Kaip, naudojant sistemos rinkmenas, sukurti ?krovos disk?, kuris pad?t?, jei negal?tum?te paleisti Windows XP

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 314079 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Apie ?iame straipsnyje minim? Microsoft Windows 2000 versij? skaitykite 101668 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba).
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

Sugedus aktyvaus skaidinio paleisties ?ra?ui ar rinkmenoms, kuri? reikia norint paleisti Windows, gali b?ti ne?manoma paleisti kompiuterio, jei jame naudojamas Intel x86 procesorius. ?iame straipsnyje apra?oma, kaip sukurti paleisties disk?. Naudodami ?? disk?, galite paleisti kompiuter?, jei sugenda paleisties ?ra?as.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Pirm? kart? ?dieg? Windows savo kompiuteryje, sukurkite Windows paleisties disk?. ?is diskas skiriasi nuo MS-DOS paleisties disko. Prie?ingai nei MS-DOS, visa Windows operacin? sistema negali tilpti ? vien? diskel?. Windows paleisties diske yra tik tos rinkmenos, kurios reikalingos, kad paleistum?te operacin? sistem?, o likusi Windows sistemos rinkmen? dalis ?diegiama stand?iajame diske. Jei norite sukurti paleisties disk?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?d?kite tu??i? diskel? ? disko A ?rengin? ir, naudodami Windows XP, suformatuokite disk?.
 2. I? stand?iajame diske esan?io disko (pvz., disko C:\-) sistemos skaidinio ?akninio aplanko ? diskel? nukopijuokite ?ias rinkmenas:
  Boot.ini
  NTLDR
  Ntdetect.com
  Pasl?ptus, sistemos ar tik skaityti skirtus rinkmen? atributus gali reik?ti pa?alinti.
 3. Jei pa?alinote ?iuos atributus, juos atkurkite stand?iajame diske.
 4. Jei Bootsect.dos arba Ntbootdd.sys rinkmenos yra sistemos skaidinyje, pakartokite 2-4 veiksmus, kad nukopijuotum?te ?ias rinkmenas ? ?krovos disk?.
Jei diskel? suformatavote naudodami Windows XP, paleisties ?ra?as nurodo ? NTLDR rinkmen?. Paleidus NTLDR rinkmen?, ji i? Boot.ini rinkmenos ?kelia galimus operacin?s sitemos pasirinkimus. Jei pasirinksite Windows, NTLDR rinkmena paleis Ntdetect.com ir perduos valdym? Osloader.exe rinkmenai. Jei pasirinksite MS-DOS ar OS/2, NTLDR ?kels Bootsect.dos rinkmen?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 314079 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. rugs?jo 11 d. - Per?i?ra: 2.2
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbacwsurvey kbhowto kbenv kbinfo kbsetup kbusage KB314079

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com