คุณได้รับข้อผิดพลาด Stop 0x0000007B ทางหลังจากที่คุณย้ายดิสก์ระบบของ Windows XP ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314082 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีคุณอาจได้รับแจ้งความผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเริ่มระบบคอมพิวเตอร์สำรองที่ใช้ Microsoft Windows XP หลังจากที่คุณย้ายดิสก์ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ที่มีการสำรองข้อมูล ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อรายการรีจิสทรีและโปรแกรมควบคุมสำหรับตัวควบคุมพื้นที่เก็บขนาดใหญ่ไม่ได้ติดตั้งใน Windows XP เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ฮาร์ดแวร์เดียวกันในคอมพิวเตอร์ที่มีการสำรองข้อมูล

อาการ

หลังจากที่คุณย้ายดิสก์ระบบ (เริ่มต้นระบบ) ของ Microsoft Windows XP การสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด Stop ต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามที่จะ เริ่มระบบคอมพิวเตอร์สำรองที่ใช้ Windows XP:
หยุด: 0x0000007B (0xF741B84C, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

สาเหตุ

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นถ้ารายการรีจิสทรี และการ ไม่มีโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ตัวควบคุมพื้นที่เก็บขนาดใหญ่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการสำรองข้อมูล ติดตั้งใน Windows XP

สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์แบบรวม (IDE) ตัวควบคุม มีพร้อมใช้งาน เช่น Intel ตั้งชิแตกต่างกันหลายค่า ผ่าน และสัญญา ชิปเซ็ตแต่ละมีตัวระบุ Plug n Play ที่แตกต่างกัน (PnP-ID)

ข้อมูลรหัส PnP ของตัวควบคุมพื้นที่เก็บขนาดใหญ่สำหรับการ สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ต้องอยู่ในรีจิสทรีก่อนที่จะเริ่มต้นระบบเพื่อให้ Windows XP สามารถ เตรียมใช้งานโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้อง

การแก้ไข


เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ใช้ฮาร์ดแวร์เดียวกันสำหรับการ สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์:
 • แทนส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ปัญหาในการสำรองข้อมูล คอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบเดียวกันผู้ผลิต สร้าง และรูปแบบเป็นแบบ แผงวงจรหลักในคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังทำสำรอง
 • ถ้าระบบดิสก์เป็นดิสก์แบบ SCSI ใช้ยี่ห้อเดียวกัน และ รูปแบบของตัวควบคุม SCSI ในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่
 • ถ้าระบบดิสก์ เป็นดิสก์ IDE เหมือนกันใช้ชนิดของ แผงวงจรหลักในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ แผงวงจรหลักที่มี IDE ชนิดเดียวกัน ชิปเซ็ตและ PnP-รหัสเดียวกันเป็นแผงวงจรหลักในคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลัง ทำสำรอง
สำหรับระบบที่ใช้ SCSI ดิสก์ คุณสามารถไพรม์รีจิสทรี และ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมควบคุมที่คุณต้องอยู่ในสถานที่ ด้วยการติดตั้งแบบ SCSI ตัวควบคุมที่ถูกใช้ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการสำรองข้อมูลก่อนที่คุณโอนย้ายระบบ เนื้อหาของดิสก์ ตรวจพบตัวควบคุมของ Windows XP PnP ตั้งค่ารีจิสทรีที่สำคัญ รายการ และคัดลอกไดรเวอร์ที่เหมาะสม

หลังจากที่คุณดูแบบ SCSI ตัวควบคุมในตัวจัดการอุปกรณ์ คุณสามารถเอาตัวควบคุมอื่น ถ้าคุณ จำเป็นต้องย้ายดิสก์ระบบไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มียี่ห้อเดียวกัน และ รูปแบบของตัวควบคุม SCSI ในอนาคต Windows XP จะเริ่มทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก Windows XP ได้ใช้ตัวควบคุมนั้นหนึ่งครั้ง และมีการเก็บรักษาไว้ ข้อมูลการกำหนดค่าที่ถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถึงแม้ว่า Microsoft ไม่สนับสนุนวิธีการนี้ คุณสามารถ นำเข้า หรือผสานรายการรีจิสทรีที่จำเป็น และคัดลอกไดรเวอร์ไว้ล่วงหน้า การสนับสนุนตัวควบคุม IDE ทั้งหมดที่มีวิธีสนับสนุน โดย Windows XP หมายเหตุ ที่แม้ว่าวิธีนี้อาจเปิดใช้งานดิสก์ระบบ relocated เพื่อเริ่มการทำงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ความแตกต่างของฮาร์ดแวร์อื่น ๆ อาจทำให้ปัญหาอื่น ๆ

แก้ไขปัญหานี้ให้การสนับสนุนสำหรับตัวควบคุม IDE PnP ID ตรงกับอย่างใดอย่างหนึ่ง PnP-รหัสในรายการต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการกำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวควบคุม IDE ที่ใช้ในปัจจุบัน และสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถ ค้นหาแฟ้ม %SystemRoot%\Setupapi.log สำหรับ PnP-ID ที่ตรวจพบในขณะที่ โปรแกรมติดตั้งกำลังทำงานอยู่

หลังจากที่คุณกำหนด PnP-รหัสที่ ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกเมื่อต้อง การผสาน หรือ การเติมข้อมูลรีจิสทรี มีเฉพาะ PnP-รหัสที่คุณต้องการ

ต่อไปนี้แสดงรายการแสดง PnP-Id ของตัวควบคุม IDE วิธีได้รับการสนับสนุนใน Windows XP:

  ;*********** Standard IDE ATA/ATAPI Controllers *********
  Secondary_IDE_Channel=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*********** Generic ESDI Hard Disk_Controller **********
  *PNP0600=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*********** Aztech IDE Controller **********************
  *AZT0502=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*********** Device ID for Generic Dual PCI IDE *********
  PCI\CC_0101=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************ALI IDE Controller ******************************
  PCI\VEN_10B9&DEV_5215=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_10B9&DEV_5219=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_10B9&DEV_5229=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************Appian Technology **************************
  PCI\VEN_1097&DEV_0038=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************CMD Technology *****************************
  PCI\VEN_1095&DEV_0640=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0646=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0646&REV_05=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0646&REV_07=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0648=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0649=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************Compaq ************************************* 
  PCI\VEN_0E11&DEV_AE33=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Intel *************************************
  PCI\VEN_8086&DEV_1222=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_1230=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7010=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7111=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_2411=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_2421=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7199=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_244A=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_244B=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_248A=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7199=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7601=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************PC Technology *****************************
  PCI\VEN_1042&DEV_1000=%systemroot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Silicon Integrated System *****************
  PCI\VEN_1039&DEV_0601=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1039&DEV_5513=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Symphony Labs *****************************
  PCI\VEN_10AD&DEV_0001=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_10AD&DEV_0150=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Promise Technology ************************
  PCI\VEN_105A&DEV_4D33=%SystemRoot%\inf\mshdc.inf

  ;*************VIA Technologies, Inc. ********************
  PCI\VEN_1106&DEV_0571=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Standard Microsystems Corp. ***************
  PCI\VEN_1055&DEV_9130=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Toshiba ***********************************
  PCI\VEN_1179&DEV_0105=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

				
การนำเข้าข้อมูลนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ที่ระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องต่างกันทดสอบที่มีข้อผิดพลาด Stop 0x0000007B หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลง ดิสก์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนนี้บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องทดสอบ คุณอาจจะสามารถย้ายฮาร์ดิสก์ และเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่อง โดยไม่มีการรับสินค้า ข้อผิดพลาด Stop 0x0000007B อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของฮาร์ดแวร์อื่น ๆ อาจทำให้เกิดอีก ปัญหา
 1. การคัดลอกข้อมูลต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึก และจากนั้น บันทึก แฟ้มบนดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว ตั้งชื่อแฟ้ม Mergeide.reg, โดยไม่มีส่วนขยายชื่อแฟ้ม.txt

  *** คัดลอกเริ่มต้นที่นี่ **********
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*pnp0600]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*azt0502]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\gendisk]
  "ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="disk"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_5513]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_05]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_07]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0648]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0649]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571]
  "Service"="pciide"
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  ;Add driver for Atapi (requires Atapi.sys in Drivers directory)
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="SCSI miniport"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000019
  "Type"=dword:00000001
  "DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller"
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 
   52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\ 
   00,73,00,79,00,73,00,00,00
  
  ;Add driver for intelide (requires intelide.sys in drivers directory)
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IntelIde]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="System Bus Extender"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000004
  "Type"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 
   52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,\ 
   00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
  
  
  ;Add driver for Pciide (requires Pciide.sys and Pciidex.sys in Drivers directory)
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCIIde]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="System Bus Extender"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000003
  "Type"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 
   52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,\ 
   00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
  					
  *** สิ้นสุดการคัดลอกที่นี่ ***

 2. แยก Atapi.sys, Intelide.sys, Pciide.sys และ Pciidex.sys แฟ้มจากแฟ้ม Cache\I386\Driver.cab %SystemRoot%\Driver หรือ คัดลอกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Drivers
 3. ใน Microsoft Windows Explorer ให้คลิกขวาMergeide.reg แฟ้มในไดรฟ์ฟล็อปปี้ และจากนั้น คลิกผสาน.

  Windows XP แสดงข้อความต่อไปนี้:
  คุณแน่ใจว่า คุณต้องการเพิ่มข้อมูลที่อยู่ในใจหรือไม่ A:\Mergeide.reg รีจิสทรีหรือไม่
  คลิกใช่.

  หลังจากกระบวนการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ Windows XP แสดงข้อความอื่น:
  ข้อมูลจาก A:\Mergeide.reg มีป้อนลงในรีจิสทรีเรียบร้อยแล้ว
 4. ปิดการใช้งาน Windows XP ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้น ย้าย ระบบดิสก์กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทดสอบ ที่เคย ผลิตทำให้หยุดชะงัก ข้อผิดพลาด 0x0000007B และทดสอบแล้วเมื่อต้องการดูถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเริ่มต้นที่สอง คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314082 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbregistry kberrmsg kb3rdparty kbenv kbprb kbmt KB314082 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314082

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com