Cum se depanează dispozitivele necunoscute care sunt listate în Manager dispozitive din Windows XP

Traduceri articole Traduceri articole
ID articol: 314464 - View products that this article applies to.
Pentru o versiune Microsoft Windows 2000 a acestui articol, consulta?i 244601. (articolul poate să fie în limba engleză)
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

INTRODUCERE

Manager dispozitive afi?ează o listă a tuturor dispozitivelor instalate pe un computer Windows XP. Când vizualiza?i informa?iile despre dispozitive în Manager dispozitive, există posibilitatea să vede?i un dispozitiv enumerat ca Dispozitiv necunoscut lângă un semn de întrebare de culoare galbenă. Determinarea cauzei acestui dispozitiv necunoscut poate fi dificilă, deoarece există pu?ine indica?ii despre ceea ce îl generează. Acest articol explică motivele posibile ale apari?iei unui dispozitiv necunoscut în Manager dispozitive.

Informații suplimentare

Motivul principal pentru afi?area mesajului Dispozitiv necunoscut în Manager dispozitive este faptul că ave?i un dispozitiv care nu func?ionează corect. Pentru a remedia această problemă, ob?ine?i un driver actualizat pentru dispozitiv.

Utiliza?i următoarele metode pentru a permite Windows să recunoască dispozitivul.

Metoda 1: Windows Update

Vizita?i următorul site Web Microsoft pentru a vedea dacă site-ul Web detectează automat un driver actualizat pentru dispozitivul dvs. Instala?i toate driverele recomandate.
http://www.windowsupdate.com

Metoda 2: Descărca?i ?i instala?i cele mai recente drivere de pe Internet

Când descărca?i un driver de pe Internet, descărca?i versiunea de Windows XP a driverului atunci când sunt listate mai multe versiuni de Windows. Utiliza?i una dintre următoarele op?iuni:
 • Vizita?i site-ul Web al producătorului computerului, dacă driverul a fost furnizat împreună cu computerul.
 • Vizita?i site-ul Web al producătorului computerului, dacă dispozitivul a fost instalat după ce a?i achizi?ionat computerul.
 • Vizita?i site-ul Web al producătorului dispozitivului dacă dispozitivul a fost preinstalat pe computer ?i producătorul computerului nu are un driver actualizat.
Căuta?i o sec?iune Drivers (Drivere) sau o sec?iune Download (Descărcare) pe site-ul Web al producătorului ?i căuta?i numele dispozitivului. Descărca?i ?i instala?i versiunea pentru Windows XP a driverului.

Sec?iunea pentru utilizatori avansa?i

Această sec?iune este destinată utilizatorilor avansa?i de computer. Dacă nu sunte?i obi?nuit cu depanarea complexă, ar fi bine să cere?i ajutorul cuiva sau să lua?i legătura cu asisten?a. Pentru mai multe informa?ii despre aceasta, vizita?i următorul site Web Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus

Cauze ale dispozitivelor necunoscute din Manager dispozitive

 • Dispozitivul nu are un driver de dispozitiv: Când nu este disponibil un driver pentru un dispozitiv, Manager dispozitive afi?ează dispozitivul ca Dispozitiv necunoscut ?i îl plasează în ramura Alte dispozitive. Acesta este un lucru obi?nuit pentru dispozitivele compuse Universal Serial Bus (USB) ?i Electrical and Electronics Engineering (IEEE) 1394. De asemenea, la vizualizarea proprietă?ilor dispozitivului în Manager dispozitive, este posibil să apară o stare Error Code 1 sau Error Code 10.

  NotăMajoritatea dispozitivelor USB ?i IEEE 1394 func?ionează corect fără drivere de dispozitiv suplimentare, deoarece sunt configurate de către driverele prezente în Windows pentru aceste tipuri de magistrale. Însă, dacă dispozitivul nu face parte din driverele de clasă definite ?i furnizate de Windows, este necesar un driver de dispozitiv suplimentar. Dacă magistrala nu poate identifica dispozitivul, ea interpretează dispozitivul ca fiind un dispozitiv compus ?i îl raportează ca atare în Manager dispozitive.
 • Utiliza?i un driver de dispozitiv Microsoft Windows 98 sau Microsoft Windows 95: În Windows XP, nu se pot utiliza fi?ierele driver de dispozitiv virtual (.vxd) destinate pentru driverele din Windows 98 sau Windows 95. Dacă încerca?i să le instala?i pe un computer Windows XP, dispozitivul poate să fie enumerat în Manager dispozitive ca necunoscut. Aceasta se întâmplă, de regulă, când producătorul driverului de dispozitiv nu face deosebirea în mod corect între cele două drivere sau presupune că Windows XP poate utiliza fi?iere .vxd Windows 98 sau Windows 95.
 • ID-ul dispozitivului nu este recunoscut: Fiecare dispozitiv hardware are un identificator special utilizat de Plug and Play. Acest identificator poate să con?ină mai multe tipuri diferite, cum ar fi ID-ul distribuitorului, ID-ul dispozitivului, ID-ul subsistemului, ID-ul distribuitorului subsistemului sau ID-ul reviziei. Dacă ID-ul dispozitivului lipse?te sau computerul Windows XP nu recunoa?te ID-ul dispozitivului, Manager dispozitive poate enumera dispozitivul ca necunoscut.

  Notă Programele software care necesită racordaje virtuale în hardware pot crea aceste dispozitive. În plus, se cunoa?te că dispozitivele care fac legătura între tipurile de magistrale, cum ar fi un driver de dispozitiv care permite unui dispozitiv de port paralel să emuleze o magistrală SCSI sau ATAPI, pot genera un răspuns de dispozitiv necunoscut în Manager dispozitive.
 • Hardware sau firmware defect: Componentele hardware sau firmware defecte pot conduce la afi?area unui dispozitiv ca Dispozitiv necunoscut în Manager dispozitive. Driverele pentru dispozitive exclusiv software nu arată ID-ul de dispozitiv ?i nu există o metodă standard pentru instalarea acestor dispozitive. Unii producători instalează dispozitivul utilizând programul de instalare InstallShield sau o metodă similară. Re?ine?i că este posibil ca software-ul instalat prin alte metode să nu fie eliminat complet când se elimină dispozitivul din Manager dispozitive. De aceea, poate fi necesar să verifica?i registry-ul pentru a stabili dacă s-au eliminat toate intrările.

Depanarea pentru utilizatori avansa?i

Depanarea problemelor software
Utiliza?i oricare dintre următoarele metode pentru a determina dacă se creează un dispozitiv necunoscut prin software:
 • Pornirea computerului în modul protejat

  Cu toate că nu este 100% fiabilă, pornirea computerului în Mod protejat poate fi unul dintre cele mai simple moduri de a stabili dacă un dispozitiv necunoscut este creat de software.

  Pentru pornirea computerului în modul protejat, apăsa?i F8 după repornirea computerului. În meniul Windows Advanced Options care apare, utiliza?i tastele SĂGEATĂ pentru a selecta Safe Mode, apoi apăsa?i ENTER. Dacă dispozitivul necunoscut nu mai este enumerat în Manager dispozitive, este posibil ca dispozitivul necunoscut să nu fie hardware.
 • Verificarea folderului Startup

  Dacă vi se pare că un anumit program este cauza apari?iei dispozitivului necunoscut, verifica?i folderul Startup de pe computer pentru a vedea care sunt programele configurate să pornească atunci când porne?te computerul. Folderul Startup se află în următoarea loca?ie de pe hard disk, unde C este unitatea pe care este instalat Windows ?i profil utilizator este profilul utilizatorului:
  C:\Documents and Settings\profil utilizator\Start Menu\Programs
 • Utilizarea instrumentului Informa?ii sistem

  Instrumentul Informa?ii sistem poate fi util când trebuie să determina?i cauza unui dispozitiv necunoscut.

  Pentru a utiliza instrumentul Informa?ii sistem pentru vizualizarea listei programelor care pornesc la pornirea computerului, urma?i ace?ti pa?i:
  1. Face?i clic pe Start, face?i clic pe Executare, tasta?i msinfo32, apoi face?i clic pe OK.
  2. Extinde?i Mediu program, apoi face?i dublu clic pe Programe cu lansare în execu?ie la pornire.

   Se afi?ează o listă a programelor configurate să pornească odată cu pornirea computerului.

   Verifica?i în jurnalul de evenimente prezen?a de erori referitoare la oricare dintre aceste programe. Dacă întâlni?i un eveniment asociat cu un program din această listă, elimina?i programul. Re?ine?i că, dacă un program creează un dispozitiv necunoscut, aceasta nu înseamnă neapărat că acel program nu func?ionează, în afara cazului în care pornirea programului depinde de acel dispozitiv.

  Pentru a utiliza instrumentul Informa?ii sistem pentru vizualizarea unei liste de dispozitive problemă, urma?i ace?ti pa?i:
  1. Face?i clic pe Start, face?i clic pe Executare, tasta?i msinfo32, apoi face?i clic pe OK.
  2. Extinde?i Componente, apoi face?i clic pe Dispozitive cu probleme.

   În panoul cu detalii se va afi?a o listă a dispozitivelor instalate pe computer care pot să aibă probleme, după cum urmează:
   • Coloana Dispozitiv listează numele comun al dispozitivului sau numele driverului de dispozitiv asociat.
   • Coloana IDentificator de dispozitiv PNP listează ID-urile de dispozitiv, cum ar fi ID-ul Peripheral Component Interconnect (PCI), ID-ul ISA, un ID al unui alt tip de magistrală sau un tip necunoscut.
   • Coloana Cod eroare arată codul de eroare asociat cu această problemă specifică. Frecvent, codul de eroare din Manager dispozitive ajută la determinarea cauzei apari?iei dispozitivului necunoscut. De exemplu, dacă mesajul de eroare generat de computer este „Bad or missing device driver”, sub Dispozitive cu probleme pot fi listate trei tipuri de intrări, în func?ie de tipul dispozitivului:
    • ID dispozitiv PCI PnP:

     Nume dispozitiv | PCI\VEN_00000&DEV_0000&SUBSYS_00000000&REV_00\0&0000 | Cod eroare
    • ID ISA PnP:

     Nume dispozitiv | ?\PNP0000\0
    • Driver de dispozitiv deteriorat sau incompatibil:

     Nume dispozitiv | ROOT\UNKNOWN\0000
 • Vizualizarea fi?ierului Setupapi.log

  Dacă dispozitivul are un nume semnificativ, utiliza?i informa?iile din fi?ierul Setupapi.log pentru a determina cauza apari?iei unui dispozitiv necunoscut. În mod implicit, fi?ierul Setupapi.log se află în folderul %SystemRoot%.

  Uneori, numele dispozitivului listat vă poate induce în eroare. De exemplu, un dispozitiv poate fi listat în Manager dispozitive ca dispozitiv serial, când în realitate el nu este asociat unui port serial. De regulă, aceasta se întâmplă când este disponibil un ID de dispozitiv Plug and Play par?ial ?i Manager dispozitive îl interpretează ca pe un dispozitiv serial. Această interpretare poate apare din cauza unui ID compatibil specificat de dispozitiv. Din nou, aceasta se poate corecta prin găsirea programului de pornire care nu se comportă corect.

  Nu uita?i că simpla eliminare din Manager dispozitive a dispozitivului necunoscut nu func?ionează dacă un program software este cauza dispozitivului necunoscut. Trebuie eliminat programul ?i apoi repornit computerul. Dacă după repornirea computerului în modul protejat dispozitivul necunoscut este încă enumerat în Manager dispozitive, contacta?i Serviciile de asisten?ă pentru clien?i Microsoft pentru ajutor la eliminarea dispozitivului.
Depanarea problemelor hardware
Pentru a determina cauza unui dispozitiv necunoscut, utiliza?i una dintre următoarele metode:
 • Eliminarea dispozitivelor hardware din computer

  Elimina?i dispozitivele hardware unul câte unul, până ce dispozitivul necunoscut dispare din lista Managerului de dispozitive. Re?ine?i că această metodă poate necesita mult timp ?i nu este întotdeauna fiabilă.
 • Determinarea existen?ei unei semnături digitale a driverului de dispozitiv

  Când instala?i un driver de dispozitiv ?i Windows detectează că acesta nu este semnat digital, este posibil să primi?i un mesaj de avertizare ?i op?iunea de a continua sau de a revoca instalarea. Acest mesaj se afi?ează numai în cazul în care computerul este configurat să afi?eze un mesaj de avertizare de fiecare dată când un program de instalare încearcă să instaleze un driver de dispozitiv fără semnătură digitală.

  Notă Un driver de dispozitiv care este semnat digital poate fi totu?i listat ca dispozitiv necunoscut în Manager dispozitive.

  Pentru mai multe informa?ii despre semnarea driverelor pentru Windows, accesa?i acest site Web Microsoft:
  http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx
Ave?i posibilitatea să bloca?i instalarea driverelor de dispozitiv care nu con?in o semnătură digitală. Utiliza?i această abordare când dori?i să împiedica?i orice încercări deliberate de a destabiliza computerul. Pentru aceasta, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i control sysdm.cpl în caseta Deschidere, apoi face?i clic pe OK.
 2. Face?i clic pe fila Hardware.
 3. Sub Drivere, face?i clic pe Semnătură dispozitiv, apoi pe Blocare - Nu se instalează niciodată software de driver nesemnat.
 4. Face?i clic pe OK de două ori.
Pentru a vizualiza o listă a driverelor de dispozitiv nesemnate digital instalate pe computer, utiliza?i oricare dintre metodele următoare:
 • Vizualizarea fi?ierului Setupapi.log

  Căuta?i intrările care seamănă cu următoarele:
  The file (C:\Windows\inf\ntapm.inf) is not digitally signed, ignoring driver date.
  Installing section epatapi_inst from C:\documents and settings\nume utilizator\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf
  An unsigned or incorrectly signed driver (C:\documents and settings\nume utilizator\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf) was installed for Parallel ATAPI Adapter.. Error 0xe000022f: The third-party INF does not contain digital signature information.
  Copying file C:\documents and settings\nume utilizator\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd to C:\Windows\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd.
  An unsigned or incorrectly signed driver (C:\documents and settings\nume utilizator\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd) was installed for Parallel ATAPI Adapter.. Error 0xe000022f: The third-party INF does not contain digital signature information.
 • Utilizarea instrumentului File Signature Verification

  Instrumentul File Signature Verification enumeră toate driverele nesemnate instalate pe computer. Acesta creează un jurnal Sigverif.txt care este situat în folderul %SystemRoot%. Utiliza?i orice editor de text (Notepad, de exemplu) pentru vizualizarea fi?ierului. Pentru a utiliza instrumentul File Signature Verification cu scopul de a afi?a o listă a driverelor nesemnate digital, urma?i ace?ti pa?i:
  1. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i sigverif, apoi face?i clic pe OK.
  2. Face?i clic pe Advanced, pe fila Search, apoi pe Look for other files that are not digitally signed.
  3. Bifa?i caseta de selectare Include subfolders, apoi face?i clic pe Browse.
  4. Identifica?i ?i selecta?i folderul %SystemRoot%\System32\Drivers, face?i clic pe OK de două ori, apoi face?i clic pe Start.
  Examina?i lista ?i apoi contacta?i producătorul driverului pentru informa?ii despre modul de ob?inere a unui driver actualizat, care să fie semnat digital.
Dispozitivele USB bazate pe versiuni mai vechi ale specifica?iilor USB pot crea dispozitive fantomă care apar la conectarea dispozitivului ?i care apoi dispar la deconectarea dispozitivului. De asemenea, este posibil ca dispozitivul să func?ioneze corect, dar să creeze un dispozitiv necunoscut neasociat. De obicei, această problemă este cauzată de un firmware depă?it sau configurat incorect. În acest caz, contacta?i producătorul dispozitivului pentru ob?inerea unui firmware actualizat.

Un dispozitiv fantomă poate să apară dacă instala?i manual un driver pentru un dispozitiv Plug and Play pe care computerul l-a detectat ?i instalat deja. Ave?i posibilitatea să rezolva?i această problemă ?tergând dispozitivul fantomă.

Probleme similare ?i rezolvări pentru utilizatorii avansa?i

Pentru mai multe informa?ii despre utilizarea Manager dispozitive pentru gestionarea dispozitivelor în Windows XP, face?i clic pe următoarele numere de articole pentru a vedea articolele în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
283658 Cum se gestionează dispozitivele în Windows XP
307970 Cum se configurează dispozitivele în Windows XP utilizând Manager dispozitive (articolul poate să fie în limba engleză)
304514 Cum se configurează Manager dispozitive pentru afi?area de informa?ii detaliate (articolul poate să fie în limba engleză)
310126 Depanarea conflictelor de dispozitive cu Manager dispozitive (articolul poate să fie în limba engleză)
283361 Managerul de dispozitive enumeră un dispozitiv ?i după ce a?i încercat să îl elimina?i (articolul poate să fie în limba engleză)
310123 Explicarea codurilor de eroare generate de Manager dispozitive în Windows XP Professional
Pentru mai multe informa?ii despre instrumentul Informa?ii sistem, face?i clic pe următoarele numere de articole pentru a vedea articolele în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
308549 Descrierea instrumentului Informa?ii sistem din Windows XP (Msinfo32.exe) (articolul poate să fie în limba engleză)
300887 Cum se utilizează parametrii din Informa?ii sistem (MSINFO32) (articolul poate să fie în limba engleză)
Pentru mai multe informa?ii despre depanarea cu instrumentul Msconfig, face?i clic pe următoarele numere de articole pentru a vedea articolele în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
310560 Cum se depanează problemele utilizând utilitarului de configurare sistem în Windows XP
Dacă articolele listate aici nu vă ajută să rezolva?i problema sau dacă vă confrunta?i cu simptome care diferă de cele descrise în acest articol, căuta?i în Baza de cuno?tin?e Microsoft mai multe informa?ii. Pentru a căuta în Baza de cuno?tin?e Microsoft, vizita?i următorul site Web Microsoft:
http://support.microsoft.com
Apoi, tasta?i textul mesajului de eroare pe care îl primi?i sau tasta?i o descriere a problemei în câmpul Căutare suport (KB).

Produsele producătorilor ter?i prezentate în acest articol sunt fabricate de companii independente de Microsoft. Microsoft nu garantează în niciun fel, implicit sau în alt mod, func?ionarea sau fiabilitatea acestor produse.

Proprietă?i

ID articol: 314464 - Ultima examinare: 7 iunie 2013 - Revizie: 2.1
Se aplică la:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Cuvinte cheie: 
kbresolve kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbhw kbinfo kbtool kbtshoot KB314464

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com