วิธีแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ TCP/IP กับ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314067 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows 2000 เวอร์ชันในบทความนี้ โปรดดูที่102908.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

เครื่องมือที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อคุณพยายามจะระบุสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย TCP/IP ภายใต้การ Microsoft Windows XP ได้ บทความนี้แสดงคำแนะนำสำหรับการใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเครือข่าย แม้ว่ารายการนี้ไม่เสร็จสมบูรณ์ รายการให้ตัวอย่างที่แสดงวิธีการที่คุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อติดตามลงปัญหาบนเครือข่ายข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือการแก้ไขปัญหา TCP/IP

รายการต่อไปนี้แสดงบางเครื่องมือการวินิจฉัย TCP/IP ที่มีอยู่ใน Windows XP:

เครื่องมือพื้นฐาน

 • การวิเคราะห์เครือข่ายในการช่วยเหลือและสนับสนุน
  ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าเครือข่ายและผลลัพธ์ของการทดสอบอัตโนมัติ
 • โฟลเดอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย
  ประกอบด้วยข้อมูลและการกำหนดค่าสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการค้นหาโฟลเดอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกเครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต.
 • คำสั่ง ipconfig
  แสดง TCP/IP เครือข่ายตั้งค่าคอนฟิกค่าปัจจุบัน โปรแกรมปรับปรุง หรือ รุ่น แบบไดนามิกโฮสต์ตั้งค่าคอนฟิก Protocol (DHCP) จัดสรร leases และแสดง ลงทะเบียน หรือล้างระบบชื่อโดเมน (DNS) ชื่อ
 • คำสั่ง ping
  ส่งข้อความ ICMP เสียงก้องการร้องขอการตรวจสอบว่า TCP/IP ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง และว่า โฮสต์ TCP/IP จะพร้อมใช้งาน

เครื่องมือขั้นสูง

 • คำสั่งชื่อโฮสต์
  แสดงชื่อของคอมพิวเตอร์โฮสต์
 • คำสั่ง Nbtstat
  แสดงสถานะปัจจุบัน NetBIOS ผ่าน TCP/IP เชื่อมต่อ การปรับปรุง NetBIOS ชื่อแค และแสดงชื่อที่มีการลงทะเบียน และ scope รหัส
 • คำสั่ง pathping
  แสดงเส้นทางของการ TCP/IP โฮสต์และแพคเก็ตแพ้ในแต่ละเราเตอร์รวมทั้งวิธีการ
 • คำสั่งของกระบวนการผลิต
  แสดงในตารางเส้นทาง IP และเพิ่ม หรือลบ IP กระบวนการผลิต
 • คำสั่ง Tracert
  แสดงเส้นทางของโฮสต์ TCP/IP
เมื่อต้องดูไวยากรณ์คำสั่งที่ถูกต้องเพื่อใช้กับแต่ละเครื่องมือเหล่านี้ พิมพ์-?ที่พรอมต์คำสั่งหลังชื่อของเครื่องมือ

เครื่องมือของ windows XP Professional

windows XP Professional ประกอบด้วยเครื่องมือที่เพิ่มเติมต่อไปนี้:
 • Event Viewer
  ข้อผิดพลาดของระบบเรกคอร์ดและเหตุการณ์
 • การจัดการคอมพิวเตอร์
  การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายอินเทอร์เฟซการโปรแกรมควบคุมและคอมโพเนนต์อื่น ๆ

การแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนที่คุณใช้การแก้ไขปัญหา TCP/IP ขึ้นอยู่กับชนิดของการเชื่อมต่อเครือข่ายที่คุณใช้และปัญหาการเชื่อมต่อที่คุณประสบ

อัตโนมัติการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

สำหรับส่วนใหญ่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เริ่มต้น ด้วยการใช้เครื่องมือวินิจฉัยเครือข่ายเพื่อระบุแหล่งที่มาของปัญหา เมื่อต้องการใช้การวินิจฉัยเครือข่าย ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกบริการช่วยเหลือและวิธีใช้.
 2. คลิกการเชื่อมโยงไปยังใช้เครื่องมือเพื่อดูข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณ และวินิจฉัยปัญหาแล้ว คลิกเครือข่ายการวินิจฉัยในรายการทางด้านซ้าย
 3. เมื่อคุณคลิกสแกนระบบของคุณเครือข่ายการวินิจฉัย gathers ข้อมูลการกำหนดค่า และดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติของการเชื่อมต่อเครือข่าย
 4. เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์ หาค่าสินค้าใด ๆ ที่ทำเครื่องหมาย "ไม่" สีแดง ขยายประเภทเหล่านั้น และดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งทดสอบ showed แล้ว
คุณสามารถใช้ข้อมูลการแก้ไขปัญหา หรือคุณสามารถให้ข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของเครือข่ายสำหรับความช่วยเหลือ ถ้าคุณเปรียบเทียบการทดสอบล้มเหลว ด้วยเอกสารในหัวข้อการแก้ไขด้วยตนเองในบทความนี้ คุณอาจสามารถกำหนดแหล่งที่มาของปัญหา การแปลผลลัพธ์สำหรับ TCP/IP ขยายส่วนของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายของผลลัพธ์ และอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ล้มเหลวในการทดสอบที่ขยายแล้ว

นอกจากนี้คุณสามารถเริ่มการวินิจฉัยเครือข่ายอินเทอร์เฟซโดยตรง โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:
netsh diag gui

การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ TCP/IP ด้วยตนเอง ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับปรากฏ:

Method 1: Use the IPConfig tool to verify the configuration


To use the IPConfig tool to verify the TCP/IP configuration on the computer that is experiencing the problem, clickเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์cmd. You can now use theipconfigcommand to determine the host computer configuration information, including the IP address, the subnet mask, and the default gateway.

กระบวนการ/ ทั้งหมดparameter for IPConfig generates a detailed configuration report for all interfaces, including any remote access adapters. You can redirect IPConfig output to a file to paste the output into other documents. To do this, type:
ipconfig > \folder_name\file_name
The output receives the specified file name and is stored in the specified folder.

You can review the IPConfig output to identify issues that exist in the computer network configuration. For example, if a computer is manually configured with an IP address that duplicates an existing IP address that is already detected, the subnet mask appears as 0.0.0.0.

If your local IP address is returned as 169.254.y.zwith a subnet mask of 255.255.0.0, the IP address was assigned by the Automatic Private IP Addressing (APIPA) feature of Windows XP Professional. This assignment means that TCP/IP is configured for automatic configuration, that no DHCP server was found, and that no alternative configuration is specified. This configuration has no default gateway for the interface.

If your local IP address is returned as 0.0.0.0, the DHCP Media Sensing feature override turned on because the network adapter detected its lack of connection to a network, or TCP/IP detected an IP address that duplicates a manually configured IP address.

If you do not identify any issues in the TCP/IP configuration, go to Method 2.

Method 2: Use the Ping tool to test your connectivity


If you do not identify any issues in the TCP/IP configuration, determine whether the computer can connect to other host computers on the TCP/IP network. To do this, use the Ping tool.

The Ping tool helps you verify IP-level connectivity. กระบวนการPing:command sends an ICMP Echo Request message to a destination host. Use Ping whenever you want to verify that a host computer can send IP packets to a destination host. You can also use Ping to isolate network hardware problems and incompatible configurations.

หมายเหตุ:If you ran theipconfig/ทั้ง หมดคำสั่ง และการกำหนดค่า IP ปรากฏ คุณไม่จำเป็นต้องทำการ ping รสลูปและ ip แอดเดรสของคุณเอง ipconfig ได้ดำเนินการงานเหล่านี้จะแสดงการกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว เมื่อคุณแก้ไข ตรวจสอบว่า กระบวนการผลิตที่มีอยู่ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโฮสต์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
Ping:ที่อยู่ ip
หมายเหตุ:ที่อยู่ ipมีอยู่ IP ของโฮสต์ของเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อไป

เมื่อต้องการใช้การPing:คำสั่ง การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ping รสลูปเพื่อตรวจสอบว่า TCP/IP ถูกติดตั้ง และกำหนดค่าอย่างถูกต้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้::
  ping 127.0.0.1
  ถ้า การทดสอบลูปล้มเหลว สแตก IP ไม่ตอบสนอง ปัญหานี้อาจเกิดขึ้น หากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง::
  • โปรแกรมควบคุม TCP ที่เสียหาย
  • อะแดปเตอร์เครือข่ายไม่ทำงาน
  • บริการอื่นจะรบกวน IP
 2. ping อยู่ IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องได้ถูกเพิ่มไปยังเครือข่าย ในตารางเส้นทางจะถูกต้อง กระบวนการนี้ส่งต่อแพคเก็ตไปยังที่อยู่ย้อนกลับของ 127.0.0.1 เท่านั้น โดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้::
  Ping:ที่อยู่ ip ของโฮสต์ที่เฉพาะ
  ถ้าการทดสอบลูปสำเร็จ แต่คุณไม่สามารถ ping ip แอดเดท้องถิ่นที่อยู่ อาจมีปัญหาในตารางเส้นทาง หรือโปรแกรมควบคุมของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย
 3. ping ip แอดเดรสของเกตเวย์เริ่มต้นการตรวจสอบว่า มีเกตเวย์เริ่มต้นทำงาน และให้ คุณสามารถสื่อสารกับโฮสต์ภายในเครื่องบนเครือข่ายภายใน โดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้::
  Ping:ที่อยู่ ip ของเกตเวย์เริ่มต้น
  ถ้า ping จะล้มเหลว คุณอาจมีปัญหากับอะแดปเตอร์เครือข่าย อุปกรณ์เราเตอร์หรือเกตเวย์ สาย หรือฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อ
 4. ping อยู่ IP ของโฮสต์ระยะไกลเพื่อตรวจสอบว่า คุณสามารถสื่อสารผ่านเราเตอร์ โดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้::
  Ping:ที่อยู่ ip ของโฮสต์ระยะไกล
  ถ้า ping จะล้มเหลว โฮสต์ระยะไกลอาจไม่สามารถตอบสนอง หรืออาจมีปัญหากับฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องกฎหมดโฮสต์ระยะไกลไม่ตอบสนอง ใช้ Ping อีกครั้งกับโฮสต์ระยะไกลที่แตกต่างกัน
 5. ping ชื่อโฮสต์ของโฮสต์ระยะไกลเพื่อตรวจสอบว่า คุณสามารถแก้ไขชื่อโฮสต์ระยะไกล โดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้::
  Ping:ชื่อโฮสต์ของโฮสต์ระยะไกล
  Ping การจำแนกชื่อใช้เมื่อต้องการแก้ไขชื่อคอมพิวเตอร์ให้เป็น IP มีอยู่ ดังนั้น หากคุณ ping มี ip แอดเดรสเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่คุณไม่สามารถ ping ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีปัญหา กับการจำแนกชื่อโฮสต์ ไม่ มีการเชื่อมต่อเครือข่าย ตรวจสอบว่า มีการกำหนดค่าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ในคุณสมบัติ ของ TCP/IP หรือ โดยการกำหนดค่าอัตโนมัติด้วยตนเอง ถ้า DNS ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์มีการระบุไว้เมื่อคุณพิมพ์ipconfig/ทั้ง หมดคำสั่ง พยายาม ping รสของเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้แน่ใจว่า จะสามารถเข้าถึงได้
ถ้าคุณไม่สามารถใช้ Ping สำเร็จที่จุดใด ๆ ตรวจสอบการกำหนดค่าต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ถูกต้อง และที่ไม่ถูกต้องบนการทั่วไปแท็บนี้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP) คุณสมบัติdialog box or when it is used with the Ipconfig tool.
 • Make sure that a default gateway is configured and that the link between the host and the default gateway is working. For troubleshooting purposes, make sure that only one default gateway is configured. Although you can configure more than one default gateway, gateways after the first gateway are used only if the IP stack determines that the original gateway is not working. The purpose of troubleshooting is to determine the status of the first configured gateway. Therefore, you can delete all the other gateways to simplify your task.
 • Make sure that Internet Protocol security (IPSec) is not turned on. Depending on the IPSec policy, Ping packets may be blocked or may require security. For more information about IPSec, go to Method 7: Verify Internet Protocol security (IPSec).
สิ่งสำคัญIf the remote computer that you are pinging is across a high-delay link such as a satellite link, response may take longer. You can use the-w(wait) parameter to specify a longer timeout period than the default timeout of four seconds.

Method 3: Use the PathPing tool to verify a route


The PathPing tool detects packet loss over multiple-hop paths. Run a PathPing analysis to a remote host to verify that the routers on the way to the destination are operating correctly. To do this, type the following command:
pathpingIP address of remote host
Method 4: Use the Arp tool to clear the ARP cache


If you can ping both the loopback address (127.0.0.1) and your IP address but you cannot ping any other IP addresses, use the Arp tool to clear out the Address Resolution Protocol (ARP) cache. To view the cache entries, type any one of the following commands:
arp -a

arp -g
To delete the entries, type the following command:
arp -dที่อยู่ ip
To flush the ARP cache, type the following command:
netsh interface ip delete arpcache
Method 5: Verify the default gateway


The gateway address must be on the same network as the local host. Otherwise, messages from the host computer cannot be forwarded outside the local network. If the gateway address is on the same network as the local host, make sure that the default gateway address is correct. Make sure that the default gateway is a router, not just a host. And make sure that the router is enabled to forward IP datagrams.

Method 6: Use the Tracert tool or the Route tool to verify communications


If the default gateway responds correctly, ping a remote host to make sure that network-to-network communications are working correctly. If communications are not working correctly, use the Tracert tool to trace the path of the destination. For IP routers that are Microsoft Windows 2000-based or Microsoft Windows NT 4.0-based computers, use the Route tool or the Routing and Remote Access snap-in to view the IP routing table. For other IP routers, use the vendor-designated appropriate tool or facility to examine the IP routing table.

Most frequently, you receive the following four error messages when you use Ping during troubleshooting:
TTL Expired in Transit
This error message means that the number of required hops exceeds the Time to Live (TTL). To increase TTL, by use theping -iคำสั่ง A routing loop may exist. ใช้แบบTracertcommand to determine whether misconfigured routers have caused a routing loop.
Destination Host Unreachable
This error message means that no local or remote route exists for a destination host at the sending host or at a router. Troubleshoot the local host or the router's routing table.
Request Timed Out
This error message means that the Echo Reply messages were not received in the designated timeout period. By default, the designated timeout period is four seconds. ใช้แบบping -wcommand to increase the timeout.
Ping request could not find host
This error message means that the destination host name cannot be resolved. Verify the name and the availability of DNS or WINS servers.

Method 7: Verify Internet Protocol security (Ipsec)


IPSec can improve security on a network, but changing network configurations or troubleshooting problems more difficult. Sometimes, IPSec policies require secured communication on a Windows XP Professional-based computer. These requirements can make it difficult to connect to a remote host. If IPSec is implemented locally, you can turn off the IPSEC Services service in the Services snap-in.

If the difficulties end when you stop the IPSec services, IPSec policies are either blocking the traffic or requiring security for the traffic. Ask the security administrator to modify the IPSec policy.

Method 8: Verify packet filtering


Because of mistakes in packet filtering, address resolution or connectivity may not work. To determine whether packet filtering is the source of a network problem, turn off TCP/IP packet filtering. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกเครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย.
 2. Right-click the local area connection that you want to modify, and then clickคุณสมบัติ.
 3. ในการทั่วไปแท็บ ในการThis connection uses the following itemsรายการ คลิกอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP)แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกขั้นสูงแล้ว คลิกการตัวเลือกแท็บ
 5. ในการการตั้งค่าที่ไม่จำเป็นกล่องโต้ตอบ คลิกการกรอง TCP/IPแล้ว คลิกการคุณสมบัติแท็บ
 6. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นเปิดใช้งานการกรอง TCP/IP (การ์ดเชื่อมต่อทั้งหมด)กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
เมื่อต้องการ ping อยู่ ใช้ชื่อ DNS ชื่อคอมพิวเตอร์ NetBIOS หรืออยู่ IP ถ้า ping จะสำเร็จ อาจมีตัวเลือกการกรองแพคเก็ต misconfigured หรือจำกัดเกินไป ตัวอย่างเช่น การกรองข้อมูลสามารถอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ แต่ การดำเนินการ การกรองข้อมูลอาจปิดเครื่องมือต่าง ๆ เช่นการจัดการระยะไกล เมื่อต้องการคืนค่าตัวเลือกการกรอง permissible ช่วง wider เปลี่ยนค่าที่อนุญาตสำหรับพอร์ต TCP, UDP พอร์ต และโพรโทคอล IP

วิธีที่ 9: โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุ


เมื่อต้องการระบุสาเหตุของปัญหาการเชื่อมต่อเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุโดยผ่านการเชื่อมต่อที่มีใช้งาน NetBIOS ใช้nbtstat - nมีการลงทะเบียนคำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อกำหนดสิ่งที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่าย

กระบวนการnbtstat เอาพุต - nคำสั่งแสดงชื่อต่าง ๆ ที่มีการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ รายการจะรวมชื่อที่มีลักษณะเหมือนกับชื่อของคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดค่าไว้ใน นั้นชื่อคอมพิวเตอร์แท็บภายใต้ระบบ:ใน'แผงควบคุม' ถ้าไม่ ให้ลองหนึ่งอื่น ๆ เฉพาะชื่อที่จะnbtstatการแสดงคำสั่ง

เครื่องมือ Nbtstat ยังสามารถแสดงรายการเก็บไว้ชั่วคราวสำหรับคอมพิวเตอร์ระยะไกล จากรายการแฟ้ม Lmhosts #PRE หรือ จากชื่อที่แก้ไขล่าสุด ถ้ามีชื่อที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ระยะไกลสำหรับเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนเครือข่ายย่อยแบบระยะไกล ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ มีการแมปชื่อที่อยู่ของคอมพิวเตอร์ในแฟ้ม Lmhosts หรือเซิร์ฟเวอร์ WINS ของตน

วิธีที่ 10: ตรวจสอบการเชื่อมต่อระยะไกล


เมื่อต้องการตรวจสอบว่าเหตุใดการเชื่อมต่อ TCP/IP กับคอมพิวเตอร์ระยะไกลไม่ตอบสนอง ใช้netstat - ตัวcommand to show the status of all activity for TCP and UDP ports on the local computer.

Typically, a good TCP connection shows 0 bytes in theSentและได้รับqueues. If data is blocked in either queue or the state of the queues is irregular, the connection may be faulty. If data is not blocked, and the state of the queues is typical, you may be experiencing network or program delay.

Method 11: Use the Route tool to examine the routing table


For two hosts to exchange IP datagrams, both hosts must have a route to each other, or they must use default gateways that have a route. To view the routing table on a Windows XP-based host, type the following command:
route print
Method 12: Use the Tracert tool to examine paths


Tracert sends ICMP Echo Request messages that have incrementally higher values in the IP header TTL field to determine the path from one host to another through a network. Then Tracert analyzes the ICMP messages that are returned. With Tracert, you can track the path from router to router for up to 30 hops. If a router has failed, or the packet is routed into a loop, Tracert reveals the problem. After you locate the problem router, you can contact the router administrator if the router is offsite, or you can restore the router to fully functional status if the router is under your control.

Method 13: Troubleshoot gateways


If you receive the following error message during configuration, determine whether the default gateway is located on the same logical network as the computer's network adapter:
Your default gateway does not belong to one of the configured interfaces
Compare the network ID part of the default gateway IP address with the network IDs of the computer's network adapters. Specifically, verify that the bitwise logicalANDof the IP address and the subnet mask equals the bitwise logicalANDof the default gateway and the subnet mask.

For example, a computer that has a single network adapter that is configured with an IP address of 172.16.27.139 and a subnet mask of 255.255.0.0 must use a default gateway of the form 172.16.y.z. The network ID for this IP interface is 172.16.0.0.

Additional resources

The following resources contain additional information about how to troubleshoot Microsoft TCP/IP:

See the "Configuring TCP/IP" topic in the documentation for the Microsoft Windows XP Professional Resource Kit.

See "Introduction to TCP/IP" in theรายการแนะนำของระบบเครือข่าย TCP/IP หลักof the Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit for general information about the TCP/IP protocol suite.

See "Unicast Routing Overview" in theInternetworking Guideof the Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit for more information about routing principles.

See "TCP/IP Troubleshooting" in theรายการแนะนำของระบบเครือข่าย TCP/IP หลักof the Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit for more information about IP packet filtering.ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
308007How to troubleshoot home networking in Windows XP
325487How to troubleshoot network connectivity problems
299357How to reset Internet Protocol (TCP/IP) in Windows XP
307874วิธีการยกเลิกการแชร์อย่างง่ายและกำหนดสิทธิในโฟลเดอร์ที่มีการแชร์ใน Windows XP
810881"Access is denied" error message when you try to open a folder
214759Access denied error when attempting to connect to a network share

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314067 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 5.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot kbmt KB314067 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314067

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com