Εμφανίζεται ένα σφάλμα διακοπής (Stop 0x0000007B) μετά τη μετακίνηση του δίσκου συστήματος των Windows XP σε άλλον υπολογιστή

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 314082 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους "Διακοπή" (Stop) κατά την προσπάθειά σας να κάνετε εκκίνηση ενός υπολογιστή αντιγράφων ασφαλείας που βασίζεται σε Microsoft Windows XP μετά την μετακίνηση του δίσκου συστήματος στον υπολογιστή αντιγράφων ασφαλείας. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν οι καταχωρήσεις μητρώου και τα προγράμματα οδήγησης για τον ελεγκτή μαζικής αποθήκευσης δεν είναι εγκατεστημένα στα Windows XP. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε το ίδιο υλικό στον υπολογιστή αντιγράφων ασφαλείας.

Συμπτώματα

Αφού μετακινήστε το δίσκο συστήματος (εκκίνησης) των Microsoft Windows XP σε υπολογιστή αντιγράφων ασφαλείας, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους διακοπής (Stop) όταν προσπαθήσετε να εκκινήσετε τον υπολογιστή αντιγράφων ασφαλείας με Windows XP:
ΔΙΑΚΟΠΗ: 0x0000007B (0xF741B84C,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

(STOP: 0x0000007B (0xF741B84C,0xC0000034,0x00000000,0x00000000) INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)

Αιτία

Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκύψει εάν οι καταχωρήσεις και τα προγράμματα οδήγησης μητρώου για το υλικό ελεγκτή μαζικής αποθήκευσης στον υπολογιστή αντιγράφων ασφαλείας δεν είναι εγκατεστημένα στα Windows XP.

Για ελεγκτές IDE (integrated device electronics) είναι διαθέσιμα διαφορετικά chipset, όπως Intel, VIA και Promise. Κάθε chipset έχει διαφορετικό αναγνωριστικό Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (PnP-ID).

Οι πληροφορίες PnP-ID για ελεγκτές μαζικής αποθήκευσης στον υπολογιστή αντιγράφων ασφαλείας πρέπει να βρίσκονται στο μητρώο πριν από την εκκίνηση, έτσι ώστε τα Windows XP να μπορούν να εκκινήσουν τα σωστά προγράμματα οδήγησης.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Για να επιλύσετε αυτό το σφάλμα, χρησιμοποιήστε το ίδιο υλικό στον υπολογιστή αντιγράφων ασφαλείας.
 • Αντικαταστήστε τα στοιχεία του υλικού με δυσκολίες στον υπολογιστή αντιγράφων ασφαλείας με στοιχεία του ίδιου κατασκευαστή, της ίδιας μάρκας και του ίδιου μοντέλου όπως της μητρικής πλακέτας του υπολογιστή για τον οποίο δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας.
 • Εάν ο δίσκος συστήματος είναι δίσκος SCSI, χρησιμοποιήστε την ίδια μάρκα και μοντέλο ελεγκτή SCSI στον νέο υπολογιστή.
 • Εάν ο δίσκος συστήματος είναι δίσκος IDE, χρησιμοποιήστε τον ίδιο τύπο μητρικής πλακέτας στον νέο υπολογιστή, μιας μητρικής πλακέτας που έχει τον ίδιο τύπο chipset IDE και το ίδιο αναγνωριστικό PnP-ID με τη μητρική πλακέτα στον υπολογιστή, για τον οποίο δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας.
Για δίσκους συστήματος με SCSI, μπορείτε να προετοιμάσετε το μητρώο και να βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα οδήγησης που θέλετε βρίσκονται στη θέση τους, εγκαθιστώντας τον ελεγκτή SCSI που χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή αντιγράφων ασφαλείας πριν να μεταφέρετε το περιεχόμενο του δίσκου συστήματος. Το PnP των Windows XP ανιχνεύει τον ελεγκτή, ορίζει κρίσιμες καταχωρήσεις μητρώου και αντιγράφει το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης.

Αφού δείτε τον ελεγκτή SCSI στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), μπορείτε να καταργήσετε τον εναλλακτικό ελεγκτή. Εάν στο μέλλον χρειαστεί να μετακινήσετε το δίσκο συστήματος σε άλλον υπολογιστή που έχει την ίδια μάρκα και το ίδιο μοντέλο ελεγκτή SCSI, τα Windows XP θα ξεκινήσουν κανονικά, επειδή έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο ελεγκτή μία φορά και έχουν συγκρατήσει τις σωστές πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων.

Περισσότερες πληροφορίες

Παρόλο που η Microsoft δεν υποστηρίζει αυτήν τη μέθοδο, είναι δυνατό να γίνει εισαγωγή ή συγχώνευση των απαιτούμενων καταχωρήσεων μητρώου και να αντιγραφούν από πριν τα προγράμματα οδήγησης, ώστε να υποστηρίζουν όλους τους ελεγκτές IDE που υποστηρίζονται εγγενώς από τα Windows XP. Σημειώστε ότι παρόλο που αυτή η μέθοδος μπορεί να επιτρέψει να γίνει επιτυχής εκκίνηση του δίσκου συστήματος που έχει αλλάξει θέση, άλλες διαφορές υλικού ενδεχομένως να οδηγήσουν σε άλλα ζητήματα.

Αυτή η λύση παρέχει υποστήριξη για ελεγκτές IDE, των οποίων το αναγνωριστικό PnP-ID ταιριάζει με ένα από τα αναγνωριστικά PnP-ID στην ακόλουθη λίστα. Ωστόσο, εάν θέλετε να εξακριβώσετε εκ των προτέρων τους ελεγκτές IDE που χρησιμοποιούνται στον τρέχοντα υπολογιστή και στον υπολογιστή αντιγράφων ασφαλείας, μπορείτε να αναζητήσετε στο αρχείο %SystemRoot%\Setupapi.log το αναγνωριστικό PnP που ανιχνεύεται κατά την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης (Setup).

Αφού προσδιορίσετε τα αναγνωριστικά PnP που χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές σας, μπορείτε να επιλέξετε τη συγχώνευση ή τη συμπλήρωση του μητρώου μόνο με τα αναγνωριστικά PnP που χρειάζεστε.

Η παρακάτω λίστα εμφανίζει τα αναγνωριστικά PnP-ID εγγενών υποστηριζόμενων ελεγκτών IDE στα Windows XP.

  ;*********** Standard IDE ATA/ATAPI Controllers *********
  Secondary_IDE_Channel=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*********** Generic ESDI Hard Disk_Controller **********
  *PNP0600=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*********** Aztech IDE Controller **********************
  *AZT0502=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*********** Device ID for Generic Dual PCI IDE *********
  PCI\CC_0101=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************ALI IDE Controller ******************************
  PCI\VEN_10B9&DEV_5215=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_10B9&DEV_5219=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_10B9&DEV_5229=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************Appian Technology **************************
  PCI\VEN_1097&DEV_0038=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************CMD Technology *****************************
  PCI\VEN_1095&DEV_0640=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0646=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0646&REV_05=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0646&REV_07=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0648=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0649=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************Compaq *************************************
  PCI\VEN_0E11&DEV_AE33=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Intel *************************************
  PCI\VEN_8086&DEV_1222=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_1230=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7010=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7111=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_2411=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_2421=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7199=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_244A=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_244B=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_248A=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7199=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7601=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************PC Technology *****************************
  PCI\VEN_1042&DEV_1000=%systemroot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Silicon Integrated System *****************
  PCI\VEN_1039&DEV_0601=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1039&DEV_5513=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Symphony Labs *****************************
  PCI\VEN_10AD&DEV_0001=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_10AD&DEV_0150=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Promise Technology ************************
  PCI\VEN_105A&DEV_4D33=%SystemRoot%\inf\mshdc.inf

  ;*************VIA Technologies, Inc. ********************
  PCI\VEN_1106&DEV_0571=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Standard Microsystems Corp. ***************
  PCI\VEN_1055&DEV_9130=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Toshiba ***********************************
  PCI\VEN_1179&DEV_0105=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

				
Για να εισαγάγετε αυτές τις πληροφορίες, ακολουθήστε τα εξής βήματα σε δύο διαφορετικούς υπολογιστές ελέγχου, που παρουσιάζουν το σφάλμα Stop 0x0000007B μετά την αλλαγή δίσκων μεταξύ υπολογιστών. Αφού πραγματοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία σε κάθε υπολογιστή ελέγχου, μπορείτε ενδεχομένως να μετακινήσετε τους σκληρούς δίσκους και να κάνετε εκκίνηση των δύο υπολογιστών χωρίς να λάβετε το σφάλμα διακοπής (Stop 0x0000007B). Ωστόσο, άλλες διαφορές υλικού είναι πιθανόν να προκαλέσουν άλλα ζητήματα.
 1. Αντίγραψε τις παρακάτω πληροφορίες στο Notepad και κατόπιν αποθήκευσε το αρχείο σε ένα δίσκο 3,5 ιντσών. Ονομάστε το αρχείο Mergeide.reg, χωρίς την επέκταση ονόματος αρχείου .txt.

  ********** Αρχίστε εδώ την αντιγραφή **********
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*pnp0600]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*azt0502]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\gendisk]
  "ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="disk"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_5513]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_05]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_07]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0648]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0649]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571]
  "Service"="pciide"
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  ;Add driver for Atapi (requires Atapi.sys in Drivers directory)
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="SCSI miniport"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000019
  "Type"=dword:00000001
  "DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller"
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
   52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\ 
   00,73,00,79,00,73,00,00,00
  
  ;Add driver for intelide (requires intelide.sys in drivers directory)
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IntelIde]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="System Bus Extender"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000004
  "Type"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
   52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,\ 
   00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
  
  
  ;Add driver for Pciide (requires Pciide.sys and Pciidex.sys in Drivers directory)
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCIIde]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="System Bus Extender"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000003
  "Type"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
   52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,\ 
   00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
  					
  ********** Τελειώστε εδώ την αντιγραφή **********

 2. Κάντε εξαγωγή των αρχείων Atapi.sys, Intelide.sys, Pciide.sys και Pciidex.sys από το αρχείο %SystemRoot%\Driver Cache\I386\Driver.cab ή κάντε αντιγραφή των αρχείων στο φάκελο %SystemRoot%\System32\Drivers.
 3. Στον Microsoft Windows Explorer, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Mergeide.reg στη μονάδα δισκέτας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Συγχώνευση (Merge).

  Τα Windows XP εμφανίζουν το ακόλουθο μήνυμα:
  Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να προσθέσετε τις πληροφορίες του A:\Mergeide.reg στο μητρώο;

  (Are you sure you want to add the information in A:\Mergeide.reg to the registry?)
  Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής, τα Windows XP εμφανίζουν ένα άλλο μήνυμα:
  Οι πληροφορίες από το A:\Mergeide.reg καταχωρήθηκαν με επιτυχία στο μητρώο.

  (Information from A:\Mergeide.reg was successfully entered into the registry.)
 4. Τερματίστε τα Windows XP, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και κατόπιν μετακινήστε το δίσκο συστήματος στον άλλο υπολογιστή ελέγχου, στον υπολογιστή δηλαδή που προηγουμένως εμφάνισε σφάλμα Stop 0x0000007B και, στη συνέχεια, κάντε δοκιμή για να διαπιστώσετε εάν μπορείτε να κάνετε επιτυχή εκκίνηση του δεύτερου υπολογιστή.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 314082 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2005 - Αναθεώρηση: 3.3
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbregistry kberrmsg kb3rdparty kbenv kbprb KB314082

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com