยู่ในตัวจัดการอุปกรณ์ คุณควรตระหนักว่า วิธีการนี้อาจใช้เวลานาน และเสมอไม่น่าเชื่อถือ
 • ตรวจสอบว่า ไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล

  เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และ Windows ตรวจพบว่า จะเป็นไม่เซ็น คุณอาจได้รับข้อความแจ้งเตือนและตัวเลือกในการยกเลิก หรือทำการติดตั้งข้อความนี้จะแสดงขึ้นเฉพาะถ้ามีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อแสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อใดก็ ตามที่โปรแกรมติดตั้งพยายามติดตั้งไดรเวอร์ของอุปกรณ์ไม่มีลายเซ็นดิจิทัล

  หมายเหตุ ไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลสามารถยังคงอยู่ในรายการเป็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักในตัวจัดการอุปกรณ์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมที่ลงชื่อสำหรับ Windows แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx
คุณสามารถบล็อคการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ไม่ประกอบด้วยลายเซ็นดิจิทัล ใช้วิธีการนี้เมื่อคุณต้องการป้องกันความพยายามที่กระทำกับคอมพิวเตอร์ขาดเสถียรภาพ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด ควบคุม sysdm.cpl ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 2. คลิกแท็บฮาร์ดแวร์
 3. ภายใต้การควบคุมการรับรองโปรแกรมควบคุมคลิก แล้ว คลิ กบล็อก - ไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมที่ไม่มีลายเซ็น
 4. คลิก ตกลง สองครั้ง
เมื่อต้องการดูรายการของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่ไม่มีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ดูแฟ้ม Setupapi.log

  ค้นหารายการที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  แฟ้ม (C:\Windows\inf\ntapm.inf) จะไม่เซ็น ละเว้นวันของโปรแกรมควบคุม
  ส่วน epatapi_inst การติดตั้งจาก C:\documents and settings\ชื่อผู้ใช้drivers\epatapnt.inf ทดสอบพอร์ต \my documents\parallel
  โปรแกรมควบคุมไม่ถูกต้อง หรือไม่มีลายเซ็น (C:\documents and การ settings\ชื่อผู้ใช้drivers\epatapnt.inf การทดสอบพอร์ต \my documents\parallel) ถูกติดตั้งสำหรับอะแดปเตอร์ ATAPI แบบขนาน... ข้อผิดพลาด 0xe000022f: INF ของบริษัทอื่นไม่ประกอบด้วยข้อมูลลายเซ็นดิจิทัล
  การคัดลอกแฟ้ม C:\documents และ settings\ชื่อผู้ใช้drivers\epatapnt.mpd การทดสอบพอร์ต \my documents\parallel กับ C:\Windows\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd
  โปรแกรมควบคุมไม่ถูกต้อง หรือไม่มีลายเซ็น (C:\documents and การ settings\ชื่อผู้ใช้drivers\epatapnt.mpd การทดสอบพอร์ต \my documents\parallel) ถูกติดตั้งสำหรับอะแดปเตอร์ ATAPI แบบขนาน... ข้อผิดพลาด 0xe000022f: INF ของบริษัทอื่นไม่ประกอบด้วยข้อมูลลายเซ็นดิจิทัล
 • ใช้เครื่องมือการตรวจสอบลายเซ็นของแฟ้ม

  เครื่องมือการตรวจสอบลายเซ็นของแฟ้มแสดงรายการควบคุมไม่มีลายเซ็นทั้งหมดที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ สร้างแฟ้มบันทึก Sigverif.txt ที่อยู่ในโฟลเดอร์% SystemRoot % ใช้ตัวแก้ไขข้อความใด ๆ (ตัวอย่างเช่น Notepad) เพื่อดูแฟ้ม เมื่อต้องการใช้เครื่องมือการตรวจสอบลายเซ็นของแฟ้มจะแสดงรายการโปรแกรมควบคุมที่ไม่มีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด sigverifแล้ว คลิกตกลง
  2. คลิกขั้นสูงคลิกแท็บการค้นหาและจากนั้น คลิกค้นหาแฟ้มอื่น ๆ ที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลไม่
  3. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมโฟลเดอร์ย่อยและจากนั้น คลิกเรียกดู
  4. ค้นหา และเลือกโฟลเดอร์%SystemRoot%\System32\Driversคลิกตกลงสองครั้ง แล้ว คลิ กStart
  ตรวจทานรายการ และจากนั้น ให้ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมควบคุมสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วซึ่งถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล
อุปกรณ์ USB ที่ยึดตามข้อมูลจำเพาะของ USB รุ่นก่อนหน้า อาจสร้างเป็นโกสต์อุปกรณ์ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ และจากนั้น หายไปเมื่อไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ นอกจากนี้ อุปกรณ์อาจทำงานเปลี่ยน แต่อาจทำให้อุปกรณ์ที่ไม่รู้จักไม่ ซึ่งมักมีสาเหตุ โดยเฟิร์มแวร์ที่จะล้าสมัย หรือถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงเฟิร์มแวร์

อุปกรณ์ที่เป็นโกสต์สามารถปรากฏขึ้นได้ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์แบบ Plug and Play ที่คอมพิวเตอร์ได้ตรวจพบ และติดตั้งด้วยตนเอง คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ โดยการลบอุปกรณ์โกสต์

ปัญหาที่คล้ายคลึงกันและวิธีแก้ปัญหาสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Device Manager จัดการอุปกรณ์ใน Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
283658 วิธีการจัดการอุปกรณ์ใน Windows XP
307970 วิธีการกำหนดค่าอุปกรณ์ โดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows XP
304514 วิธีการกำหนดค่าตัวจัดการอุปกรณ์จะแสดงข้อมูลรายละเอียด
310126 การแก้ปัญหาความขัดแย้งของอุปกรณ์ด้วย Device Manager
283361 ตัวจัดการอุปกรณ์แสดงรายการอุปกรณ์ยังคงหลังจากที่คุณพยายามจะเอาออก
310123 คำอธิบายของรหัสข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นโดย Device Manager ใน Microsoft Windows XP Professional
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ System Information คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
308549 คำอธิบายของเครื่องมือ Windows XP รายละเอียดระบบ (Msinfo32.exe)
300887 วิธีการใช้สวิตช์ข้อมูลระบบ (MSINFO32)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา ด้วยเครื่องมือ Msconfig คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310560 วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการตั้งค่าคอนฟิก โดยใช้ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบใน Windows XP
หากบทความที่แสดงที่นี่ ไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้ หรือหากคุณพบอาการที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com
จากนั้น พิมพ์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับข้อความ หรือพิมพ์คำอธิบายของปัญหาในฟิลด์การค้นหาฝ่ายสนับสนุน (KB)

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314464 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbresolve kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbhw kbinfo kbtool kbtshoot kbmt KB314464 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314464

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com