Riešenie problémov s pripojením TCP/IP v systéme Windows XP

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 314067 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom 102908(Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

Pri pokusoch o určenie príčiny problémov so sieťou TCP/IP v systéme Microsoft Windows XP je možné využiť niekoľko nástrojov, ktoré vám môžu poskytnúť užitočné informácie. V tomto článku sú uvedené odporúčania na používanie týchto nástrojov na diagnostiku problémov so sieťou. Napriek tomu, že tento zoznam nie je úplný, obsahuje názorné príklady, ako môžete tieto nástroje použiť na sledovanie problémov so sieťou.DALSIE INFORMACIE

Nástroje na riešenie problémov s protokolom TCP/IP

V nasledujúcom zozname sú uvedené niektoré diagnostické nástroje TCP/IP, ktoré sú súčasťou systému Windows XP:

Základné nástroje

 • Diagnostika siete v Centre pomoci a technickej podpory
  Obsahuje podrobné informácie o konfigurácii siete a o výsledkoch automatických testov.
 • Priečinok Sieťové pripojenia
  Obsahuje informácie a konfiguráciu pre všetky sieťové pripojenia v počítači. Ak chcete vyhľadať priečinok Sieťové pripojenia, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom kliknite na položku Sieťové a internetové pripojenia.
 • Príkaz IPConfig
  Zobrazí hodnoty aktuálnej konfigurácie siete TCP/IP, aktualizácie, vydania alebo priradené prenájmy DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a zobrazuje, registruje alebo vymazáva názvy DNS (Domain Name System).
 • Príkaz Ping
  Odosiela žiadosti o echo ICMP na overenie správnosti konfigurácie protokolu TCP/IP a dostupnosti hostiteľa TCP/IP.

Rozšírené nástroje

 • Príkaz Hostname
  Zobrazí názov hostiteľského počítača.
 • Príkaz Nbtstat
  Zobrazí stav aktuálnych pripojení NetBIOS over TCP/IP, aktualizuje vyrovnávaciu pamäť názvov NetBIOS a zobrazí registrované názvy a identifikáciu rozsahu.
 • Príkaz PathPing
  Zobrazí cestu hostiteľa TCP/IP a informácie o stratách paketov na jednotlivých smerovačoch počas cesty.
 • Príkaz Route
  Zobrazí smerovaciu tabuľku IP a pridá alebo odstráni smerovania IP.
 • Príkaz Tracert
  Zobrazí cestu hostiteľa TCP/IP.
Ak chcete zobraziť informácie o správnej syntaxi príkazov pre jednotlivé nástroje, zadajte do príkazového riadka za názov nástroja parameter -?.

Nástroje systému Windows XP Professional

Systém Windows XP Professional obsahuje navyše aj nasledujúce nástroje:
 • Zobrazovač udalostí
  Zaznamenáva systémové chyby a udalosti.
 • Správa počítača
  Slúži na zmenu ovládačov sieťových rozhraní a ďalších súčastí.

Riešenie problémov

Postup na riešenie problémov s protokolom TCP/IP závisí od typu použitého sieťového pripojenia a od konkrétneho problému s pripojením.

Automatické riešenie problémov

Pri väčšine problémov s pripojením na Internet je pri zisťovaní príčin problému vhodné začať spustením nástroja Diagnostika siete. Ak chcete použiť nástroj Diagnostika siete, použite tento postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Pomoc a technická podpora.
 2. Kliknite na prepojenie Nástroje na zistenie stavu počítača a diagnostiku problémov a potom v zozname naľavo kliknite na položku Diagnostika siete.
 3. Ak kliknete na možnosť Umožňuje kontrolu systému, nástroj Diagnostika siete zhromaždí informácie o konfigurácii a automaticky sa pokúsi vyriešiť problémy so sieťovým pripojením.
 4. Po dokončení tohto procesu vyhľadajte všetky položky označené červeným nápisom ZLYHANIE, rozbaľte tieto kategórie a pozrite si ďalšie podrobnosti o výsledkoch testu.
Tieto informácie môžete použiť, aby ste sa sami pokúsili vyriešiť vzniknuté problémy, alebo ich môžete poskytnúť pracovníkom technickej pomoci a požiadať ich o pomoc. Ak porovnáte testy, ktoré počas diagnostiky zlyhali, s informáciami v nižšie uvedenej časti Manuálne riešenie problémov, je možné, že budete aj sami vedieť určiť príčinu problémov. Ak chcete interpretovať výsledky pripojenia TCP/IP, rozbaľte časť výsledkov s označením Sieťové adaptéry a potom rozbaľte položku sieťového adaptéra, ktorý zlyhal pri testovaní.

Rozhranie Diagnostika siete môžete spustiť aj priamo pomocou nasledujúceho príkazu:
netsh diag gui

Manuálne riešenie problémov

Ak chcete problémy s pripojením TCP/IP riešiť manuálne, použite nasledovné metódy v uvedenom poradí:

Postup 1: Overenie konfigurácie pomocou nástroja IPConfig


Ak chcete na overenie konfigurácie protokolu TCP/IP v počítači, v ktorom sa vyskytujú problémy, použiť nástroj IPConfig, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť a zadajte príkaz cmd. Potom môžete použiť príkaz ipconfig na získanie informácií o konfigurácii hostiteľského počítača vrátane adresy IP, masky podsiete a predvolenej brány.

Parameter /all nástroja IPConfig vygeneruje podrobnú správu o konfigurácii pre všetky rozhrania vrátane všetkých adaptérov vzdialeného prístupu. Výstup nástroja IPConfig môžete presmerovať do súboru, aby ste ho mohli prilepiť do iných dokumentov. Ak to chcete, zadajte nasledujúci príkaz:
ipconfig > \názov_priečinka\názov_súboru
Súbor s výsledkami sa uloží v zadanom priečinku pod zadaným názvom.

Výstup nástroja IPConfig môžete použiť na identifikáciu existujúcich problémov v konfigurácii počítačovej siete. Ak je napríklad počítač manuálne nakonfigurovaný na používanie adresy IP, ktorá je duplicitou už existujúcej a už zistenej adresy IP, maska podsiete sa zobrazí ako 0.0.0.0.

Ak sa vaša lokálna adresa IP vráti v tvare 169.254.y.z s maskou podsiete 255.255.0.0, znamená to, že adresa IP bola priradená funkciou APIPA (Automatic Private IP Addressing) systému Windows XP Professional. Toto priradenie znamená, že protokol TCP/IP je nakonfigurovaný na automatickú konfiguráciu, že sa nenašiel žiadny server DHCP, a že nie je zadaná žiadna alternatívna konfigurácia. Táto konfigurácia neobsahuje žiadnu predvolenú bránu pre rozhranie.

Ak sa lokálna adresa IP vráti v tvare 0.0.0.0, zaplo sa prepisovanie funkcie DHCP Media Sensing, pretože sieťový adaptér zistil chýbajúce sieťové pripojenie, alebo sa v rámci protokolu TCP/IP zistila adresa IP, ktorá je duplicitou manuálne nakonfigurovanej adresy IP.

Ak ste nezistili žiadne problémy s konfiguráciou protokolu TCP/IP, prejdite k postupu 2.

Postup 2: Test pripojenia pomocou nástroja Ping


Ak ste nezistili žiadne problémy s konfiguráciou protokolu TCP/IP, skontrolujte, či je možné počítač pripojiť k iným hostiteľským počítačom v sieti TCP/IP. Použite na to nástroj Ping.

Nástroj Ping pomáha overiť pripojenie na úrovni adresy IP. Príkaz ping odošle žiadosti o echo ICMP cieľovému hostiteľovi. Nástroj Ping použite vždy, keď chcete overiť, či hostiteľský počítač môže odosielať pakety IP cieľovému hostiteľovi. Nástroj Ping môžete použiť aj na izoláciu problémov so sieťovým hardvérom a nekompatibilnými konfiguráciami.

Poznámka Ak spustíte príkaz ipconfig /all a zobrazí sa konfigurácia adresy IP, nemusíte pomocou príkazu ping overovať adresu spätnej slučky ani vlastnú adresu IP. Nástroj IPConfig už tieto úlohy vykonal, aby zobrazil konfiguráciu. Pri riešení problémov overte, či existuje smerovanie medzi lokálnym počítačom a sieťovým hostiteľom. Použite na to nasledovný príkaz:
ping adresa IP
Poznámkaadresa IP je adresa IP sieťového hostiteľa, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Ak chcete použiť príkaz ping, použite tento postup:
 1. Použite príkaz ping pre adresu spätnej slučky a overte, či je v lokálnom počítači nainštalovaný a správne nakonfigurovaný protokol TCP/IP. Ak to chcete vykonať, zadajte nasledujúci príkaz:
  ping 127.0.0.1
  Ak test spätnej slučky zlyhá, protokol IP neodpovedá. Tento problém môže nastať v prípade splnenia niektorých z nasledovných predpokladov:
  • Ovládače TCP sú poškodené.
  • Sieťový adaptér nepracuje.
  • S protokolom IP koliduje iná služba.
 2. Použite príkaz ping pre adresu IP lokálneho počítača a overte, či bol počítač správne pridaný do siete. Ak je smerovacia tabuľka správna, táto procedúra iba postúpi paket adrese 127.0.0.1 spätnej slučky. Ak to chcete vykonať, zadajte nasledujúci príkaz:
  ping adresa IP lokálneho hostiteľa
  Ak je test spätnej slučky úspešný, ale nemôžete overiť dostupnosť lokálnej adresy IP pomocou príkazu ping, je možné, že sa vyskytli problémy so smerovacou tabuľkou alebo ovládačom sieťového adaptéra.
 3. Použite príkaz ping pre adresu IP predvolenej brány a overte, či predvolená brána pracuje, a či je možné komunikovať s lokálnym hostiteľom v lokálnej sieti. Ak to chcete vykonať, zadajte nasledujúci príkaz:
  ping adresa IP predvolenej brány
  Ak príkaz ping zlyhá, je možné, že sa vyskytol problém so sieťovým adaptérom, zariadením smerovača alebo brány, káblami alebo iným hardvérom určeným na pripájanie.
 4. Použite príkaz ping pre adresu IP vzdialeného hostiteľa a overte, či je možné komunikovať prostredníctvom smerovača. Ak to chcete vykonať, zadajte nasledujúci príkaz:
  ping adresa IP vzdialeného hostiteľa
  Ak príkaz ping zlyhá, vzdialený hostiteľ pravdepodobne neodpovedá alebo sa vyskytol problém so sieťovým hardvérom na ceste medzi počítačmi. Ak chcete zistiť, či naozaj ide o problém s neodpovedajúcim vzdialeným hostiteľom, použite nástroj Ping pre iného vzdialeného hostiteľa.
 5. Použite príkaz ping pre názov vzdialeného hostiteľa a overte, či je možné preložiť názov vzdialeného hostiteľa. Ak to chcete vykonať, zadajte nasledujúci príkaz:
  ping názov vzdialeného hostiteľa
  Nástroj Ping preloží pomocou funkcie prekladu adries názov počítača na adresu IP. Z toho vyplýva, že ak je možné pomocou príkazu ping úspešne overiť dostupnosť adresy IP, ale nie je možné overiť názov počítača, ide o problém s prekladom názvu hostiteľa, nie so sieťovým pripojením. Overte (manuálne vo vlastnostiach protokolu TCP/IP alebo pomocou automatického priradenia), či sú pre počítač nakonfigurované adresy servera DNS. Ak sa po zadaní príkazu ipconfig /all zobrazia adresy serverov DNS, pokúste sa pomocou príkazu ping overiť dostupnosť adries serverov.
Ak sa vám nepodarí overiť pomocou príkazu ping niektorú adresu, skontrolujte nasledujúcu konfiguráciu:
 • Overte, či je adresa IP lokálneho počítača platná, či je správne zadaná na karte Všeobecné v dialógovom okne Internetový protokol (TCP/IP) – vlastnosti, a či sa správne zobrazí pri použití nástroja Ipconfig.
 • Overte, či je nakonfigurovaná predvolená brána, a či je prepojenie medzi hostiteľom a predvolenou bránou funkčné. Na účely riešenia problémov so sieťou TCP/IP zabezpečte, aby bola ako predvolená nakonfigurovaná iba jedna predvolená brána. Napriek tomu, že môžete nakonfigurovať viacero predvolených brán, brány nastavené za prvou bránou sa použijú len vtedy, ak súprava protokolov IP zistí, že pôvodná brána nepracuje. Účelom riešenia problémov je zistiť stav prvej nakonfigurovanej brány. Z týchto dôvodov môžete odstrániť všetky ostatné brány a celú úlohu tak zjednodušiť.
 • Zabezpečte, aby protokol IPSec (Internet Protocol security) nebol zapnutý. V závislosti od politiky protokolu IPSec môžu byť pakety nástroja Ping blokované alebo môžu vyžadovať zabezpečenie. Ďalšie informácie o protokole IPSec nájdete v časti Postup 7: Overenie protokolu IPSec (Internet Protocol security)
Dôležité Ak je vzdialený počítač, ktorého dostupnosť testujete, pripojený cez prepojenie s veľkým oneskorením, ako je napríklad satelitné pripojenie, odozva môže trvať dlhšie. Môžete použiť parameter -w (čakať) a zadať dlhší časový limit ako je predvolený časový limit 4 sekundy.

Postup 3: Overenie smerovania pomocou nástroja PathPing


Nástroj PathPing zisťuje straty paketov na cestách s viacnásobnými skokmi. Pomocou analýzy nástroja PathPing pre vzdialeného hostiteľa overte, či smerovače na ceste k cieľovému počítaču pracujú správne. Ak to chcete vykonať, zadajte nasledujúci príkaz:
pathping adresa IP vzdialeného hostiteľa
Postup 4: Vymazanie vyrovnávacej pamäte ARP pomocou nástroja Arp


Ak je možné pomocou príkazu ping overiť dostupnosť adresy spätnej slučky (127.0.0.1) a vašej adresy IP, ale nie je možné overiť dostupnosť ďalších adries IP, vymažte pomocou nástroja Arp vyrovnávaciu pamäť protokolu ARP (Address Resolution Protocol). Ak chcete zobraziť položky vyrovnávacej pamäte, zadajte niektorý z nasledujúcich príkazov:
arp -a

arp -g
Ak chcete položky odstrániť, zadajte nasledujúci príkaz:
arp -d adresa IP
Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť ARP, zadajte nasledujúci príkaz:
netsh interface ip delete arpcache
Postup 5: Overenie predvolenej brány


Adresa brány sa musí nachádzať v rovnakej sieti ako lokálny hostiteľ. Ak to tak nie je, správy z hostiteľského počítača nie je možné posielať ďalej mimo lokálnu sieť. Ak sa adresa brány nachádza v rovnakej sieti ako lokálny hostiteľ, skontrolujte, či je adresa predvolenej brány správna. Skontrolujte, či je predvolená brána smerovač, a nie iba hostiteľ. Zároveň skontrolujte, či je pre smerovač povolené postupovanie datagramov IP.

Postup 6: Overenie komunikácie pomocou nástroja Tracert alebo Route


Ak predvolená brána odpovie správne, overením dostupnosti vzdialeného hostiteľa pomocou príkazu ping skontrolujte, či komunikácia medzi sieťami pracuje správne. Ak komunikácia nepracuje správne, použite nástroj Tracert na sledovanie cesty cieľa. Pri smerovačoch IP so systémom Microsoft Windows 2000 alebo Microsoft Windows NT 4.0 zobrazte smerovaciu tabuľku IP pomocou nástroja Route alebo modulu na smerovanie a vzdialený prístup. V prípade ostatných smerovačov použite na kontrolu smerovacej tabuľky IP nástroj alebo zariadenie od príslušného dodávateľa.

Pri použití nástroja Ping počas riešenia problémov sa najčastejšie zobrazujú nasledujúce chybové hlásenia:
TTL Expired in Transit
Toto chybové hlásenie znamená, že počet požadovaných skokov presahuje hodnotu TTL (Time to Live). Ak chcete zvýšiť hodnotu TTL, použite príkaz ping -i. Je možné, že existuje slučka smerovania. Pomocou príkazu Tracert zistite, či v dôsledku nesprávneho nakonfigurovania smerovačov nevznikla slučka smerovania.
Destination Host Unreachable
Toto chybové hlásenie znamená, že v odosielajúcom hostiteľovi alebo v smerovači neexistuje žiadny lokálny ani vzdialený smerovač pre cieľového hostiteľa. Príčinou problému môže byť lokálny hostiteľ alebo smerovacia tabuľka smerovača.
Request Timed Out
Toto chybové hlásenie znamená, že v určenom časovom limite neboli prijaté žiadne správy žiadostí o echo. Na základe predvoleného nastavenia je časový limit nastavený na štyri sekundy. Časový limit môžete zvýšiť pomocou príkazu ping -w.
Ping request could not find host
Toto chybové hlásenie znamená, že nie je možné preložiť názov cieľového hostiteľa. Skontrolujte názov a dostupnosť serverov DNS alebo WINS.

Postup 7: Overenie protokolu IPSec (Internet Protocol security)


Protokol IPSec môže zvýšiť zabezpečenie siete, ale zmena konfigurácie siete alebo riešenie problémov so sieťou je pri jeho použití omnoho zložitejšie. Politika protokolu IPSec niekedy vyžaduje zabezpečenú komunikáciu v počítačoch so systémom Windows XP Professional. V dôsledku týchto požiadaviek môže byť pripojenie k vzdialenému hostiteľovi zložitejšie. Ak sa protokol IPSec implementuje lokálne, môžete vypnúť službu IPSEC Services v module Služby.

Ak sa po vypnutí služby IPSec problémy stratia, znamená to, že politika IPSec blokuje prenos alebo vyžaduje zabezpečenie prenosu. Požiadajte správcu zabezpečenia o zmenu politiky IPSec.

Postup 8: Overenie filtrovania paketov


Prekladanie adries alebo pripojenie nemusí byť funkčné v dôsledku chýb pri filtrovaní paketov. Ak chcete zistiť, či je príčinou problémov so sieťou filtrovanie paketov, vypnite filtrovanie paketov TCP/IP. Ak to chcete vykonať, použite tento postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Sieťové a internetové pripojenia a potom kliknite na položku Sieťové pripojenia.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na lokálne pripojenie, ktoré chcete upraviť, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 3. Na karte Všeobecné kliknite v zozname Toto pripojenie používa tieto položky na položku Internet Protocol (TCP/IP) a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti.
 4. Kliknite na tlačidlo Spresniť a potom kliknite na kartu Možnosti.
 5. V dialógovom okne Voliteľné nastavenie kliknite na položku TCP/IP Filtering a potom kliknite na kartu Vlastnosti.
 6. Zrušte začiarknutie políčka Enable TCP/IP Filtering (All adapters) a potom kliknite na tlačidlo OK.
Ak chcete overiť dostupnosť adresy pomocou príkazu ping, použite jej názov DNS, jej názov počítača NetBIOS alebo jej adresu IP. Ak je príkaz ping úspešný, možnosti filtrovania paketov sú pravdepodobne nesprávne nakonfigurované alebo sú príliš obmedzujúce. Filtrovaním môžete napríklad povoliť, aby počítač pracoval ako webový server. V takomto prípade je však možné, že sa pri filtrovaní vypnú nástroje, ako sú napríklad nástroje na vzdialenú správu. Ak chcete obnoviť väčší rozsah povoliteľných možností filtrovania, zmeňte povolené hodnoty pre port TCP, port UDP a protokol IP.

Postup 9: Overenie pripojenia k špecifickému serveru


Ak chcete zistiť príčinu problémov s pripojením pri pokusoch o pripojenie ku konkrétnemu serveru prostredníctvom pripojení NetBIOS, použite na serveri príkaz nbtstat -n a overte, aký názov servera sa v sieti registruje.

Príkaz nbtstat -n output zobrazí zoznam názvov, ktoré počítač zaregistroval. Zoznam bude obsahovať aj názov, ktorý bude podobný názvu počítača nakonfigurovanému na karte Názov počítača v dialógovom okne Systém v okne Ovládací panel. Ak to tak nie je, skúste použiť niektorý z ďalších jedinečných názvov, ktoré sa zobrazia po použití príkazu nbtstat.

Nástroj Nbtstat môže zobraziť aj položky vyrovnávacej pamäte pre vzdialené počítače z položiek #PRE v súbore Lmhosts alebo z naposledy preložených názvov. Ak je názov používaný vzdialenými počítačmi pre server rovnaký a ostatné počítače sa nachádzajú vo vzdialenej podsieti, skontrolujte, či tieto ostatné počítače obsahujú vo svojich súboroch Lmhosts alebo na svojich serveroch WINS mapovanie názvu počítača na adresu.

Postup 10: Overenie vzdialených pripojení


Ak chcete zistiť, prečo pripojenie TCP/IP na vzdialený počítač prestalo odpovedať, použite príkaz netstat -a a zobrazte stav všetkých aktivít pre porty TCP a UDP na lokálnom počítači.

Pre pripojenie TCP v dobrom stave sa vo frontoch Odoslané a Prijaté zvyčajne zobrazuje hodnota 0 bajtov. Ak sú údaje v niektorom fronte blokované, alebo ak je stav frontov neregulárny, pripojenie je pravdepodobne chybné. Ak údaje nie sú blokované a stav frontov je štandardný, ide pravdepodobne o oneskorenie v sieti alebo v programe.

Postup 11: Kontrola smerovacej tabuľky pomocou nástroja Route


Aby si mohli dvaja hostitelia vymieňať datagramy IP, musia mať nastavené smerovanie jeden na druhého alebo musia používať predvolené brány so smerovaním. Ak chcete zobraziť smerovaciu tabuľku hostiteľa so systémom Windows XP, zadajte nasledujúci príkaz:
route print
Postup 12: Kontrola ciest pomocou nástroja Tracert


Nástroj Tracert odosiela žiadosti o echo ICMP, v ktorých sa hodnoty v poli TTL hlavičky protokolu IP prírastkovo zvyšujú. Pomocou týchto žiadostí sa v sieti určuje cesta od jedného hostiteľa k druhému. Nástroj Tracert potom analyzuje vrátené správy ICMP. Pomocou nástroja Tracert môžete sledovať cestu od jedného smerovača k druhému až do maximálne povoleného počtu 30 skokov. Ak dochádza k zlyhaniu smerovača, alebo ak je paket nasmerovaný do slučky, nástroj Tracert tento problém zistí. Keď zistíte, ktorý smerovač spôsobuje problémy, môžete sa obrátiť na správcu smerovača, ak sa smerovač nachádza v inej sieti, alebo môžete sami obnoviť úplnú funkčnosť smerovača, ak smerovač spravujete vy.

Postup 13: Riešenie problémov s bránami


Ak sa počas konfigurovania zobrazí nasledujúce chybové hlásenie, zistite, či sa predvolená brána nachádza v rovnakej logickej sieti ako sieťový adaptér počítača:
Your default gateway does not belong to one of the configured interfaces
Porovnajte časť adresy IP predvolenej brány obsahujúcu identifikáciu siete s identifikáciami siete sieťových adaptérov počítača. Špeciálne overte, či sa logická bitová hodnota AND adresy IP a masky podsiete rovná bitovej hodnote AND predvolenej brány a masky podsiete.

Napríklad počítač s jedným sieťovým adaptérom, ktorý je nakonfigurovaný na adresu IP 172.16.27.139 a masku podsiete 255.255.0.0, musí používať predvolenú bránu v tvare 172.16.y.z. Identifikácia siete pre toto rozhranie IP je 172.16.0.0.

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o riešení problémov s pripojením TCP/IP spoločnosti Microsoft nájdete v nasledujúcich zdrojoch:

Pozrite si tému „Configuring TCP/IP“ v dokumentácii súpravy Microsoft Windows XP Professional Resource Kit.

Všeobecné informácie o protokolov TCP/IP nájdete v časti „Introduction to TCP/IP“ v príručke TCP/IP Core Networking Guide súpravy Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.

Ďalšie informácie o princípoch smerovania nájdete v časti „Unicast Routing Overview“ v príručke Internetworking Guide súpravy Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.

Ďalšie informácie o filtrovaní paketov IP nájdete v časti „TCP/IP Troubleshooting“ v príručke TCP/IP Core Networking Guide k súprave Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.ODKAZY

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
308007 Riešenie problémov s domácou sieťou v systéme Windows XP
325487 Odstraňovanie problémov s pripojením k sieti
299357 Obnovenie internetového protokolu TCP/IP v systéme Windows XP
307874 Ako vypnúť jednoduché zdieľanie a nastaviť povolenia pre zdieľaný priečinok v systéme Windows XP
810881 Pri pokuse o otvorenie priečinka sa zobrazuje chybové hlásenie informujúce o odmietnutí prístupu
308418 Nastavenie, zobrazenie, zmena alebo odstránenie povolení pre súbory a priečinky v operačnom systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
214759 Pri pokuse o pripojenie na zdieľanú sieť sa zobrazuje chybové hlásenie informujúce o odmietnutí prístupu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Vlastnosti

ID článku: 314067 - Posledná kontrola: 29. decembra 2007 - Revízia: 4.1
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbhowto kbinfo kbtshoot kbenv kbnetwork KB314067

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com