การจัดเก็บข้อมูลแบบพื้นฐานและการเก็บข้อมูลแบบไดนามิกใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314343 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft Windows XP มีสองชนิดของการจัดเก็บดิสก์: พื้นฐาน และไดนามิก

การจัดเก็บดิสก์พื้นฐาน

การเก็บข้อมูลแบบพื้นฐานใช้ตารางพาร์ติชันปกติที่ได้รับการสนับสนุน โดย MS-DOS, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium (Me) Edition, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Windows XP การกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับการเก็บข้อมูลแบบพื้นฐานที่จะเรียกว่าดิสก์เป็นพื้นฐานดิสก์ ดิสก์พื้นฐานประกอบด้วยไดรฟ์ข้อมูลแบบพื้นฐาน เช่นพาร์ติชันหลัก พาร์ติชันเสริม และไดรฟ์แบบลอจิคัล

นอกจากนี้ วอลุ่มพื้นฐานรวมถึงวอลุ่ม multidisk ที่สร้างขึ้น โดยใช้ Windows NT 4.0 หรือรุ่นก่อนหน้านี้ เช่นการตั้งค่าระดับเสียง ชุดสไทรพ์ ชุดที่มิเรอร์ และชุดสไทรพ์ มีพาริตี้ windows XP ไม่สนับสนุนการไดรฟ์ข้อมูลแบบพื้นฐานที่ multidisk เหล่านี้ ใด ๆ ชุดไดรฟ์ข้อมูล ชุดสไทรพ์ ชุดที่มิเรอร์ หรือชุดสไทรพ์ มีพาริตี้ต้องถูกสำรองข้อมูล และลบ หรือถูกแปลงเป็นไดนามิกดิสก์ก่อนที่คุณติดตั้ง Windows XP Professional

การจัดเก็บดิสก์แบบไดนามิก

การเก็บข้อมูลแบบไดนามิกจะได้รับการสนับสนุนใน Windows 2000 และ Windows XP Professional การกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับการเก็บข้อมูลแบบไดนามิกจะเรียกว่าดิสก์เป็นแบบไดนามิกดิสก์ ดิสก์แบบไดนามิกประกอบด้วยไดรฟ์ข้อมูลแบบไดนามิก เช่นไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดา วอลุ่ม spanned วอลุ่มสไทรพ์ ลุ่มมิเรอร์ และ 5 โวลุ่ม

หมายเหตุ:: แบบไดนามิกดิสก์ไม่สนับสนุน บนคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Home Edition

คุณไม่สามารถสร้างไดรฟ์ข้อมูลที่ทำมิเรอร์หรือโวลุ่ม raid-5 ใน Windows XP Home Edition, Windows XP Professional หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP 64-บิต Edition อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional ในการสร้างแบบมิเรอร์หรือโวลุ่ม raid-5 การบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ Windows 2000 Server, Windows 2000 Server ขั้นสูง หรือ Windows 2000 Datacenter Server คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลนี้

ชนิดการเก็บข้อมูลแยกต่างหากจากชนิดของระบบแฟ้มได้ พื้นฐาน หรือไดนามิกดิสก์สามารถประกอบด้วยได้ทั้ง FAT16, FAT32 หรือระบบไฟล์ NTFS พาร์ติชันหรือไดรฟ์ข้อมูล

ระบบดิสก์สามารถประกอบด้วยได้ทั้งชนิดของการจัดเก็บ อย่างไรก็ตาม ไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมดบนดิสก์เดียวกันต้องใช้ชนิดการเก็บข้อมูลเดียวกัน

แปลงดิสก์แบบพื้นฐานเป็นดิสก์แบบไดนามิก

ใช้ Disk Management snap-in ใน Windows XP การแปลงดิสก์แบบพื้นฐานเป็นดิสก์แบบไดนามิก โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ล็อกออนเป็นผู้ดูแลระบบหรือสมาชิกของกลุ่ม Administrators
 2. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 3. คลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งการจัดการคอมพิวเตอร์.
 4. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกการจัดการดิสก์.
 5. ในบานหน้าต่างด้านขวาล่าง คลิกขวาที่ดิสก์พื้นฐานที่คุณต้อง การแปลง แล้ว คลิกแปลงเป็นไดนามิกดิสก์.

  หมายเหตุ:: คุณต้องคลิกขวาที่พื้นที่สีเทาที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องของดิสก์ที่ด้านซ้ายของบานหน้าต่าง'รายละเอียด' คลิกขวาที่ตัวอย่างเช่นดิสก์ 0.
 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากดิสก์ที่คุณต้อง การแปลง (ถ้าคุณไม่ได้เลือก), แล้ว คลิกตกลง.
 7. คลิกรายละเอียดถ้าคุณต้องการดูรายการไดรฟ์ข้อมูลในดิสก์
 8. คลิกการแปลง.
 9. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ การแปลงดิสก์ แล้ว คลิกตกลง.
คำเตือน: หลังจากคุณแปลงดิสก์พื้นฐานเป็นดิสก์แบบไดนามิก ภายในการเข้าถึงไปยังดิสก์แบบไดนามิกไม่จำกัดเพียงการ Windows 2000 และ Windows XP Professional นอกจากนี้ หลังจากที่คุณแปลงดิสก์แบบพื้นฐานเป็นดิสก์แบบไดนามิก ไดรฟ์ข้อมูลแบบไดนามิกไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปยังพาร์ติชัน คุณต้องลบไดรฟ์ข้อมูลแบบไดนามิกทั้งหมดบนดิสก์ก่อน แล้วจากนั้น แปลงไดนามิกดิสก์กลับไปยังดิสก์แบบพื้นฐาน ถ้าคุณต้องการเก็บข้อมูลของคุณ คุณต้องเป็นอันดับแรกกลับขึ้นข้อมูล หรือย้ายไปยังไดรฟ์ข้อมูลอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจัดเก็บข้อมูลแบบไดนามิก:
 • aไดรฟ์ข้อมูลหน่วยการเก็บข้อมูลทำจากเนื้อที่ว่างบนดิสก์อย่าง น้อยหนึ่ง คุณสามารถจัดรูปแบบ ด้วยระบบแฟ้ม และกำหนดอักษรระบุไดรฟ์ ไดรฟ์ข้อมูลบนไดนามิกดิสก์สามารถมีรูปแบบต่อไปนี้: ง่าย spanned มิเรอร์ สไทรพ์ หรือ RAID-5
 • aไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดาใช้เนื้อที่ว่างจากดิสก์เดียวกัน นั้นสามารถเป็นภูมิภาคที่หนึ่งบนดิสก์ หรืออาจประกอบด้วยพื้นที่ concatenated หลาย สามารถจะขยายไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดาภาย ในดิสก์เดียวกัน หรือลง บนดิสก์เพิ่มเติม ถ้ามีขยายไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดาข้ามดิสก์หลาย จะกลายเป็นไดรฟ์ข้อมูล spanned
 • aไดรฟ์ข้อมูล spannedถูกสร้างขึ้นจากเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันจากหลายตัว คุณสามารถขยายไดรฟ์ข้อมูลแบบ spanned ไปมากที่สุดของดิสก์ 32 ไดรฟ์ข้อมูลแบบ spanned ไม่สามารถทำการมิเรอร์ และไม่ tolerant ข้อบกพร่อง
 • aไดรฟ์ข้อมูลสไทรพ์ไดรฟ์ข้อมูลมีข้อมูลอยู่ interleaved ข้ามดิสก์ทางกายภาพสองราย หรือมากกว่าได้ ข้อมูลบนไดรฟ์ข้อมูลชนิดนี้จะถูกจัดสรรอย่างสม่ำเสมอ และอีกวิธีหนึ่งคือกับแต่ละดิสก์ที่มีอยู่จริง ไม่สามารถมิเรอร์ หรือขยายไดรฟ์ข้อมูลแบบสไทรพ์ และไม่ tolerant ข้อบกพร่องได้ การสไทรพ์จะเรียกว่า RAID 0
 • aไดรฟ์ข้อมูลที่ทำมิเรอร์ไดรฟ์ข้อมูลแบบ tolerant ข้อบกพร่องที่ข้อมูลไม่ซ้ำกันในดิสก์ทางกายภาพที่สองได้ All of the data on one volume is copied to another disk to provide data redundancy. If one of the disks fails, the data can still be accessed from the remaining disk. A mirrored volume cannot be extended. Mirroring is also known as RAID-1.
 • aRAID-5 volumeis a fault-tolerant volume whose data is striped across an array of three or more disks. Parity (a calculated value that can be used to reconstruct data after a failure) is also striped across the disk array. If a physical disk fails, the portion of the RAID-5 volume that was on that failed disk can be re-created from the remaining data and the parity. A RAID-5 volume cannot be mirrored or extended.
 • กระบวนการsystem volumecontains the hardware-specific files that are needed to load Windows (for example, Ntldr, Boot.ini, and Ntdetect.com). The system volume can be, but does not have to be, the same as the boot volume.
 • กระบวนการboot volumecontains the Windows operating system files that are located in the %Systemroot% and %Systemroot%\System32 folders. The boot volume can be, but does not have to be, the same as the system volume.
For additional information about how to convert basic and dynamic disks, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
309044HOW TO: Convert to Basic and Dynamic Disks in Windows XP Professional
For additional information about how to configure basic disks, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
309000HOW TO: Use Disk Management to Configure Basic Disks
For additional information about how to configure dynamic disks, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
308424HOW TO: Use Disk Management to Configure Dynamic Disks
For additional information about how to create a mirrored volume, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
307880How to create a mirrored volume on a remote Windows 2000-based computer in Windows XP-based computer
For additional information about how to create a RAID-5 volume, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
309043HOW TO: Create a RAID-5 Volume

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314343 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbsetup kbmt KB314343 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314343

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com