วิธีการแก้ปัญหาสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314095 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows 2000 และ Windows NT 4.0 Microsoft เวอร์ชันของบทความนี้ ดู 163391.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการในการวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้เกิดปัญหาเมื่อคุณพยายามที่จะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้ในการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต:
 • อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์
 • โพรโทคอลการถ่ายโอนแฟ้ม (FTP)
 • Telnet
บทความนี้อนุมานว่า คุณสามารถเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อกับ และล็อกออนเข้าสู่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนึ่งปัญหาต่อไปนี้อาจทำให้เกิดปัญหาเมื่อคุณพยายามที่จะสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต:
 • เซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หรือมี beentemporarily ที่เอาออกจากอินเทอร์เน็ต
 • อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณไม่ใช่ configuredcorrectly
 • การกำหนดค่า TCP/IP สำหรับ ISP ของคุณ toyour การเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
 • เซิร์ฟเวอร์บริการชื่อโดเมน (DNS) ของ ISP ของคุณไม่ใช่ workingcorrectly
 • Hostsfiles ในการ System_drive: \WindowsSystem_drive: \Windows\System32\Drivers และSystem_drive: \Program Files\Network Ice\Black Icedirectories อาจจะเสียหาย หรือเสียหายได้

  หมายเหตุSystem_drive แทนไดรฟ์ที่ Windows ติดตั้ง isa
เพื่อกำหนดสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาที่คุณประสบ ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนต่อไปนี้ ตามลำดับที่ปรากฏในแต่ละครั้ง หลังเสร็จสิ้นขั้นตอน ลองอีกครั้งเพื่อดูว่า สำเร็จลังเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต

ลองเซิร์ฟเวอร์ที่รู้จักกันดี

ถ้าคุณไม่สามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ตเฉพาะ พยายามเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ Microsoft โดยใช้ชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN):
http://www.microsoft.com
FQDN ที่ประกอบขึ้นเป็นชื่อโฮสต์ (ในกรณีนี้ "microsoft") และชื่อโดเมน (".com") หากคุณสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ Microsoft โดยใช้ FQDN ของ การกำหนดค่า TCP/IP ในคอมพิวเตอร์ของคุณถูกต้อง

ถ้าคุณสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ Microsoft แต่คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไซต์ระบุอื่นหลังจากเพจการแม็ปหลาย ไซต์อื่น ๆ อาจไม่สามารถทำได้อย่างถูกต้อง หรืออาจถูกเอาออกชั่วคราวจากอินเทอร์เน็ต กำลังพยายามเชื่อมต่อกับบางเว็บไซต์ที่แตกต่างกัน หากคุณสามารถเชื่อมต่อ ไปยังเว็บไซต์บางอย่าง แต่ไม่ใช่ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ติดต่อ ISP ของคุณถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ

ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ใด ๆ อาจมีปัญหา กับการกำหนดค่าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ หรือการกำหนดค่า TCP/IP สำหรับการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของ ISP ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของคุณไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น Microsoft Internet Explorer) ได้ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ ISP ของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณไม่ได้ถูกกำหนดค่าการเชื่อมต่อผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ (พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์คือ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น "go-between" กำแพงกั้นระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) และอินเทอร์เน็ต พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์คือ คอมโพเนนต์ของไฟร์วอลล์ที่แสดงอยู่บนเครือข่ายเดียวหนึ่งไปยังไซต์ภายนอก)

เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าเหล่านี้ เริ่มโปรแกรม Internet Explorer และคลิกInternet Optionsบนเมนูเครื่องมือ คลิกแท็บการเชื่อมต่อและดูการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับ ISP ของคุณแล้ว

เมื่อต้องการดูว่า เบราว์เซอร์ของคุณโดยใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ คลิกการตั้งค่า LAN

ยืนยันที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ของคุณ

ถ้า ISP ของคุณได้รับจากคุณที่อยู่ IP (ถาวร) คง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า การกำหนดค่า TCP/IP สำหรับการเชื่อมต่อ ISP ของคุณประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เชื่อมต่อกับ ISP ของคุณ
 2. เริ่มการทำงานของพร้อมท์รับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ andthen กด ENTER:
  ipconfig/ทั้ง หมด
  การipconfig/ทั้ง หมดคำสั่งการตั้งค่า WindowsTCP/IP สำหรับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายและการเชื่อมต่อโมเด็มของคุณทั้งหมดแสดงขึ้น Theaddress สำหรับการเชื่อมต่อโมเด็มถูกแสดงเป็น "NDISWANx อะแดปเตอร์" ที่ x เป็นตัวเลข เกตเวย์ Thedefault สำหรับการ NDISWAN x อะแดปเตอร์จะเหมือนกับอยู่ IP นี่คือ โดยการออกแบบ NDISWAN มากกว่าหนึ่งx อะแดปเตอร์อาจแสดงอยู่ NDISWAN ใด ๆx อะแดปเตอร์ที่ไม่อยู่ในขณะนี้ใช้แสดงเลขศูนย์สำหรับการ IPaddress
 3. ถ้าอยู่ IP ที่แสดงสำหรับ upconnection โทรศัพท์ของคุณกับ ISP ของคุณ ไม่ตรงกับอยู่ IP ที่ ISP ของคุณมอบให้คุณ เปลี่ยนอยู่ IP ที่แสดงอยู่เพื่อให้ตรงกับ thatyour อยู่ที่ ISP ให้กับคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกControl Panelและจากนั้น คลิกสองครั้งที่การเชื่อมต่อเครือข่าย
  2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ คลิกคุณสมบัติและจากนั้น คลิกแท็บเครือข่าย
  3. คลิกอะแดปเตอร์ Internet Protocol และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
  4. ถ้าการตั้งค่าไม่ถูกต้อง เปลี่ยนการตั้งค่า TCP/IP ให้ตรงกับการตั้งค่าที่ให้มา โดย ISP ของคุณ คลิกตกลงและจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง

เปิดตัวเลือกการใช้เกตเวย์เริ่มต้นบนเครือข่ายระยะไกล

ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่น โดยใช้อะแดปเตอร์เครือข่าย และ ในเวลาเดียวกัน เชื่อมกับ ISP ของคุณ โดยใช้โมเด็ม กำหนดค่าการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งใด ๆ สายงานการผลิตคุณสามารถควบคุมวิธีการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ ISP ของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในแผงควบคุม คลิกสองครั้งที่การเชื่อมต่อเครือข่าย
 2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ คลิกคุณสมบัติและจากนั้น คลิกแท็บเครือข่าย
 3. อะแดปเตอร์ Internet Protocol คลิก คลิกคุณสมบัติและจากนั้น คลิกขั้นสูง
 4. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้เกตเวย์เริ่มต้นบน remotenetworkและจากนั้น คลิกตกลง
 5. คลิกตกลง

ตรวจสอบการโอนย้าย และรับไฟ

ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่น โดยใช้อะแดปเตอร์เครือข่าย และ ในเวลาเดียวกัน เชื่อมกับ ISP ของคุณ โดยใช้โมเด็ม ความขัดแย้งระหว่างการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายและโมเด็มของคุณสามารถป้องกันไม่ให้โมเด็มของคุณส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีการเวียนส่งแพ็คเก็ต TCP/IP ผ่านโมเด็มกับ ISP ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เชื่อมต่อ และเข้าสู่ระบบ ISP ของคุณ
 2. ใช้คำสั่งpingเพื่อทำให้โมเด็มของคุณเพื่อส่งข้อมูลการทดสอบ ที่พรอมต์ acommand พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER:
  ping ที่อยู่ IP
  ที่ ที่อยู่ IP เป็น IP ที่อยู่ของรู้จักดีเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณไม่ทราบอยู่ IP ของ aserver บนอินเทอร์เน็ต ใช้อยู่ IP สำหรับ ftp.microsoft.com,207.46.133.140
ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ใช้ไฟเพื่อแสดงสถานะของโมเด็ม
 • ถ้าแสงโอนย้าย (Tx) ในการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ระบบเครือข่าย Monitorflashes เมื่อคุณ ping เซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต ข้อมูล TCP/IP เป็น beingrouted ผ่านโมเด็มกับ ISP ของคุณ
 • ถ้าโอนย้าย (Tx) แสงใน Monitordoes การเชื่อมต่อเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ไม่กะพริบเมื่อคุณ ping เซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต แพ็คเก็ตไม่ได้ beingrouted ผ่านโมเด็มของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่อยู่ IP ที่ assignedto ISP ของคุณสำหรับการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของคุณจะแตกต่างจากเสมือนอยู่สำหรับอะแดปเตอร์ yournetwork หรือโปรแกรมควบคุมแบบวนรอบ (ถ้าได้ติดตั้ง) นอกจากนี้ addressof IP ที่อะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณหรือโปรแกรมควบคุมแบบวนรอบต้องไม่บนเครือข่ายเดียวกันกับที่อยู่ IP ที่ ISP ของคุณกำหนดสำหรับการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของคุณ
 • ถ้าแสงรับ (ของ Rx) ใน Monitordoes การเชื่อมต่อเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ไม่กะพริบเมื่อคุณ ping เซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต แพ็คเก็ตไม่ได้ beingreceived จาก ISP ของคุณ ติดต่อ ISP ของคุณถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ
 • ถ้าไม่แสงรับ (ของ Rx) ในการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ระบบเครือข่าย Monitorflashes เมื่อคุณ ping เซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต แต่คุณยังคงสามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ FQDN ของ อาจมีปัญหาการแก้ปัญหาชื่อ

ทดสอบการจำแนกชื่อ

เซิร์ฟเวอร์ DNS ให้การจำแนกชื่อโฮสต์ ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ FQDN ของ อาจมีปัญหา กับการกำหนดค่า DNS ของการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ ISP ของคุณ หรือ กับเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ ISP ของคุณ

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีปัญหากับการกำหนดค่า DNS ของการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ ISP ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ ipconfig/ทั้ง หมดแล้ว กด ENTER เพื่อแสดงอยู่ IP ของ DNSserver ของคุณ ถ้าอยู่ IP สำหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ ISPto ของคุณได้รับอยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณ
 2. เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถสื่อสารกับ DNSserver ของคุณ ping ที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณ การตอบมีลักษณะดังนี้:
    Pinging ###.###.###.### with 32 bytes of data:
  
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=77ms TTL=28
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=80ms TTL=28
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=78ms TTL=28
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=79ms TTL=28 
  ชุดของเครื่องหมายตัวเลข (### ### ### ###) IPaddress ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ใช้แทน
ถ้าคุณไม่สามารถ ping อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อ ISP ของคุณเพื่อตรวจสอบว่า คุณกำลังใช้ IP ที่ถูกต้องที่อยู่และเซิร์ฟเวอร์ DNS ทำงานอย่างถูกต้อง

หากคุณสามารถ ping อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณ แต่คุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ FQDN ของ เซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณอาจไม่สามารถแก้ไขชื่อโฮสต์ไม่ถูกต้อง ถ้ามีมากกว่าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ DNS จะพร้อมใช้งานสำหรับ ISP ของคุณ กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS อื่น ถ้าคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS อื่นแก้ไขปัญหา ติดต่อ ISP ของคุณเพื่อแก้ไขปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ DNS เดิม

ตรวจสอบแฟ้มโฮสต์

เปิด Internet Explorer เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต พิมพ์ www.microsoft.com และอื่น ๆ ที่อยู่ FQDN ในแถบที่อยู่ และจากนั้น คลิกไป ค้นหาด้วย MSN รายงานว่า หน้าไม่พบ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณพิมพ์อยู่ IP หนึ่งเว็บไซต์ เว็บไซต์ปรากฏขึ้น

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหาแฟ้มโฮสต์บนฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องนี้
 2. ถ้าเห็นนามสกุลของชื่อแฟ้ม ค้นหาโฮสต์ใด ๆ นามสกุล.sam, filewithout เปิด ด้วย Notepad เพื่อตรวจสอบว่า ปุ่ม containsreferences ไปยังไซต์ที่ใช้งานไม่
 3. ลบแฟ้มโฮสต์ทั้งหมดที่ไม่มีการ.samextension

เมื่อคุณตรวจสอบอยู่ IP ที่ถูกต้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณ ปรับปรุงการตั้งค่า TCP/IP สำหรับการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของคุณกับ ISP ของคุณ ในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มที่อยู่ IP ถูกต้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณสำหรับรายการสมุดโทรศัพท์ในระบบเครือข่ายสายโทรศัพท์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในแผงควบคุม คลิกสองครั้งที่การเชื่อมต่อเครือข่าย
 2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ คลิกคุณสมบัติและจากนั้น คลิกแท็บเครือข่าย
 3. คลิกอะแดปเตอร์ Internet Protocol และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 4. คลิกserveraddresses DNS ต่อไปนี้ใช้และจากนั้น ให้พิมพ์อยู่ IP ที่ถูกต้องในกล่องเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้องการ
 5. คลิก ตกลง และจากนั้น คลิก ตกลงอีกครั้ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314095 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbdialup kbinfo kbnetwork kbmt KB314095 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314095

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com