Windows XP:n Internet-yhteysongelmien mahdollisten syiden vianmääritys

Artikkeleiden käännökset Artikkeleiden käännökset
Artikkelin tunnus: 314095 - Näytä tuotteet, joita tämä artikkeli koskee.
Tämän artikkelin Microsoft Windows 2000- ja Microsoft Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmiä käsittelevä versio on 163391 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).
Laajenna kaikki | Kutista kaikki

Tällä sivulla

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan tapoja tehdä vianmääritys ja korjata ongelmat, jotka ilmenevät yrittäessäsi muodostaa yhteyden Internet-palvelimiin jollakin seuraavista:
 • Internet-selain
 • FTP (File Transfer Protocol)
 • Telnet.
Tämän artikkelin ohjeissa oletetaan, että pystyt muodostamaan yhteyden Internet-palveluntarjoajaasi ja kirjautumaan tämän palveluun.

Enemmän tietoa

Mikä tahansa seuraavista voi aiheuttaa ongelmia yrittäessäsi vaihtaa tietoja Internet-palvelimen kanssa:
 • Palvelin ei toimi oikein, tai sen yhteys Internetiin on katkaistu tilapäisesti.
 • Internet-selaimesi asetuksia ei ole määritetty oikein.
 • Puhelinverkkoyhteytesi Internet-palveluntarjoajaan käyttää virheellisiä TCP/IP-määrityksiä.
 • Internet-palveluntarjoajasi DNS (Domain Name Service) -palvelin ei toimi oikein.
 • Hosts-tiedostot kansioissa Järjestelmäasema:\Windows, Järjestelmäasema:\Windows\System32\Drivers ja Järjestelmäasema:\Program Files\Network Ice\Black Ice saattavat olla vioittuneita.

  Huomautus Järjestelmäasema on sen aseman paikkamerkki, johon Windows on asennettuna.
Voit selvittää kohtaamasi ongelman syyn ja ratkaisutavat noudattamalla seuraavien osien ohjeita niiden esittämisjärjestyksessä. Kun olet tehnyt jonkin osan toimet, kokeile, pystytkö vaihtamaan tietoja Internet-palvelinten kanssa onnistuneesti.

Kokeile toimivaksi tietämäsi palvelimen käyttämistä

Jos et pysty vaihtamaan tietoja jonkin tietyn Internet-palvelimen kanssa, yritä muodostaa yhteys Microsoftin Web-sivustoon sen täydellisen toimialuenimen (FQDN) avulla:
http://www.microsoft.com/finland/default.mspx
Täydellinen toimialuenimi muodostuu isännän nimestä (tässä tapauksessa "microsoft") ja toimialueen nimestä (".com"). Jos pystyt muodostamaan yhteyden Microsoftin Web-sivustoon sen täydellisen toimialuenimen avulla, tietokoneen TCP/IP-asetukset ovat oikeat.

Jos pystyt muodostamaan yhteyden Microsoftin Web-sivustoon mutta et johonkin toiseen tiettyyn Internet-sivustoon useiden yritysten jälkeen, toinen sivusto ei välttämättä toimi oikein tai sen yhteys Internetiin saattaa olla tilapäisesti katkaistu. Yritä muodostaa yhteys eri Web-sivustoihin. Jos pystyt muodostamaan yhteyden vain joihinkin Web-sivustoihin, kysy toimintaohjeita Internet-palveluntarjoajaltasi.

Jos et pysty muodostamaan yhteyttä mihinkään Web-sivustoihin, Internet-selaimesi asetukset tai Internet-palveluntarjoajaasi muodostettavan puhelinverkkoyhteyden TCP/IP-asetukset saattavat olla virheelliset.

Varmista, että selaimen asetukset ovat oikeat

Varmista, että Internet-selaimesi (esimerkiksi Microsoft Internet Explorer) on määritetty muodostamaan puhelinverkkoyhteys Internet-palveluntarjoajaan oikein ja että selainta ei ole määritetty muodostamaan yhteyttä välityspalvelimen kautta. (Välityspalvelin on tietokone tai ohjelma, joka sijaitsee lähiverkon ja Internetin välissä. Se on palomuuriosa, jonka kautta muodostettavissa yhteyksissä ulkoiset sivustot näkevät vain yhden verkko-osoitteen.)

Voit tarkistaa nämä asetukset käynnistämällä Internet Explorerin ja valitsemalla Työkalut-valikosta Internet-asetukset. Valitse Yhteydet-välilehti ja tarkastele sitten Internet-palveluntarjoajaasi liittyviä asetuksia.

Voit tarkistaa, käyttääkö selaimesi välityspalvelinta, valitsemalla Lähiverkon asetukset.

Tarkista IP (Internet Protocol) -osoitteesi

Jos Internet-palveluntarjoajasi on antanut sinulle staattisen (pysyvän) IP-osoitteen, varmista, että Internet-palveluntarjoajasi yhteyden TCP/IP-asetukset sisältävät oikeat tiedot. Toimi seuraavasti:
 1. Muodosta yhteys Internet-palveluntarjoajaasi.
 2. Käynnistä komentokehote, kirjoita siihen seuraava komento ja paina sitten ENTER-näppäintä:
  ipconfig /all
  Komento ipconfig /all tuo näyttöön Windowsin kaikkien verkkokorttien ja modeemiyhteyksien TCP/IP-asetukset. Modeemiyhteyden osoite näkyy muodossa "NDISWANx-sovitin", jossa x on numero. NDISWANx-sovittimen oletusyhdyskäytävä on sama kuin IP-osoite. Tämä ei ole virhe. Näkyvissä voi olla useita NDISWANx-sovittimia. NDISWANx-sovitinten, jotka eivät parhaillaan ole käytössä, IP-osoitteessa näkyy pelkkiä nollia.
 3. Jos Internet-palveluntarjoajasi puhelinverkkoyhteydelle näkyvä IP-osoite ei vastaa Internet-palveluntarjoajasi sinulle antamaa IP-osoitetta, muuta näkyvää IP-osoitetta niin, että se vastaa saamaasi IP-osoitetta. Toimi seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset, valitse Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten Verkkoyhteydet-kuvaketta.
  2. Napsauta Internet-yhteyttäsi hiiren kakkospainikkeella, valitse Asetukset ja valitse sitten Verkko-välilehti.
  3. Valitse IP-sovitin ja valitse sitten Ominaisuudet.
  4. Jos asetukset eivät ole oikeat, muuta TCP/IP-asetukset vastaamaan Internet-palveluntarjoajasi antamia asetuksia, valitse OK ja valitse sitten OK uudelleen.

Ota käyttöön etäverkon oletusyhdyskäytävän käyttäminen

Jos muodostat yhteyden paikalliseen verkkoon verkkokortin avulla ja muodostat samaan aikaan yhteyden Internet-palveluntarjoajaan modeemin avulla, määritä puhelinverkkoyhteys niin, että reititysongelmat ratkaistaan Internet-palveluntarjoajan puhelinverkkoyhteyden hyväksi. Toimi seuraavasti:
 1. Kaksoisnapsauta Ohjauspaneelin Verkkoyhteydet-kuvaketta.
 2. Napsauta Internet-yhteyttäsi hiiren kakkospainikkeella, valitse Asetukset ja valitse sitten Verkko-välilehti.
 3. Valitse IP-sovitin, valitse Ominaisuudet ja valitse sitten Lisäasetukset.
 4. Valitse Käytä etäverkon oletusyhdyskäytävää -valintaruutu ja valitse sitten OK.
 5. Valitse OK.

Tarkista tiedonsiirron ja vastaanoton merkkivalot

Jos muodostat yhteyden paikalliseen verkkoon verkkokortin avulla ja muodostat samaan aikaan yhteyden Internet-palveluntarjoajaan modeemin avulla, ristiriita verkkokortin ja modeemin avulla saattaa estää modeemia lähettämästä tietoja Internet-palvelimiin. Voit tarkistaa, että TCP/IP-paketit reititetään modeemin kautta Internet-palveluntarjoajalle, toimimalla seuraavasti:
 1. Muodosta yhteys Internet-palveluntarjoajaan ja kirjaudu sisään tämän palveluun.
 2. Suorittamalla ping-komennon saat modeemin lähettämään testitiedot. Kirjoita komentokehotteeseen seuraava komento ja paina sitten ENTER-näppäintä:
  ping IP-osoite
  Tässä IP-osoite on toimivaksi tietämäsi Internet-palvelimen IP-osoite. Jos et tiedä minkään Internet-palvelimen IP-osoitetta, käytä ftp.microsoft.com-palvelimen IP-osoitetta: 207.46.133.140.
Puhelinverkkoyhteyden valvonta näyttää modeemin tilan merkkivalojen avulla.
 • Jos puhelinverkkoyhteyden tiedonsiirtomerkkivalo (Tx) vilkkuu suorittaessasi ping-komentoa Internet-palvelimelle, TCP/IP-tiedot reititetään modeemin kautta Internet-palveluntarjoajalle.
 • Jos puhelinverkkoyhteyden tiedonsiirtomerkkivalo (Tx) ei vilku suorittaessasi ping-komentoa Internet-palvelimelle, paketteja ei reititetä modeemin kautta. Varmista, että Internet-palveluntarjoajan puhelinverkkoyhteydellesi määrittämä IP-osoite ei ole sama kuin verkkokortin tai silmukkaohjaimen (jos sellainen on asennettuna) IP-osoite. Verkkokortin tai silmukkaohjaimen IP-osoite ei saa myöskään sijaita samassa verkossa kuin se IP-osoite, jonka Internet-palveluntarjoajasi määritti puhelinverkkoyhteydellesi.
 • Jos puhelinverkkoyhteyden vastaanottomerkkivalo (Rx) ei vilku suorittaessasi ping-komentoa Internet-palvelimelle, paketteja ei vastaanoteta Internet-palveluntarjoajaltasi. Ota yhteys Internet-palveluntarjoajaasi, jos tarvitset apua.
 • Jos puhelinverkkoyhteyden vastaanottomerkkivalo (Rx) vilkkuu suorittaessasi ping-komentoa Internet-palvelimelle mutta et silti pysty muodostamaan yhteyttä palvelimeen sen täydellisen toimialuenimen avulla, ongelma saattaa liittyä nimenselvitykseen.

Testaa nimenselvitystä

DNS-palvelin tarjoaa isännän nimenselvityksen. Jos et pysty muodostamaan yhteyttä Internet-palvelimeen sen täydellisen toimialuenimen avulla, ongelma saattaa liittyä Internet-palveluntarjoajan puhelinverkkoyhteyden DNS-asetuksiin tai Internet-palveluntarjoajan DNS-palvelimeen.

Voit selvittää, onko Internet-palveluntarjoajan puhelinverkkoyhteyden DNS-asetuksissa ongelma, toimimalla seuraavasti:
 1. Tuo DNS-palvelimesi IP-osoite näyttöön kirjoittamalla komentokehotteeseen ipconfig /all ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Jos DNS-palvelimesi IP-osoite ei tule näyttöön, hanki DNS-palvelimesi IP-osoite ottamalla yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi.
 2. Tarkista, pystyykö tietokone vaihtamaan tietoja DNS-palvelimesi kanssa, suorittamalla ping-komento DNS-palvelimesi IP-osoitteeseen. Näyttöön tuleva vastaus muistuttaa seuraavaa:
    Ping-isäntä ###.###.###.###, 32 tavun paketti:
  
    Vastaus isännältä ###.###.###.###: tavuja=32 aika=77 ms TTL=28
    Vastaus isännältä ###.###.###.###: tavuja=32 aika=80 ms TTL=28
    Vastaus isännältä ###.###.###.###: tavuja=32 aika=78 ms TTL=28
    Vastaus isännältä ###.###.###.###: tavuja=32 aika=79 ms TTL=28
  #-merkkien sarja (###.###.###.###) edustaa DNS-palvelimesi IP-osoitetta.
Jos et pysty suorittamaan ping-komentoa DNS-palvelimen IP-osoitteelle onnistuneesti, tarkista Internet-palveluntarjoajaltasi, että käytät oikeaa IP-osoitetta ja että DNS-palvelin toimii oikein.

Jos pystyt suorittamaan ping-komennon DNS-palvelimesi IP-osoitteelle mutta et pysty muodostamaan yhteyttä Internet-palvelimeen sen täydellisen toimialuenimen avulla, DNS-palvelimesi ei välttämättä selvitä isäntänimiä oikein. Jos Internet-palveluntarjoajallasi on useita DNS-palvelimia, määritä tietokone käyttämään jotakin toista DNS-palvelinta. Jos toisen DNS-palvelimen käyttäminen korjaa ongelman, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi alkuperäisen DNS-palvelimen ongelman korjaamiseksi.

Tarkastele Hosts-tiedostoja

Avaa Internet Explorer. Muodosta yhteys Internetiin. Kirjoita www.microsoft.com ja muut täydelliset toimialuenimiosoitteet osoiteriville ja napsauta sitten Siirry. MSN Search ilmoittaa, ettei sivua löydy. Jos kuitenkin kirjoitat jonkin Web-sivuston IP-osoitteen, Web-sivusto avautuu.

Voit korjata tämän ongelman seuraavasti:
 1. Etsi paikallisista kiintolevyistä Hosts-tiedostoja.
 2. Jos tiedostotunnisteet ovat näkyvissä, etsi Hosts-tiedosto, jonka tunniste ei ole .sam. Avaa se sitten Muistiossa ja tarkista, sisältääkö se viittauksia sivustoihin, jotka eivät ole käytettävissä.
 3. Poista kaikki Hosts-tiedostot, joiden tunniste ei ole .sam.

Kun olet varmistanut käyttäväsi oikeaa DNS-palvelimen IP-osoitetta, päivitä Internet-palveluntarjoajasi puhelinverkkoyhteyden TCP/IP-asetukset. Jos haluat muuttaa puhvelinverkkoyhteyden puhelinluettelomerkinnän DNS-palvelimen oikean IP-osoitteen tai lisätä sen, toimi seuraavasti:
 1. Kaksoisnapsauta Ohjauspaneelin Verkkoyhteydet-kuvaketta.
 2. Napsauta Internet-yhteyttäsi hiiren kakkospainikkeella, valitse Asetukset ja valitse sitten Verkko-välilehti.
 3. Valitse IP-sovitin ja valitse sitten Ominaisuudet.
 4. Valitse Käytä seuraavia DNS-palvelinosoitteita ja kirjoita sitten oikea IP-osoite Ensisijainen DNS-palvelin -ruutuun.
 5. Valitse OK ja valitse sitten OK uudelleen.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 314095 - Viimeisin tarkistus: 7. kesäkuuta 2013 - Versio: 4.3
Artikkelin tiedot koskevat seuraavia tuotteita:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Hakusanat: 
kbhowto kbdialup kbinfo kbnetwork KB314095

Anna palautetta

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com