Zobrazení chyby Stop 0x0000007B po přesunutí systémového disku systému Windows XP do jiného počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 314082 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Tento článek popisuje, jak může dojít k chybě STOP při pokusu o spuštění záložního počítače se systémem Microsoft Windows XP, když do záložního počítače přesunete systémový disk. K tomuto problému dojde, pokud v systému Windows XP nejsou nainstalovány položky registru a ovladače pro řadič velkokapacitního paměťového zařízení. Chcete-li problém odstranit, použijte v záložním počítači stejný hardware.

Příznaky

Po přesunutí systémového (spouštěcího) disku systému Microsoft Windows XP do záložního počítače může dojít k následující chybě STOP, když se pokusíte spustit tento záložní počítač se systémem Windows XP:
STOP: 0x0000007B (0xF741B84C,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Příčina

K této chybě může dojít, pokud v systému Windows XP nejsou nainstalovány položky registru a ovladače hardwaru pro řadič velkokapacitního paměťového zařízení v záložním počítači.

V případě řadičů IDE existuje několik různých čipových sad, například Intel, VIA a Promise. Každá čipová sada má odlišný identifikátor Plug-n-Play (ID PnP).

Informace o ID PnP řadičů velkokapacitních zařízení pro záložní počítač musejí být před spuštěním uloženy v registru, aby mohl systém Windows XP inicializovat správné ovladače.

Řešení


Chcete-li chybu odstranit, použijte v záložním počítači stejný hardware:
 • Nahraďte problémové hardwarové komponenty v záložním počítači komponentami od stejného výrobce, stejné značky a modelu, jako je základní deska počítače, který zálohujete.
 • Pokud se jedná o systémový disk typu SCSI, použijte v novém počítače řadič SCSI se stejnou značkou a modelem.
 • Pokud se jedná o systémový disk typu IDE, použijte v novém počítači stejný druh základní desky – základní desku se stejným druhem čipové sady IDE a stejným ID PnP, jako má základní deska počítače, který zálohujete.
V případě systémových disků SCSI můžete před přenesením obsahu systémového disku nainstalovat řadič SCSI používaný záložním počítačem. Tímto způsobem doplníte do registru potřebné informace a zajistíte, aby byly nainstalovány všechny potřebné ovladače. Pomocí technologie PnP systému Windows je zjištěn řadič, nastaveny důležité položky registru a následně zkopírován příslušný ovladač.

Jakmile ověříte, že se ve Správci zařízení zobrazuje příslušný řadič SCSI, můžete alternativní řadič odebrat. Pokud bude později nutné přesunout systémový disk do jiného počítače s řadičem SCSI stejné značky a modelu, bude možné systém Windows XP úspěšně spustit, protože tento řadič byl v systému již jednou použit a v systému byly uchovány správné konfigurační informace.

Další informace

Přestože společnost Microsoft následující metodu nepodporuje, můžete potřebné položky registru předem importovat nebo sloučit a zkopírovat ovladače pro podporu všech řadičů IDE nativně podporovaných systémem Windows. Tato metoda sice umožní úspěšně spustit přemístěný systémový disk, ale další hardwarové rozdíly mohou vést k jiným problémům.

Toto řešení poskytuje podporu pro řadiče IDE, jejichž ID PnP se shoduje s některým ID PnP v následujícím seznamu. Pokud však chcete předem zjistit, jaké řadiče IDE se používají v aktuálním a záložním počítači, můžete v souboru protokolu %SystemRoot%\Setupapi.log vyhledat ID PnP zjištěné při instalaci.

Až zjistíte identifikátory ID PnP, které jsou v počítačích používány, můžete je buď sloučit, nebo můžete vložit do registru pouze ty identifikátory ID PnP, které potřebujete.

Následující seznam obsahuje identifikátory ID PnP nativně podporovaných řadičů IDE v systému Windows XP:

  ;*********** Standardní řadiče IDE ATA/ATAPI *********
  Secondary_IDE_Channel=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*********** Obecný řadič pevného disku ESDI **********
  *PNP0600=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*********** Řadič Aztech IDE *********
  *AZT0502=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*********** ID zařízení pro obecné řadiče Dual PCI IDE *********
  PCI\CC_0101=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*********** Řadič ALI IDE *********
  PCI\VEN_10B9&DEV_5215=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_10B9&DEV_5219=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_10B9&DEV_5229=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************Appian Technology **************************
  PCI\VEN_1097&DEV_0038=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************CMD Technology *****************************
  PCI\VEN_1095&DEV_0640=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0646=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0646&REV_05=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0646&REV_07=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0648=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0649=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************Compaq ************************************* 
  PCI\VEN_0E11&DEV_AE33=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Intel *************************************
  PCI\VEN_8086&DEV_1222=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_1230=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7010=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7111=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_2411=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_2421=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7199=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_244A=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_244B=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_248A=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7199=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7601=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************PC Technology *****************************
  PCI\VEN_1042&DEV_1000=%systemroot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Silicon Integrated System *****************
  PCI\VEN_1039&DEV_0601=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1039&DEV_5513=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Symphony Labs *****************************
  PCI\VEN_10AD&DEV_0001=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_10AD&DEV_0150=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Promise Technology ************************
  PCI\VEN_105A&DEV_4D33=%SystemRoot%\inf\mshdc.inf

  ;*************VIA Technologies, Inc. ********************
  PCI\VEN_1106&DEV_0571=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Standard Microsystems Corp. ***************
  PCI\VEN_1055&DEV_9130=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Toshiba ***********************************
  PCI\VEN_1179&DEV_0105=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

				
Chcete-li tyto údaje importovat, použijte následující postup na dvou různých testovacích počítačích, u kterých dochází k chybě Stop 0x0000007B po výměně disků mezi počítači. Až tento postup v obou počítačích provedete, budete pravděpodobně moci vzájemně vyměnit pevné disky a spustit oba počítače, aniž by došlo k chybě Stop 0x0000007B. Další odlišnosti v hardwarové konfiguraci však mohou být příčinou jiných potíží.
 1. Zkopírujte následující údaje do programu Poznámkový blok a uložte soubor na 3,5palcovou disketu. Pojmenujte soubor Mergeide.reg (bez přípony TXT).

  ********** Začátek kopírovaného textu **********
  Windows Registry Editor verze 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*pnp0600]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*azt0502]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\gendisk]
  "ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="disk"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_5513]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_05]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_07]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0648]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0649]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571]
  "Service"="pciide"
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  ;Přidat ovladač pro Atapi (vyžaduje soubor atapi.sys v adresáři ovladačů)
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="SCSI miniport"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000019
  "Type"=dword:00000001
  "DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller"
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 
   52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\ 
   00,73,00,79,00,73,00,00,00
  
  ;Přidat ovladač pro intelide (vyžaduje soubor intelide.sys v adresáři ovladačů)
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IntelIde]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="System Bus Extender"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000004
  "Type"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 
   52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,\ 
   00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
  
  
  ;Přidat ovladač pro pciide (vyžaduje soubor pciide.sys a pciidex.sys v adresáři ovladačů)
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCIIde]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="System Bus Extender"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000003
  "Type"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 
   52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,\ 
   00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
  					
  ********** Konec kopírovaného textu **********

 2. Extrahujte soubory Atapi.sys, Intelide.sys, Pciide.sys a Pciidex.sys ze souboru %SystemRoot%\Driver Cache\I386\Driver.cab, nebo soubory zkopírujte do složky %SystemRoot%\System32\Drivers.
 3. V programu Průzkumník Windows klepněte pravým tlačítkem na soubor Mergeide.reg na disketě a vyberte příkazSloučit.

  Systém Windows XP zobrazí následující zprávu:
  Opravdu chcete přidat informace z A:\Mergeide.reg do registru?
  Klepněte na tlačítko Ano.

  Až bude proces importu dokončen, zobrazí systém Windows XP další zprávu:
  Do registru byly úspěšně uloženy informace obsažené v A:\Mergeide.reg.
 4. Ukončete systém Windows XP, vypněte počítač a přesuňte systémový disk do druhého testovaného počítače, ve kterém se dříve zobrazila chyba Stop 0x0000007b. Potom zkuste spustit tento druhý počítač.

Vlastnosti

ID článku: 314082 - Poslední aktualizace: 7. června 2013 - Revize: 3.5
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbregistry kberrmsg kb3rdparty kbenv kbprb KB314082

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com