אחסון בסיסי לעומת אחסון דינאמי במערכת Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 314343 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

Microsoft Windows XP תומך בשני סוגים של אחסון בדיסקים: בסיסי ודינאמי.

אחסון דיסק בסיסי

אחסון בסיסי משתמש בטבלאות מחיצות רגילות, שנתמכות על-ידי MS-DOS, ??Microsoft Windows 95,? Microsoft Windows 98,??Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows NT,?? Microsoft Windows 2000, ו- Windows XP. דיסק מאותחל לאחסון בסיסי נקרא דיסקבסיסי. דיסק בסיסי מכיל אמצעי אחסון בסיסיים (מחיצות ראשיות, מחיצות מורחבות וכוננים לוגיים).

בנוסף, אמצעי אחסון בסיסיים כוללים אמצעי אחסון בעלי מספר דיסקים, שנוצרים באמצעות Windows NT 4.0 או מערכות מוקדמות יותר, כגון מערכות אמצעי אחסון, מערכות פיצול, מערכות שיקוף, ומערכות פיצול עם זוגיות. Windows XP אינו תומך באמצעי אחסון בסיסיים אלה בעלי הדיסקים המרובים. חובה לגבות ולמחוק מערכות אמצעי אחסון, מערכות פיצול, מערכות שיקוף או מערכות פיצול עם זוגיות, או להמיר אותן לדיסקים דינאמיים לפני התקנת Windows XP Professional.

אחסון דיסק דינאמי

קיימת תמיכה באחסון דינאמי במערכות Windows 2000 ו- Windows XP Professional. דיסק מאותחל לאחסון דינאמי נקרא דיסקדינאמי. דיסק דינאמי מכיל אמצעי אחסון דינאמיים, כגון אמצעי אחסון פשוטים, אמצעי אחסון מורחבים, אמצעי אחסון משוקפים, ואמצעי אחסון RAID-5.

הערה: במחשבים ניידים ובמחשבים מבוססי Windows XP Home Edition, אין תמיכה בדיסקים דינאמיים.

אי אפשר ליצור אמצעי אחסון משוקפים או אמצעי אחסון RAID-5 במחשבים מבוססי Windows XP Home Edition,? Windows XP Professional,? או Windows XP 64-Bit Edition. אולם אפשר להשתמש במחשב מבוסס Windows XP Professional כדי ליצור אמצעי אחסון משוקף או מסוג RAID-5 במחשבים מרוחקים שבהם פועלים Windows 2000 Server,? Windows 2000 Advanced Server,? או Windows 2000 Datacenter Server.? חובה שיהיו לך זכויות של מנהל מערכת במחשב המרוחק כדי לעשות זאת.

סוגי אחסון נפרדים מסוג מערכת הקבצים. דיסק בסיסי או דינאמי יכול להכיל שילוב כלשהו של מחיצות או אמצעי אחסון מסוג FAT16, ?FAT32, או NTFS.

מערכת דיסקים יכולה להכיל שילוב כלשהו של סוגי אחסון. אולם כל אמצעי האחסון באותו הדיסק חייבים להשתמש באותו סוג אחסון.

המרת דיסק בסיסי לדיסק דינאמי

השתמש ביישום snap-in ב- Windows XP כדי להמיר דיסק בסיסי לדיסק דינאמי. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. היכנס למערכת כמנהל מערכת (Administrator) או כחבר בקבוצת מנהלי המערכת.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. לחץ על ביצועים ותחזוקה, לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על ניהול מחשב.
 4. בחלונית הימנית, לחץ על ניהול דיסקים.
 5. בחלונית השמאלית התחתונה, לחץ באמצעות לחצן הימני של העכבר על הדיסק הבסיסי שברצונך להמיר ולאחר מכן לחץ על המרה לדיסק דינאמי.

  הערה: עליך ללחוץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על השטח האפור שמכיל את כותרת הדיסק בצד הימני של החלונית 'פרטים'. לדוגמה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על דיסק 0.
 6. סמן את תיבת הסימון שלצד הדיסק שברצונך להמיר (אם היא אינה מסומנת כבר) ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. לחץ על פרטים אם ברצונך להציג את רשימת אמצעי האחסון בדיסק.
 8. לחץ על בצע המרה.
 9. לחץ על כן אם תתבקש לבצע המרה ולאחר מכן לחץ על אישור.
אזהרה: לאחר ההמרה של דיסק בסיסי לדיסק דינאמי, הגישה המקומית לדיסק הדינאמי מוגבלת למערכות Windows XP Professional ו-Windows 2000. בנוסף, לאחר ההמרה לדיסק דינאמי, אין אפשרות להפוך את אמצעי האחסון הדינאמיים בחזרה למחיצות. תחילה עליך למחוק את כל אמצעי האחסון הדינאמיים בדיסק ולאחר מכן להמיר את הדיסק הדינאמי בחזרה לדיסק בסיסי. אם ברצונך לשמור את הנתונים, עליך לגבות תחילה את הנתונים או להעבירם לאמצעי אחסון אחר.

מידע נוסף

תנאי אחסון דינאמי:
 • אמצעי אחסון הוא יחידת אחסון הכוללת שטח פנוי בדיסק אחד או יותר. אפשר לעצב אותו באמצעות מערכת קבצים ולהקצות לו אות כונן. לאמצעי אחסון בדיסקים דינאמיים עשויות להיות אחת מהפריסות הבאות: פשוטה, מורחבת, משוקפת, מפוצלת או RAID-5.
 • אמצעי אחסון פשוט משתמש בשטח פנוי מדיסק בודד. זה עשוי להיות אזור בודד על דיסק או להיות מורכב ממספר אזורים משורשרים. אפשר להרחיב אמצעי אחסון פשוט בתוך אותו הדיסק או בדיסקים אחרים. אם אמצעי אחסון פשוט מורחב במספר דיסקים, הוא הופך לאמצעי אחסון מורחב.
 • אמצעי אחסון מורחב נוצר משטח דיסק פנוי המקושר ביחד ממספר דיסקים. אפשר להרחיב אמצעי אחסון מורחב עד 32 דיסקים לכל היותר. אי אפשר לשקף אמצעי אחסון מורחב, והוא אינו עמיד בפני תקלות.
 • אמצעי אחסון מפוצל הוא אמצעי אחסון שנתוניו משולבים על פני שני דיסקים פיזיים או יותר. הנתונים בסוג זה של אמצעי אחסון מוקצים לחלופין ובצורה שווה לכל אחד מהדיסקים הפיזיים. אי אפשר לשקף או להרחיב אמצעי אחסון מפוצל, והוא אינו עמיד בפני תקלות. פיצול ידוע גם בשם RAID-0.
 • אמצעי אחסון שעבר שיקוף הוא אמצעי אחסון עמיד בפני תקלות המשכפל את הנתונים שלו בשני דיסקים פיזיים. כל הנתונים באמצעי אחסון אחד מועתקים לדיסק אחר כדי לספק יתירות נתונים. אם אחד מהדיסקים נכשל, עדיין אפשר לגשת אל הנתונים מהדיסק הנותר. אי אפשר להרחיב אמצעי אחסון משוקף. שיקוף ידוע גם בשם RAID-1.
 • אמצעי אחסון RAID-5 הוא אמצעי אחסון עמיד בפני תקלות, שנתוניו מפוצלים על פני שלושה דיסקים או יותר. זוגיות (ערך מחושב שאפשר להשתמש בו כדי לבנות מחדש נתונים לאחר כשל) מפוצל אף הוא על פני מערך הדיסקים. אם דיסק פיזי נכשל, ניתן ליצור מחדש את החלק של אמצעי האחסון RAID-5 שהיה על הדיסק שכשל מהנתונים שנותרו ומהזוגיות. אי אפשר לשקף או להרחיב אמצעי אחסון RAID-5.
 • אמצעי האחסון של המערכת מכיל את הקבצים הספציפיים לחומרה הדרושים לטעינת Windows (לדוגמה, Ntldr,Boot.ini, ו- Ntdetect.com). אמצעי האחסון של האתחול עשוי להיות זהה לאמצעי האחסון של המערכת, אך לא בהכרח.
 • אמצעי האחסון של האתחול מכיל את קבצי מערכת ההפעלה של Windows הנמצאים בתיקיות %Systemroot% ו- %Systemroot%\System32 . אמצעי האחסון של האתחול עשוי להיות זהה לאמצעי האחסון של המערכת, אך לא בהכרח.
לקבלת מידע נוסף על אופן ביצוע פעולה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
309044 כיצד לבצע: המרה לדיסקים בסיסיים ודינאמיים במערכת Windows XP Professional?
לקבלת מידע נוסף על אופן הגדרת התצורה של דיסקים בסיסיים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
309000 כיצד לבצע: שימוש בניהול דיסקים כדי להגדיר תצורה לדיסקים בסיסיים
לקבלת מידע נוסף על אופן הגדרת התצורה של דיסקים דינאמיים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
308424 כיצד לבצע: שימוש בניהול דיסקים כדי להגדיר תצורה לדיסקים דינאמיים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על הדרך ליצירת אמצעי אחסון משוקף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307880 כיצד ליצור אמצעי אחסון משוקף במחשב מרוחק מבוסס Windows 2000 ממחשב מבוסס Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על הדרך ליצירת אמצעי אחסון מסוג RAID-5, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
309043 כיצד לבצע: ליצור אמצעי אחסון מסוג RAID-5 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 314343 - Last Review: יום שלישי 29 ינואר 2008 - Revision: 3.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbinfo kbenv kbsetup KB314343

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com