วิธีการดำเนินการติดตั้งแบบอัตโนมัติของ Windows จากซีดีรอม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314459 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows 2000 เวอร์ชันในบทความนี้ โปรดดูที่216258.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการที่ทำการติดตั้ง Windows เป็นแบบอัตโนมัติ โดยการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Intel จากซีดีรอม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ด้วย Windows XP คุณสามารถทำการติดตั้งทำงานอัตโนมัติจากซีดีรอม

ตรวจสอบว่า คุณสามารถดำเนินการติดตั้งทำงานอัตโนมัติจากซีดีรอม

เมื่อต้องการทำการติดตั้งทำงานอัตโนมัติจากซีดีรอม มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้ต้องเป็นไปตาม:
 • คอมพิวเตอร์จะต้องสนับสนุนการเริ่มระบบจากซีดีรอม และต้องเป็นตามข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการจำลองแบบไม่ใช่ Torito Elสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  167685วิธีการสร้าง Torito El ซีดีรอมที่ใช้เริ่มระบบได้
 • ต้องถูกเปลี่ยนชื่อการ Winnt.sif และคัดลอกไปยังแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์เพื่อเซ็ตอัพสามารถเข้าถึงแฟ้มคำตอบที่ทำงานอัตโนมัติ
 • แฟ้มคำตอบต้องประกอบด้วยส่วน [ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งไม่ได้อธิบายไว้ในบทความนี้
หมายเหตุ:: ข้อจำกัดต่อไปนี้การมีอยู่ ด้วยวิธีการติดตั้งนี้:
 • การติดตั้งถูกจำกัดไปยังพาร์ติชันเดียว
 • คุณไม่สามารถระบุโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่นในระหว่างการติดตั้ง

เตรียมคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการติดตั้งแบบอัตโนมัติ

การเตรียมคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการติดตั้งทำงานอัตโนมัติจากซีดีรอม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างเป็นแฟ้มคำตอบแบบอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ตัวจัดการการตั้งค่าที่รวมอยู่ในซีดี Microsoft Windows XP เมื่อต้องการเซ็ตอัพการจัดการการติดตั้ง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เปิดคอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วจึง เปิดโฟลเดอร์ Support\Tools บนซีดีรอม Windows XP
  2. คลิกสองครั้งdeploy.cabแฟ้มเพื่อเปิดแฟ้ม
  3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเลือกทั้งหมด.
  4. ในการแก้ไขเมนู คลิกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์.
  5. คลิกสร้างโฟลเดอร์ใหม่. พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการสำหรับโฟลเดอร์ตัวจัดการการเซ็ตอัพ และกด enter ตัวอย่างเช่น พิมพ์ตัวจัดการการตั้งค่าแล้ว กด ENTER
  6. คลิกCopy.
  7. เปิดโฟลเดอร์ใหม่ที่คุณสร้าง และจากนั้น คลิกสองครั้งsetupmgr.exeแฟ้ม: ตัวช่วยสร้างตัวจัดการโปรแกรมติดตั้ง Windows เริ่มการทำงาน ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างเพื่อสร้างแฟ้มคำตอบที่มีอยู่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแฟ้มคำตอบมี คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   308662ใช้ตัวจัดการการติดตั้งเมื่อต้องการสร้างการเพิ่มแฟ้มคำตอบ
 2. ถ้าคุณต้องการให้โปรแกรมติดตั้ง Windows เพื่อที่ลบพาร์ติชันทั้งหมดในฮาร์ดดิสก์ และสร้างพาร์ติชันใหม่ คุณต้องมีคำสั่ง Repartition ในแฟ้ม Winnt.sif ภายใต้ [แบบอัตโนมัติ], แทรกบรรทัดใหม่ และพิมพ์ต่อไปนี้:
  repartition =ใช่
  ถ้าคุณไม่ใช้บรรทัดนี้ ได้รับพร้อมท์สำหรับพาร์ติชันติดตั้ง
 3. เพิ่มส่วน [Data] ด้วยรายการต่อไปนี้ลงในแฟ้มคำตอบที่มีการทำงานอัตโนมัติ:

  • UnattendedInstall =ใช่ - ค่าต้องถูกตั้งค่าเป็น "ใช่"
  • MSDosInitiated =ไม่ใช่ - ค่าต้องถูกตั้งค่าเป็น "ไม่" หรือหยุดการติดตั้งระหว่างส่วนที่แสดงเป็นรูปภาพของการติดตั้ง
  • AutoPartition = 1 - ถ้าการตั้งค่าเป็น 1 พาร์ติชันติดตั้งถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ถ้าการตั้งค่าเป็น 0 (ศูนย์), ได้รับพร้อมท์สำหรับพาร์ติชันติดตั้งระหว่างส่วนของข้อความของการติดตั้ง
 4. บันทึกแฟ้มคำตอบที่ทำงานอัตโนมัติเป็น Winnt.sif ในฟล็อปปี้ดิสก์
 5. ใส่ซีดีรอม Windows ลงในไดรฟ์ซีดีรอม และจากนั้น ใส่ฟลอปปีดิสก์ลงในฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์
 6. เปลี่ยนลำดับการเริ่มระบบใน CMOS เพื่อให้ซีดีรอมเป็นบรรทัดแรกในรายการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิต

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/gp/vendors
 7. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อมีเริ่มโปรแกรมติดตั้งจากซีดีรอม Winnt.sif แฟ้มที่อยู่บนฟลอปปีดิสก์จะถูกใช้เพื่อทำการติดตั้งแบบอัตโนมัติ
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314459 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbsetup kbmt KB314459 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314459

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com